Rosyjska wojna domowa: przyczyny i konsekwencje

11.03.2020

Wojna domowa w Rosji jest to trudny i krwawy czas dla naszego kraju. Walka zbrojna między różnymi grupami ludności utrzymywała społeczeństwo w niepewności przez cztery lata. Co pomogło wygrać? Dlaczego rozpoczęła się ta wojna i kto w niej uczestniczył?

wojna domowa w Rosji

Rosyjska wojna domowa: ruchy

Jak wiadomo, wojna domowa wybuchła głównie między zwolennikami nowego rządu, tzw. Czerwonymi, a tymi, którzy byli "zaprawieni w królewszczyźnie" - białymi. The Reds są, innymi słowy, bolszewikami. Metody ich walki były czasami zbyt okrutne: terror, przemoc. Wszystko to, wraz ze scentralizowanym podejściem, pomogło wygrać to krwawe wydarzenie. Wojna domowa w Rosji 1918-1920. Zaczęło się od tego, że bolszewicy przejęli władzę za pomocą nielegalnych środków. Ruch biali składał się głównie z królewskich oficerów i tych, którzy utrzymywali konserwatywne poglądy. Brak wyraźnego zarządzania i dobrego porządku, a także wewnętrzne podziały pozwoliły Redowi je złamać. Warto również zauważyć, że podczas tej wojny nastąpił kolejny ruch - ruch zieleni. To był chłop, to znaczy, że większość uczestników stanowili chłopi.

Rosyjska wojna domowa: przyczyny

wojna domowa w rosji 1918 1920 Dlaczego rozpoczęła się wojna, w której krewni zaczęli się nawzajem zabijać? Jaki był powód jego huśtawki? Po pierwsze, główną przyczyną były dwie rewolucje, podczas których monarchia została obalona, ​​a bolszewicy przejęli władzę. Po drugie, początek otwartej interwencji nasilił różnice w społeczeństwie. Po trzecie, swoją rolę odegrało rozwiązanie wybranego organu rządowego - Zgromadzenia Konstytucyjnego, które czekało od dawna. Po czwarte, bolszewicki więzień wstydliwy dla kraju Traktat pokojowy brzeski służył jako dobry impuls. Po piąte, polityka gospodarcza prowadzona przez nowy rząd na wsiach nie spowodowała zgody ludności. Wszystkie te powody i sprowokowały takie wydarzenie jak wojna domowa w Rosji, w 1918 r., Która stała się najtrudniejsza. Ten zbrojny konflikt pozostanie na zawsze na kartach historii jako jedno z najbardziej krwawych wydarzeń XX wieku. Terror i przemoc Czerwonych, w połączeniu z okrucieństwem białych, zdrada ze wszystkich stron - wszystko to trzymało społeczeństwo w napięciu przez kilka lat.

Wojna domowa w Rosji: wydarzenia

wojna domowa w rosji 1918 Przez cztery lata państwo i jego mieszkańcy wiele widzieli: na ich oczach powstała wielka Armia Czerwona i pojawiły się organy takie jak Rada Obrony Robotników i Chłopów. Ludność przeżyła nadwyżkę i straszną egzekucję rodziny królewskiej. Z pomocą ludzi powstało nowe silne państwo, które w ciągu kilku lat stało się potężnym ośrodkiem przemysłowym. Wszystko to działo się podczas wojny secesyjnej, która wprowadziła kraj na nowy poziom rozwoju. Wojna domowa w Rosji to trudne wydarzenie, seria krwawych konfliktów i trudnych decyzji. Terror, przemoc i ścisła dyscyplina pomogły bolszewikom w zachowaniu jedności społeczeństwa i państwa, aczkolwiek dzięki brutalnym metodom. I, jak pokazuje historia, nie było na darmo.