Globalne problemy teraźniejszości i ich filozoficzne zrozumienie

14.05.2019

Filozofia i globalne problemy naszych czasów

Globalne problemy naszych czasów

Filozofia odgrywa fundamentalną rolę nie tylko w rozwoju kultury ludzkiej, ale także w jej uzasadnieniu. Teoretycznie taka "ochronna" funkcja tej dyscypliny polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o to, że w materialnej i duchowej istocie ludzi leży ich prawdziwe wartości. Oznacza to, że filozofia rozwija ontologię kultury. Pomyślne poszukiwanie odpowiedzi jest niezbędnym warunkiem wstępnym do utrzymania normalnego środowiska, które pomaga ludzkości przetrwać i rozwiązać główne globalne problemy naszych czasów. Główna funkcja i prawdopodobnie najwyższa misja filozofii, a także główna wartość dla społeczeństwa, ma więc swój cel antropologiczny. Powinno to przyczynić się do tego, aby człowiek zakorzenił się w świecie zewnętrznym, nie tylko jako świadomy, ale także jako racjonalny i moralny byt.

Globalne problemy teraźniejszości i ich pogorszenie

Obecnie, gdy jest tak wiele poważnych problemów związanych z ochroną środowiska, wojnami, rozprzestrzenianiem się broń masowego rażenia głód i przezwyciężanie ubóstwa, filozofia ma specjalny cel. Musi pokazać, jak niebezpieczne jest utylitarne podejście do natury. Dokonuje analizy, gdzie leży granica tego pragmatyzmu. Ona też Główne globalne problemy naszych czasów Został zaprojektowany, by pokazać nam alternatywę, która mogłaby dalej prowadzić cywilizację ludzką po ścieżce postępu, a jednocześnie nie zniszczyć planety. Teraz, na przełomie tysiącleci, nie ma nic ważniejszego niż ratowanie życia na Ziemi, a także przeciwstawianie się globalnej katastrofie ludzkości. W końcu filozofia zasady moralne które często pozbawione są nauk przyrodniczych i matematycznych. Współcześni myśliciele nie mogą oderwać się od możliwej apokalipsy. Globalne problemy współczesności muszą zmusić filozofię, by ponownie stała się "nauczycielem życia", jak w czasach starożytnych.

Podstawowe zadania filozofii w społeczeństwie

Pomimo tego, że wielu uważa "miłość do mądrości" nie za naukę, ale za ideologię, wskazując na jej związek z polityką, nie ma bezpośredniej tożsamości między tymi dwoma zjawiskami kulturowymi. Są to zupełnie różne typy. świadomość publiczna. Wszakże filozofia pojmuje strategiczne ścieżki przyszłego istnienia ludzkości, próbując przezwyciężyć globalne problemy naszych czasów. Polityka często je tworzy. Filozofia - jeśli porównać ją z bronią - ma humanitarny ładunek dalekiego zasięgu. Czy możemy powiedzieć to samo o polityce? Ona jest na naszej r Filozofia i globalne problemy naszych czasów LOSAS rodzi katastrofy humanitarne, ponieważ reprezentuje interesy grup ludzi, do których dążą moc absolutna. Ważne jest również podkreślenie, że w aspekcie rozwoju osobistego wartość filozofii jest nie mniej znacząca. W końcu budzi w człowieku twórczy, konstruktywny impuls - podstawę praktyki społecznej i postępu w przyszłości. Przywołuje pokolenia, które mogą poradzić sobie z pokusami zysku i całkowitej kontroli i zacząć myśleć o przyszłości naszej planety. Globalnych problemów współczesności nie da się rozwiązać, jeśli dana osoba nie ma aspiracji do nowych horyzontów swojej świadomości, wyobrażeń o możliwym obrazie świata. Nic dziwnego, że Platon w dialogu "Czas" uważał filozofię za dar od bogów, lepszy od którego nic nie może być.