Azotan amonu: właściwości, przygotowanie, zastosowanie

25.03.2019

Wprowadzenie

azotan amonu W sklepie, szukając nawozu do swoich kwiatów i czytając ich kompozycje, natknąłeś się na nieznaną nazwę - azotan amonu, który jest zawarty w suplemencie azotu dla roślin. Większość ludzi jest ciekawa, ponieważ nigdy nie spotkali takiej substancji w swoim życiu. I wielu po tym stara się dowiedzieć więcej o nim. Dzisiaj zaspokoję twoje zainteresowanie.

Definicja

Azotan amonu (wzór NH 4 NO 3 ) to sól amonowa kwasu azotowego. Jego inne nazwy to azot amonowy lub amonowy.

Właściwości

Ma wygląd białej krystalicznej substancji. Dzięki temperatura wyższa 170 o C Azotan amonu rozkłada się stopniowo. Jeżeli warunki osiągną poziom 210 o C, doprowadzi to do całkowitego rozkładu tej substancji. Azotan amonu jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, a wraz ze wzrostem temperatury tego ostatniego wzrasta wskaźnik rozpuszczalności. Ponieważ reakcja jest endotermiczna (zachodzi przy absorpcji ciepła), jej wodne roztwory muszą być przygotowane w warunkach wysokiej temperatury. jakościowa reakcja na azotan amonu Omówiono również związek rozpuszczalny amoniak, pirydyna, etanol i alkohol metylowy. Należy zauważyć, że w grupie soli kwasowych substancją stanowiącą wyjątek jest dokładnie azotan amonu. Hydroliza może to wykryć, ponieważ w reakcji powstaje wodorotlenek amonu i kwas azotowy. W różnych temperaturach rozkład tej substancji zachodzi na różne sposoby, a produkty każdej z reakcji znacznie różnią się od siebie. Na przykład, jeśli temperatura w trakcie reakcji nie osiągnie 270 ° C, azotan amonu rozkłada się na wodę i gazowy tlenek azotu. Jeśli temperatura przekroczy 270 ° C, wówczas ten azotan detonuje, a produktami reakcji będą azot, tlen i woda. Rozwiązania alkaliczne wchodzą w interakcje z nimi, amoniak jest jednym z produktów tych procesów. Następnie mówią, że sposobem na osiągnięcie tego było jakość reakcji w sprawie azotanu amonu.

Pierwsze

Ze względu na powszechne używanie przemysłu ludzie znaleźli azotan amonu na różne sposoby:

  • Oddziaływanie bezwodnego amoniaku ze stężonym kwasem siarkowym. Reakcja jest egzotermiczna, to znaczy podczas jej przepływu uwalniane jest dużo ciepła. Dlatego niepożądane jest prowadzenie go w warunkach rzemieślniczych, jeśli nie chcesz być ranny. Jeśli jednak oba odczynniki są rozcieńczone wodą, łatwo można uzyskać azotan amonu. Następnie powstaje stop, którego stężenie wynosi 83%. Nadmiar wody można łatwo odparować, po czym zawartość procentowa azotanu amonu wyniesie 95-99,5%. Tak duża przerwa wynika z różnych odmian powstałego azotanu amonu.
  • Droga Habera. Omawianą substancję można również uzyskać za pomocą metody Haber. Przebieg reakcji można krótko opisać w następujący sposób:

wodór + azot -> amoniak + tlen -> kwas azotowy + amoniak -> azotan amonu.

  • Dziwny sposób. Dzięki tej metodzie azotan amonu otrzymuje się z naturalnych surowców. Najczęściej używany do tego mineralnego apatytu (fosforan wapnia). Drugim odczynnikiem jest rozcieńczony kwas azotowy. hydroliza azotanu amonu

Aplikacja

Bez użycia azotanu amonu (ze względu na jego właściwości wybuchowe) nie wykonuje wydobycia. Również z jej udziałem jest produkcja nawozy azotowe w której, w celu uniknięcia detonacji azotanu amonu, dodaje się kredę lub inne substancje w celu jej zneutralizowania.

Wniosek

Azotan amonu może być zarówno przyjacielem, jak i wrogiem człowieka, wszystko zależy od celu jego użycia. Należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie, szczególnie w warunkach wysokiej temperatury.