Opricznina Iwan Groźny: przyczyny i konsekwencje

02.03.2019

W połowie XVI wieku w rosyjskim państwie wybuchł głęboki wewnętrzny kryzys polityczny. Wynikało to przede wszystkim z pragnienia większości bojarów, książąt, a także przedstawicieli kleru, aby uzyskać większą wolność i niezależność. Iwan Groźny, przeciwnie, starał się wzmocnić swoją autokrację.

Wymagania wstępne

Sytuację pogarsza liczba klęsk rosyjskiej armii w Wojna inflancka, głód w kraju z powodu awarii upraw, różnych pożarów spowodowanych przez ciepło, ogólne pogorszenie się życia ludzi na tym tle. Pod koniec 1564 roku król wraz ze skarbcem, rodziną i dworzanami niespodziewanie przeniósł się do osady Aleksandra, skąd wysłał manifest na temat abdykacji z tronu. Ten krok miał charakter czysto demonstracyjny, ponieważ w tym czasie nikt nie mógł wyobrazić sobie kraju bez króla-kapłana. W bardzo krótkim czasie przybyła do niego delegacja, która błagała go o powrót, a szlachta zgodziła się na jakąkolwiek karę. W odpowiedzi Iwan Groźny zażądał wprowadzenia opriczniny w kraju. Opricznina Iwan Groźny

Pojęcie i cel

Opricznina polegała na tym, że król objął szczególną rządową część państwa, gdzie otrzymał prawo do wykonania wszystkich nieposłusznych i nieposłusznych wobec niego osób. Zgodnie z jego wolą, majątek i ziemie zostały wzięte od szlachty i szlachty, a ich właściciele zostali straceni lub wygnani. Opricznina Iwan Groźny był w rzeczywistości państwem. Wszystkie ziemie, które nie zostały w nim włączone, zostały nazwane "ziemią". Głównym i jedynym celem króla było znaczne wzmocnienie jego własnej władzy. Osiągnięto to poprzez arbitralność, represje i szybkie zmiany. Jednocześnie prawa, prawa i tradycje publiczne zostały z grubsza wyrównane. Opricznina Iwan Groźny doprowadził do tego, że państwem rządził strach i terror. W tym samym czasie wrogowie króla, często wyimaginowani, byli poddawani straszliwym, bezprecedensowym egzekucjom i torturom. wprowadzenie opriczniny

Organizacja represji

Masowe pogromy i zabójstwa trwały od 1569 do 1571 roku. Specjalnie dla ich realizacji powstała armia opricznaja, rząd, który po prostu nie istniał, ponieważ w swoich działaniach był pokryty imieniem króla. Opricznina Iwana Groźnego była szczególnie okrutna w północno-zachodnich i centralnych regionach kraju, gdzie bojarowie mieli szczególnie silne pozycje wcześniej. Nie można było go całkowicie zniszczyć, ale podważyło rolę i władzę polityczną. Zwieńczeniem terroru były działania represyjnej armii przeciwko mieszkańcom Nowogrodu, kiedy z powodu fałszywych informacji o spisku przygotowywanym tu przeciwko władcy, około 15 000 niewinnych ludzi było okrutnie torturowanych i utonęło w miejscowej rzece. konsekwencje oprichnina

Konsekwencje

Opricznina Iwan Groźny zabił setki tysięcy ludzkich istnień. Chłopi uciekali masowo na obrzeża kraju. W stanie rozpoczął się głód. Często nawet w Moskwie zdarzały się przypadki kanibalizmu. W wyniku tego tereny zostały spustoszone, a populacja znacznie się zmniejszyła. To nie mogło skorzystać z zewnętrznych wrogów króla. Wycieczka do Moskwa Krymska Khan Devlet-Girey po raz kolejny zademonstrował katastrofalne skutki opriczniny. Dopiero po zjednoczeniu wojsk Zemskich i Oprycznej, Tatarzy zostali pokonani. W 1572 r. Słowo "opricznina" w państwie było zabronione, a ona sama została odwołana.