Epoka brązu: na początku pierwszych stanów

27.05.2019

Początek ery metalu

Epoka brązu, która zastąpiła Aeneolithic na przełomie czwartego i trzeciego tysiąclecia pne, dała potężny impuls do dalszego rozwoju ludzkiej cywilizacji. Stał się pierwszym etapem ery metalu, kiedy kamień środki produkcji a narzędzia pracy zaczęły się zdecydowanie zastępować metalem. Epoka brązu przyszła po odkryciu właściwości stopów miedzi w różnych częściach planety. Kilka ważnych kamieni milowych w rozwoju społeczeństwa ludzkiego wiąże się z tą historyczną epoką. Przede wszystkim dystrybucja produkcji działalność gospodarcza wśród których zaczynają się wyróżniać rolnictwo i hodowla bydła. Proces ten był szczególnie wyraźny na różnych obszarach stepowych Eurazji, co było spowodowane nowymi osiągnięciami technologicznymi prymitywnego społeczeństwa - wynalezieniem wózka kołowego, a także późniejszym wykorzystaniem koni jako środka transportu.

Epoka brązu

Koniec prymitywnego sposobu życia

Epoka brązu charakteryzuje się nie tylko znajomością człowieka ze stopami miedzi, ale także pierwszymi prymitywnymi technologiami obróbki metali, które znacznie wzrosły wydajność pracy. Tak więc rozwój hutnictwa przyspieszył rozwój społeczeństwa i stworzył niezbędne warunki wstępne do powstania pierwszych starożytnych miast, a nawet państw, które pojawiły się już w Mezopotamii i południowo-zachodnim Iranie w czwartym tysiącleciu pne, a nieco później w delcie Nilu. Był to koniec prymitywnego sposobu życia, który jednak nadal istniał na większości ziemi zamieszkałej przez ludzi.

Sztuka epoki brązu

Nierówna ewolucja społeczeństwa ludzkiego

Epoka brązu charakteryzowała się spontanicznym pojawieniem się uporządkowanej wspólnoty ludzi - najstarszych państw - w różnych regionach iw różnych okresach czasu. Na wielu terytoriach były stosunkowo niedawno. Na przykład przed przybyciem europejskich kolonizatorów struktura państwa nie było w Australii, w dużej części kontynentu afrykańskiego, w wielu częściach Ameryki. Prymitywna organizacja społeczeństwa z jego stosunkowo prostym sposobem życia od dawna zachowała się tam, gdzie z jakiegoś powodu wpływ bardziej zaawansowanych cywilizacji nie przenikał, gdzie specyficzne warunki klimatyczne i naturalne nie pozwalały na tworzenie bardziej złożonych form struktury społecznej. Ludy Oceanii, Ameryki, a częściowo Syberii i tropikalnej Afryki nadal żyły w epoce brązu niemal do szesnastego wieku.

Kultura epoki brązu

Cechy rozwoju kulturowego epoki brązu

Systematyczne zajmowanie się działalnością rolniczą i hodowlaną, szczególnie w korzystnych warunkach klimatycznych i naturalnych, z wystarczającą ilością zasobów wodnych i żyznych gleb, dawało ludziom szerokie możliwości produkcji żywności bardziej niż wymagane minimum, co skutkowało zgromadzeniem pewnych nadwyżek, był wolny czas, który można by poświęcić na rzemiosło. . Tak powstała kultura epoki brązu. Produkty z kamienia i metalu, naczynia, tkaniny, różne artykuły gospodarstwa domowego i sprzęty domowe, które dziś archeolodzy znajdują w dużych ilościach, zaczęto tworzyć. Był to początek pojawienia się barteru, który dał dodatkowy impuls do poprawy społeczeństwa ludzkiego. Stopniowo życie społeczne stawało się coraz bardziej skomplikowane, istniała potrzeba wykonywania złożonych i pracochłonnych robót publicznych na przyszłość. Na przykład w dolinach dużych rzek zaczęto budować różne urządzenia nawadniające już w IV wieku pne. Wymagane inne regiony wylesianie. Wszystko to doprowadziło do zjednoczenia małych społeczności plemiennych w dużych formacjach społecznych, z których powstały pierwsze państwa.

Art

Sztuka epoki brązu ma wiele indywidualnych cech. Różni się już w dużej różnorodności w porównaniu z poprzednimi epokami, a także otrzymuje większą dystrybucję geograficzną. Petroglyfy (petroglify), obrazy na kamiennych płytach stają się wszechobecne, powstaje artystyczny kierunek geometrycznie złożonego ornamentu. Pojawienie się dzieł rzeźbiarskich i małych tworzyw sztucznych staje się również ważną cechą sztuki epoki brązu. W tym okresie można już prześledzić pewne artystyczne tematy, które są bezpośrednio związane z mitologicznymi reprezentacjami najstarszych ludów. Pojawiają się pierwsze tradycje zdobnictwa garncarstwa. A sama sztuka nabiera cech osobliwego języka malarskiego, systemu znaków stojącego przed pokrewnymi grupami współplemieńców.