System alarmowy: instalacja i konserwacja

16.03.2019

Kompleksowe zabezpieczenia i systemy alarmowe zapewniają użytkownikom kompleksową ochronę przed intruzami. Z reguły są to systemy wieloskładnikowe, które obejmują urządzenia wykrywające i ostrzegawcze. Od jakości instalacji kompleksu i terminowości obsługi zależeć będzie od skuteczności jego pracy. перед монтажом важно определить перечень задач, которые должна выполнять охранная сигнализация. Ale nawet przed instalacją ważne jest ustalenie listy zadań, które powinien wykonać system alarmowy. за счет коммуникационного оборудования. Instalacja najprostszych systemów z czujnikami ochroni dom przed penetracją, ale jeśli wymagana jest interakcja ze sprzętem z zabezpieczeniem departamentu, pakiet musi zostać rozszerzony o sprzęt komunikacyjny.

Co zawiera kompleks bezpieczeństwa i alarmu?

instalacja alarmu bezpieczeństwa

Typowy system tworzą trzy komponenty - panel sterowania, zestaw czujników i syren. Centralny panel sterowania łączy zadania sterowania. Jest to rodzaj stanowiska dowodzenia, w którym sygnały z czujników są odbierane i przetwarzane. он отправляет сигналы по изначально заданным адресам, а в некоторых случаях дает автоматические команды на механизмы замков. Ponadto wysyła sygnały do ​​początkowo określonych adresów, aw niektórych przypadkach automatycznie przekazuje polecenia do mechanizmów blokujących. Większość nowoczesnych kontrolerów ma inteligentne mikroprocesory, które mogą obsługiwać złożone algorytmy bez interwencji użytkownika. Jeśli chodzi o czujniki, to są one odpowiedzialne za bezpośrednie wykrycie nieautoryzowanej osoby na obsługiwanym obszarze, na którym zainstalowany jest system alarmowy. . Instalacja czujników jest obowiązkowa w otworach okien i drzwi. Jeśli planowane jest połączenie funkcji bezpieczeństwa i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, umieszczanie czujników dymu odbywa się - z reguły w kuchni. . Nie mniej ważnymi komponentami są sygnalizatory akustyczne . Mogą być reprezentowane przez ustniki i wszelkiego rodzaju "brzęczyki", bezpośrednio przyciągając uwagę zarówno gospodarza, jak i osób z zewnątrz.

Media komunikacyjne

instalacja systemu sygnalizacji pożaru

W chwili obecnej istnieją dwa sposoby organizowania interakcji między powyższymi urządzeniami - przewodowymi i bezprzewodowymi. сеть каналов, по которым датчики и оповещатели связываются с панелью управления. W pierwszym przypadku tworzona jest sieć kanałów, za pomocą których czujniki i sygnalizatory komunikują się z centralą. Linie kablowe układane są w klasyczny sposób, ale w taki sposób, że są ukryte przed potencjalnym intruzem. системы. Najczęściej instalacja systemu alarmowego w domu odbywa się bezprzewodowo, co zwiększa niezawodność systemu. . W tym celu wykorzystywane są kanały radiowej transmisji danych lub lokalna sieć internetowa . . A jeśli organizując lokalną sieć interakcji, mogą istnieć różne konfiguracje komunikacji, wówczas centrala będzie musiała wysyłać sygnały do ​​hosta i służb bezpieczeństwa za pośrednictwem komunikacji komórkowej operatora lub przez ten sam Internet .

Przygotowanie do instalacji

. Przed zainstalowaniem komponentów systemu, obiekt jest analizowany pod kątem ustalenia najniebezpieczniejszych miejsc z punktu widzenia penetracji . Mapa serwisu jest opracowywana wraz z oznaczeniem, na podstawie którego w przyszłości zostanie opracowany plan wsparcia komunikacji. Ponadto po określeniu konfiguracji alarmu można przystąpić do zakupu sprzętu. Jeśli planujesz zainstalować zabezpieczenie alarm w mieszkaniu и подключить их к панели управления. wtedy zestaw elementów będzie minimalny - wystarczy zamontować czujniki w otworach i połączyć je z panelem sterowania. Reszta jest rozwiązywana w procesie tworzenia kompleksu. расширено, не говоря об усложнении электротехнической инфраструктуры. Jeśli dotyczy to dużego domu prywatnego lub budynku użyteczności publicznej, należy rozszerzyć liczbę elementów, nie wspominając o rosnącej złożoności infrastruktury elektrycznej. Te i inne niuanse są obliczane na etapie przygotowawczym, po którym sprzęt jest kupowany i instalowany.

Instalacja panelu sterowania

instalacja alarmu bezpieczeństwa w mieszkaniu

Panel to małe urządzenie, na którym znajdują się elementy sterujące całego systemu. устанавливать этот блок на открытом и видном месте, но возможность беспрепятственного доступа к нему будет не лишней. Nie jest konieczne instalowanie tego urządzenia w otwartym i widocznym miejscu, ale możliwość nieskrępowanego dostępu do niego nie będzie zbyteczna. Bezpośrednie zainstalowanie systemu alarmowego na tym etapie będzie polegało na zamontowaniu korpusu panelu. Takie urządzenia zapewniają specjalne nisze i otwory, przez które można przymocować do ściany. Jako elementy mocujące można użyć śrub, śrub, wsporników montażowych i innego sprzętu, które są odpowiednie do stosowania w określonych warunkach.

Instalacja czujnika

instalacja systemu alarmowego

Dla czujników zapewnia kilka sposobów instalacji. Wynika to z faktu, że projektowanie ich budynków może być wieloskładnikowe i jednomodułowe. W pierwszym przypadku niszę ramy instaluje się w miejscu zamocowania, w którą można integrować wrażliwe elementy - te same moduły. Takie konstrukcje są wygodne, ponieważ mieszczą jednocześnie kilka detektorów i zapewniają możliwość wymiany modułów. Jest to korzystne, jeśli zainstalujesz system alarmu przeciwpożarowego, który wymaga integracji kilku rodzajów wrażliwych elementów. Oprócz bezpieczeństwa czujnik ruchu na przykład może być konieczne umieszczenie wykrywaczy pożaru pod kątem ognia, dymu i temperatury. Czujniki jednomodułowe z kolei zawierają tylko jeden delikatny element i nie oznaczają jego wymiany. Zaletą tego rozwiązania jest niewielki rozmiar ciała - detektor jest wygodny do ukrycia przed wzrokiem ciekawskich . Mocowanie obudów w obu przypadkach realizowane jest za pomocą kompletnego sprzętu - tych samych śrub i wkrętów.

Konfiguracja alarmu

usługa alarmowania instalacji instalacji

на рабочий режим. Po zakończeniu instalacji użytkownik musi skonfigurować go do pracy. Odbywa się to za pośrednictwem panelu sterowania. Czujniki są aktywowane fizycznie i programowo - od teraz będą mogły wysyłać alarmy do sterownika. Następnie skonfigurowany jest sam panel, który musi być zaprogramowany do przetwarzania przychodzących sygnałów. настройка будет определяться тем, с какими конечными службами взаимодействует охранная сигнализация. To ustawienie będzie zależało od tego, z którymi usługami końcowymi współdziała system antywłamaniowy. , которые могут стать первыми получателями сигналов. Instalacja, na przykład, polega na umieszczeniu sygnalizatorów , które mogą być pierwszymi odbiornikami sygnału. Sterownik prześle odpowiednie polecenie do syreny lub głośnika. можно настроить работу управляющего пункта на оповещение владельца и охранной службы – по каналам Интернет , сотовой связи или радиомодулю. Następnie możesz skonfigurować punkt kontrolny, aby powiadomić właściciela i służbę bezpieczeństwa - przez Internet , komórkową komunikację lub moduł radiowy.

Usługa alarmowa

компонентов. Długoterminowa efektywna praca systemu alarmowego jest niemożliwa bez okresowej rewizji jego komponentów. Przede wszystkim należy sprawdzić stan pętli i systemu kablowego jako całości. осматривается аппаратура и приборы – от панели управления до сирен с датчиками и другими вспомогательными элементами. Ponadto badane są urządzenia i przyrządy - od panelu sterowania po sygnalizatory z czujnikami i innymi elementami pomocniczymi. Ale nawet jeśli stan techniczny infrastruktury odpowiada początkowej fazie instalacji, utrzymanie systemu alarmowego wymaga analizy oprogramowania kompleksu. . Oznacza to, że użytkownik musi zweryfikować poprawność ustawień, przypisane numery, tryb pracy systemu itp.

Wniosek

instalacja alarmu bezpieczeństwa w domu

больше ориентируются на автоматизированные системы. Najnowsze technologie bezpieczeństwa w coraz większym stopniu koncentrują się na zautomatyzowanych systemach. Z reguły jest to drogi i zaawansowany technologicznie system alarmowy, którego instalacja wymaga integracji z kompleksami typu "inteligentnego domu". и энергоэффективность. Platformy mogą być różne, ale zasady działania takich systemów pozostają takie same - łatwość obsługi, wysoki stopień niezawodności i energooszczędność. Jeśli chodzi o użytkownika, jego funkcje są ograniczone do podstawowego ustawienia - w większości przypadków wybierany jest tylko tryb pracy systemu i zestaw danych subskrybenta do wysyłania ostrzeżeń.