Nazwa jest stowarzyszeniem wierzących. Wyznanie chrześcijańskie

24.03.2019

Słowo "denominacja" na język łaciński brzmi jak confessio - spowiedź. Nazwa jest zjednoczeniem wierzących w jedną religię, która ma swoje cechy charakterystyczne w dogmatach, kultach i strukturze organizacyjnej. Współcześnie współczesna religia to cały kompleks wieloreligijny, który obejmuje ogromną liczbę religijnych wyznań (istnieją zarzuty, że istnieje około 5000).

Denominacja jest

Denominacje. Różne przykłady światowych nominałów

Jeśli mówimy o denominacjach chrześcijańskich, obejmują one prawosławie, katolicyzm i protestantyzm (wszystkie należą do tego samego wyznania, ale w religii są bardzo różne). Inne denominacje również mają swoje własne gałęzie. Z kolei judaizm obejmuje: judaizm prawosławny, chasydyzm i reformistyczny judaizm. Islam ma także swoją orientację religijną. To jest sunnici, szyici i ibadizm. Buddyzm zakłada jego podziały: Theravada, Mahajana, Wadżrajana. Wszystkie te są głównymi nominałami oficjalnie uznanymi przez społeczność światową.

Wyznania chrześcijańskie

Wyznania chrześcijańskie

Podejmując kwestię podziału wyznań chrześcijańskich, należy stwierdzić, że początkowo wiara chrześcijańska była reprezentowana przez Zjednoczony Apostolski Kościół Prawosławny Chrystusa. W 1054 r. Oddzielił się od niego katolicyzm, a od 1529 r. Różne wspólnoty, zwane protestantami, oddzieliły się od katolicyzmu. Wspólnoty protestanckie, formułując własne wyznanie wiary (spowiedź), postanowiły po prostu oddzielić się od katolików.

Denominacja jest czym? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie z pewnością warto zauważyć, że samo to stało się powszechne w okresie reformacji. Więc jakie są główne różnice wszystkich tych denominacji chrześcijańskich?

Różne nominały

Prawosławie

Kościół prawosławny jest zabytkowym, starożytnym kościołem chrześcijańskim, który obejmuje 15 miejscowych. Poza Rosyjskim Kościołem Prawosławnym (ROC) znajduje się komputer z Konstantynopola, komputer Alexandria, komputer Antiochia, komputer jerozolimski, komputer serbski, komputer grecki, komputer gruziński, komputer bułgarski, komputer PC z Cypru, komputer albański, komputer PC, ziemie czeskie i Słowacja oraz komputer PC w Ameryce .

Wszystkie opierają się na tej samej strukturze kanonicznej, mają ten sam dogmat, komunikują się ze sobą w modlitwie i sakramentach. Przez stulecia zachowywali wiarę chrześcijańską w prawdziwym stanie, w jakim objawił ją sam Jezus Chrystus, apostołowie głosili i byli nauczani przez Ojców Świętych. Wszystkie te pozornie oddzielne kościoły tworzą jeden Kościół Uniwersalny.

Kościoły ekumenicznego ortodoksja są równe i niezależne administracyjnie. Główna esencja i jedność Kościoła prawosławnego tkwi w Eucharystii. Sam Jezus Chrystus stoi na czele chrześcijańskiej ortodoksji.

Główne nominały

Katolicyzm

Katolicyzm powstał na bazie ukształtowania się systemu feudalnego w Europa Zachodnia i był przeciwny prawosławiu. Jak wcześniej zauważono, w 1054 r. Nastąpił rozłam, Kościół rzymskokatolicki wycofał się z prawosławnego. Potem katolicy mieli 21 lat Rada ekumeniczna i zawarli ich zmiany w życiu kościoła. Uznali swój Kościół jako jedyny, a także supremację i świętość papieży, przypisując im dominującą rolę, dokonując w ten sposób własnych dostosowań i zmian.

Katolicy charakteryzowali się nietolerancją wobec "niekatolików", których uznano za heretyków. W katolicyzmie główną rolę odgrywa autorytet papieski i uprzywilejowany duchowieństwo.

Wyznania chrześcijańskie

Protestant

Protestantyzm powstał w XVI wieku, kiedy rozpoczął się szeroki antykatolicki ruch, w którym odrzucono wszystkie skrajności katolicyzmu. Przywódcą rewolucyjnych reform religijnych był Martin Luther, który kategorycznie zbuntował się przeciwko sprzedaży i dystrybucji odpustów. Następnie przybił do drzwi kościoła 95 punktów swojego planu reformy obecnej sytuacji Kościoła, w którym święte tradycje, rezolucje soborów ekumenicznych, duchowe doświadczenie monastycyzmu, kapłaństwo, kult Matki Boskiej, ikony, anioły, święci itd.

Denominacja jest

Mówiąc w gruncie rzeczy, protestantyzm utracił Kościół. Chociaż jego nauki są oparte na Biblii, faktycznie teologowie protestanccy faktycznie interpretują samą Biblię z jej własnego punktu widzenia. Już niedługo, w wyniku tego (w ramach tego samego protestantyzmu) powstaje ogromna liczba denominacji na świecie, w tym baptyści, zielonoświątkowcy itd.

Główne nominały

Denominacje w Rosji

Tak więc spowiedź jest przede wszystkim wyznaniem stworzonym na podstawie pewnej doktryny religijnej i stowarzyszenia wierzących na tej podstawie, którzy będą stosować się do wszystkich niezbędnych zasad i praw. Na przykładzie wiary chrześcijańskiej widzimy, jak w spowiedzi i użyciu różnych symbole wiary powstały liczne i różnorodne spowiedzi. A teraz spowiedź jest synonimem pewnej formy religii.

W Rosji istnieje wolność religii i prawa, która kładzie nacisk na szacunek dla wszystkich religie świata i proklamuje równość wszystkich spowiedzi, które z kolei mają prawo otwierać swoje przedstawicielstwa na terytorium Federacji Rosyjskiej.