Ostra niewydolność serca

25.05.2019

Z natury przebieg niewydolności serca jest zarówno ostry, jak i przewlekły. Zgodnie z lokalizacją pierwotnej zmiany narządu - lewej komory i prawej komory. niewydolność serca To powoduje jej objawy i przebieg.

Ostra niewydolność serca: przyczyny

Występuje w wyniku nagłego osłabienia zdolności kurczenia się mięśnia sercowego. Może pojawić się po nadmiernym wysiłku fizycznym. Może być również wynikiem ostrego procesu patologicznego, który wystąpił w narządzie (zapalenie mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego). Nie ostatnią rolę w jego powstawaniu odgrywa także zakłócenie pracy kory mózgowej. Faktem jest, że układ nerwowy znacząco wpływa na funkcjonowanie mięśnia sercowego i metabolizm. Wpływa również na te czynniki kompensujące, które determinują obciążenie spadające na serce. Jednocześnie ważne są również zaburzenia w interakcji dwóch części układu nerwowego. Przewlekła niewydolność serca wręcz przeciwnie, rozwija się stopniowo. ostre przyczyny niewydolności serca W miarę upływu czasu mięśnia sercowego traci zdolność do zmniejszania się w wyniku zachodzących w nim zmian dystroficznych.

Lewa niewydolność serca

Jej głównym objawem jest duszność. Powstaje nie tylko po niewielkim wysiłku fizycznym, ale nawet w stanie absolutnego odpoczynku. Prowadzi to do stagnacji w płucach. Wzbudzenie ośrodka oddechowego jest spowodowane przelewaniem się naczyń włosowatych krwią. Podczas ataków uduszenia pacjentki stają się niebieskie i stają się zakryte. zimny pot. Astma serca często powoduje obrzęk płuc. Na tylnych powierzchniach słychać rzęsy, różowy, spieniona plwocina jest wydzielana.

Niewydolność serca prawej komory

W tym przypadku wyraźna stagnacja występuje w żyłach układu krążenia krąg krążenia krwi. Szybkość przepływu krwi zmniejsza się, a tkanki nadal intensywnie zużywają tlen, co prowadzi do akrocyjanozy. ostra niewydolność serca Po pierwsze, obrzęk pojawia się na kończynach dolnych, a następnie gromadzą się w jamach (zapalenie wodonercza, wodobrzusze, wysięk opłucnowy). W rezultacie stagnacja zwiększa rozmiar i wątrobę, co ostatecznie prowadzi do marskości. Ukryty obrzęk jest wykryty po ponownym zważeniu pacjenta. Mikrohematuria i albuminuria wskazują na stagnację w nerkach. W organizmie występuje retencja wody.

Ostra niewydolność serca: nagły wypadek

Przed przybyciem zespołu kardio-resuscytacyjnego składa się z następujących czynności. Przede wszystkim musisz uspokoić pacjenta. Ciśnienie krwi należy monitorować co kilka minut i podawać 2-3 tabletki nitrogliceryny pod językiem, aż do poprawy stanu. I o nim wskaże spadek ciśnienia, osłabienie świszczącego oddechu. W większości przypadków te działania są wystarczające. Jeśli jednak okażą się one nieskuteczne, przygotowuje się 1% roztwór morfiny i wstrzykuje się dożylnie w objętości 1-2 ml. Następnie sprawdzane jest ciśnienie krwi. Jeśli nie jest niska, można wstrzyknąć dożylnie 1% roztwór furosemidu (2-8 ml). W przypadku mieszanej astmy stosuje się prednizolon lub hydrokortyzon. Jeśli towarzyszy mu skurcz oskrzeli, wstrzyknąć roztwór leku "Eufillin". Glikozydy nasercowe stosuje się w celu uzyskania działania antyarytmicznego i kardiotonowego.