Perejasławska cieszy się: wydarzenie, które zmieniło ukraińską historię

02.03.2019

Sytuacja polityczno-polityczna w przededniu

Począwszy od pierwszej połowy XVII wieku ziemie ukraińskie należały do ​​Polski, Imperium Osmańskie, Rosja i Węgry. W tym samym czasie pod zwierzchnictwem pierwszego z nich była największa część, która zajmowała obszar od Połtawy do Karpat i od Kamenec-Podolskiego do Czernigowa. Ukraińcy próbowali pozbyć się ucisku polskiej szlachty, w związku z czym w okresie od 1648 do 1654 r. Doszło do wojny ratunkowej w kraju, którą prowadził hetman Bogdan Chmielnicki. W tym czasie zawarł kilka związków i próbował utrzymywać stosunki dyplomatyczne z moskiewskim królestwem, Turcją i Chanat krymski. Należy zauważyć, że ten ostatni, nawet w randze sojusznika Ukrainy, był zaangażowany w ekspansję na swoje terytorium. Długa wojna i ciągła zdrada "sojuszników" doprowadziły do ​​tego, że pod koniec wojny całe regiony kraju zostały zdewastowane. W rezultacie Perejasławska Rada w dużej mierze zmieniła tę sytuację.

Przygotowanie do zawarcia umów

Perejasławskaja szczęśliwa Bogdan Chmielnicki był coraz bardziej skłonny do bliskich stosunków z Moskwą, w związku z czym wielokrotnie apelował do rosyjskiego władcy z propozycją przyjęcia armii zaporoskiej na swoje obywatelstwo. W wyniku tego podpisano Układ Perejasławski. Wydarzenie to poprzedziło przyjęcie Zemsky Sobor w Moskwie jesienią 1653 r. decyzja o aneksji terytoriów na lewym brzegu Dniepru do państwa rosyjskiego. W rezultacie ambasada została wysłana do ukraińskiego miasta Perejasław, kierowanego przez wpływowego bojara Buturlina. Sam hetman przybył tutaj. 18 stycznia 1654 r. Zwołano Radę im. Perejasława, wyróżniającą się spośród innych zgromadzeń wojskowych otwartością na lud. Tak więc w spotkaniu wzięli udział nie tylko Kozacy, ale także kupcy, wieśniacy, rzemieślnicy, a nawet przedstawiciele ukraińskiego duchowieństwa prawosławnego. Ci, którzy chcieli, przyjechali ze wszystkich części kraju.

Trzymając się szczęśliwym

Perejasławski traktat Pereyaslavskaya Rada została otwarta w drodze odwołania Bohdan Chmielnicki do zgromadzonych ludzi. W swoim przemówieniu po raz kolejny przypomniał sobie cierpienie i zniszczenie, jakie Ukraińcy przynieśli na stałe tatarskie ataki i wojnę z polską szlachtą. Przypomniał hetmana i o jarzmie, który przez wiele lat był prowadzony przez Polaków. Następnie zwrócił uwagę na pragnienie rosyjskiego władcy dla jedności obu narodów i zapytał opinię obecnych w tej sprawie, po czym usłyszał liczne okrzyki zgody. Dlatego Perejasławska z radością podała hetmanowi powód wysłania delegacji do Moskwy, której przedstawiciele omówili warunki włączenia Ukrainy do Rosji. Wyniki tej podróży zostały przedstawione w dokumencie, który przeszedł do historii jako artykuły Bogdana Chmielnickiego.

Wyniki

Perejaslav Rada 1654 Po podpisaniu dokumentów z Rosją jej przedstawiciele podróżowali około 177 ukraińskich osad i miast i złożyli przysięgę od mieszkańców o ich lojalności wobec cara. Większość z nich zgodziła się na to, z wyjątkiem Połtawy, Umansky'ego, Kropywskiego i pułków kozackich Bratysławskiego i kilku innych miast. Perejasławska rada z 1654 r. Natychmiast wciągnęła Rosję w wojnę z Polską, która trwała do zawarcia rozejmu w Andrusowie w 1667 r. Według niego Mowa o Rzeczypospolitej odmówił roszczeń na lewobrzeżną Ukrainę i uznał tu rosyjski rząd.