Jak leczyć ropień po wstrzyknięciu?

23.05.2019

Najczęściej ropień po wstrzyknięciu powstaje, jeśli wystarczająca liczba patogennych mikroorganizmów spadła na igłę lub strzykawkę. Od dzisiaj wszystkie igły i strzykawki są jednorazowe, tak nieprzyjemny rozwój wydarzeń z tego powodu zdarza się nieczęsto. Zdarza się, że zapalenie po wstrzyknięciu rozwija się w przypadku wprowadzenia wysoce stężonego roztworu substancji leczniczej. W tym przypadku wielkość ropnia w tym przypadku najczęściej ma bezpośrednią zależność od objętości i stężenia podawanego leku. Obecnie jedną z najczęstszych przyczyn ropnia jest wstrzyknięcie 25% roztworu. siarczan magnezu.

Ropień po wstrzyknięciu

Jak powstaje ropień po wstrzyknięciu i jakie objawy towarzyszą temu procesowi?

W rzeczywistości ten patologiczny proces jest dość złożony i przebiega zgodnie z pewnym algorytmem. Natychmiast po "nieudanym" wstrzyknięciu praktycznie nic się nie dzieje. Jednak oznaki początku ropienia pojawiają się już pierwszego dnia. W tym przypadku najczęściej objawem początkowym jest powstawanie infiltracji. Szybko staje się przekrwiona, obrzękliwa, a także bolesna. Najczęściej temu procesowi towarzyszą objawy ogólnego zatrucia. Chodzi o podnoszenie temperatura ciała wyraźny wzrost liczby leukocytów podczas ogólnych badań krwi, a także pojawienie się białka C-reaktywnego w biochemicznym badaniu krwi. Na tym etapie infiltracja może nadal ustępować, a ropień po wstrzyknięciu nie będzie się tworzyć. Jeśli proces patologiczny nadal będzie się rozwijał, nastąpi ropienie. Ropień po wstrzyknięciu ma swoją własną charakterystykę. Faktem jest, że jest on szybko ograniczony. Zapalenie po wstrzyknięciu

Leczenie

W przypadku, gdy dana osoba rozwinie ropień po wstrzyknięciu, leczenie będzie zależało od etapu jego powstawania. Na samym wstępie, gdy zauważono tylko infiltrację, pacjentowi oferowane są antybiotyki o jak najszerszym spektrum działania, a także sesje UHF. Jeśli ropień po wstrzyknięciu już się uformował, leczenie polega na jego rozcięciu za pomocą metod chirurgicznych.

Komplikacje

Być może jedynym i niezwykle rzadkim, ale bardzo niebezpiecznym powikłaniem tej choroby jest sepsa. Rozwija się w wyniku przenikania patogennej mikroflory do krwioobiegu. W tym przypadku stan pacjenta ulega znacznemu pogorszeniu. Jeśli szybko nie rozpoczniesz leczenia, może dojść do wstrząsu toksycznego, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia danej osoby. Ropień po leczeniu iniekcyjnym

Zapobieganie

Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie ryzyka rozwoju ropnia po wstrzyknięciu, ale można go znacznie zmniejszyć, stosując się do zwykłych zasad wykonywania zabiegów iniekcyjnych. Ponadto niepożądane jest stosowanie krótkich igieł wstrzyknięcia domięśniowe, ponieważ zwiększa również ryzyko ropnia.