Poziomy dźwięku w decybelach: dopuszczalne normy

03.03.2020

Hałas jest akustycznym zanieczyszczeniem powietrza. Istnieją różne poziomy hałasu i dopuszczalne normy, których nadmiar stanowi większe zagrożenie dla ludzkiego słuchu.

Jak mierzony jest hałas?

Poziom hałasu, podobnie jak dźwięki, mierzony jest w decybelach (dB). Zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej istnieją ustalone standardy, których nie można przekroczyć. W ciągu dnia - nie więcej niż 55 dB, w nocy - nie więcej niż 45 dB. Są to maksymalne dopuszczalne wartości, ponieważ ich wzrost ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Przeważnie cierpi system nerwowy, pojawiają się bóle głowy. poziomy hałasu

Jak niebezpieczne są wysokie dźwięki?

Poziomy hałasu są różne. Niektóre nie przekraczają standardów ustanowionych przez prawo i nie ingerują w ludzkie życie. W ciągu dnia dozwolony jest wyższy poziom dźwięków, ale ma również ograniczenia w decybelach. Jeśli wskaźnik zostanie przekroczony, osoba może odczuwać nerwowość, drażliwość. Reakcje są spowolnione, produktywność i pomysłowość maleje.

Hałas powyżej 70 decybeli może spowodować utratę słuchu. Szczególnie głośne dźwięki mają silny wpływ na zdrowie niemowląt, osób niepełnosprawnych i starszych. Według badań wpływu hałasu na człowieka, reakcja układu nerwowego na wzrost dopuszczalnych norm tła dźwiękowego zaczyna się od 40 decybeli. Sen jest już zakłócony przy 35 dB.

Poważne zmiany w układzie nerwowym występują przy hałasie 70 decybeli. W takim przypadku dana osoba może doświadczyć choroby psychicznej, pogorszenia słuchu i wzroku, a nawet zmienić negatywny skład krwi. poziom hałasu

Na przykład w Niemczech prawie dwadzieścia procent pracowników pracuje przy hałasie od 85 do 90 decybeli. A to doprowadziło do częstych przypadków utraty słuchu. Ciągły hałas, przekraczający normę, pociąga za sobą co najmniej senność, zmęczenie i podrażnienie.

Co dzieje się ze słyszeniem z powodu hałasu?

Przedłużony lub nadmiernie głośny dźwięk tła może uszkodzić aparat słuchowy. Najbardziej niebezpieczna jest luka. błony bębenkowe. W związku z tym zmniejsza się słyszenie lub następuje całkowita głuchota. W najgorszym przypadku, przy głośnym wybuchu, którego poziom dźwięku sięga 200 decybeli, osoba umiera.

Normy

Maksymalny poziom hałasu w salonie (o każdej porze dnia) jest ustalany zgodnie z wymaganiami sanitarnymi. Dźwięk powyżej 70 decybeli i więcej jest szkodliwy nie tylko dla psychologicznego, ale także dla fizycznego stanu osoby. W przedsiębiorstwach poziom hałasu jest regulowany zgodnie ze standardami sanitarnymi i wymogami higienicznymi ustanowionymi w Federacji Rosyjskiej. dopuszczalny poziom hałasu Optymalne szumy tła mają wartość 20 decybeli. Dla porównania: średnie natężenie hałasu miejskiego wynosi od 30 do 40 dB. A maksymalny dozwolony dla samolotów jest 50 dB nad ziemią. Teraz na wielu ulicach miasta poziom hałasu osiąga 65 do 85 decybeli. Ale najczęstsze stawki - od 70 do 75 dB. A jest to normalne 70 dB.

Wysoki poziom hałasu (dB) wynosi 90. Powoduje bóle głowy, zwiększa ciśnienie itp. Obszary o podwyższonym poziomie hałasu obejmują obszary mieszkalne w pobliżu lotnisk, zakładów przemysłowych itp. W budownictwie dozwolona stopa podwyższonych dźwięków nie jest musi przekraczać 45 decybeli.

Głównymi źródłami hałasu są samochody, transport lotniczy i kolejowy, produkcja przemysłowa itp. Średni poziom hałasu na drogach dużych miast wynosi od 73 do 83 decybeli. A maksymalna - od 90 do 95 dB. W domach położonych wzdłuż autostrad hałas może osiągnąć od 62 do 77 decybeli.

Chociaż normy sanitarne brzmią w tle, nie powinny przekraczać 40 dB w ciągu dnia, aw nocy - 30 dB. Według Ministerstwa Transportu, około trzydzieści procent populacji mieszka w obszarach dyskomfortu hałasu w Federacji Rosyjskiej. A od trzech do czterech procent obywateli znajduje się w tle dźwięku lotniczego. poziom hałasu db

Poziom hałasu o niskiej intensywności z transportu miejskiego, słyszalny w obszarach mieszkalnych, jest w przybliżeniu równy 35 decybelom. Nie powoduje zmian fizjologicznych u ludzi. Przy poziomie dźwięku 40 decybeli zmiana czułości słuchu rozpoczyna się za dziesięć minut. Pod wpływem ciągłego hałasu przez piętnaście minut wrażenia wracają do normy. Przy 40 dB czas snu jest nieco zakłócony.

W fabryce, w której działa prasa, zainstalowany jest specjalny tłumik. W rezultacie hałas zmniejsza się z 95 do 83 decybeli. I staje się on niższy niż ustalone normy sanitarne dla produkcji.

Ale przeważnie ludzie cierpią z powodu hałasu samochodowego. W miastach o dużym natężeniu ruchu tło dźwiękowe jest nieco wyższe niż normalnie. Podczas przejścia potężnych ciężarówek hałas osiąga maksymalną wartość - od 85 do 95 decybeli. Ale średnio w dużych miastach nadwyżka dopuszczalnej stawki wynosi od 5 do 7 decybeli. I tylko w sektorach prywatnych obciążenie hałasem odpowiada przyjętym standardom.

poziom hałasu w pomieszczeniach

Postęp techniczny powoduje wzrost sztucznego tła dźwiękowego, które w tym przypadku staje się szkodliwe dla ludzi. W niektórych branżach poziom hałasu w pomieszczeniu wynosi od 60 do 70 decybeli i więcej. Chociaż norma powinna wynosić 40 dB. Wszystkie działające mechanizmy powodują duży hałas, rozproszony na duże odległości.

Jest to szczególnie widoczne w przemyśle wydobywczym i hutniczym. W takich branżach hałas osiąga poziom od 75 do 80 decybeli. Od wybuchów i pracy silnika turboodrzutowego - od 110 do 130 dB.

Co obejmują przepisy dotyczące hałasu sanitarnego?

Przepisy sanitarne dotyczące hałasu obejmują wiele czynników. Zmierzone charakterystyki częstotliwościowe, czas trwania i czas ekspozycji na głośne tło dźwiękowe, jego charakter. Pomiary są wykonywane w decybelach.

Normy są oparte na charakterystyce, który poziom hałasu, działający nawet przez długi czas, nie powoduje negatywnych zmian w ludzkim ciele. W ciągu dnia jest to nie więcej niż 40 decybeli, aw nocy - nie więcej niż 30 dB. Dopuszczalny limit hałasu w transporcie wynosi od 84 do 92 dB. Z czasem ustalone normy tła dźwiękowego zostaną dalej zmniejszone.

Jak określić poziom hałasu?

W nocy pozbycie się głośnego hałasu jest dość proste. Możesz zadzwonić do straży dzielnicy lub policji. Ale w ciągu dnia, aby określić poziom hałasu jest o wiele bardziej problematyczny. Dlatego istnieje specjalna wiedza specjalistyczna. Nazwany specjalną komisją sanitarno-epidemiologiczną Rospotrebnadzor. A hałas wychodzący ustala się w decybelach. Po dokonaniu pomiarów zostaje sporządzony akt.

Normy hałasu podczas budowy

Podczas budowy budynków mieszkalnych deweloperzy są zobowiązani do zapewnienia pomieszczenia dobrej izolacji akustycznej. Hałas nie powinien przekraczać 50 decybeli. Dotyczy to dźwięków transmitowanych przez powietrze (działająca telewizja, rozmowy z sąsiadami itp.). jaki poziom hałasu

Porównywalny hałas wydajności

Krótkoterminowy pobyt pod wpływem głośnych dźwięków do 60 decybeli dla osoby nie jest niebezpieczny. W przeciwieństwie do systematycznego hałasu, który zakłóca układ nerwowy. Poniżej opisano poziomy hałasu (w dB) z różnych źródeł:

 • ludzki szept - od 30 do 40;
 • obsługa lodówki - 42;
 • ruch kabiny windy - od 35 do 43;
 • wentylacja "Odpowietrzaj" - od 30 do 40;
 • klimatyzacja - 45;
 • hałas lecącego samolotu o - 140;
 • gra na pianinie - 80;
 • hałas lasu - od 10 do 24;
 • płynąca woda - od 38 do 58;
 • hałas odkurzacza roboczego - 80;
 • mowa konwersacyjna - od 45 do 60;
 • hałas w supermarketach - 60;
 • klakson samochodowy - 120;
 • gotowanie na kuchence - 40;
 • hałas motocykla lub pociągu - od 90;
 • prace naprawcze - 100;
 • muzyka taneczna w nocnych klubach - 110;
 • płacz dzieci - od 70 do 80;
 • poziom hałasu, śmiertelny dla osoby, - 200.

Z listy jasno wynika, że ​​zestaw dźwięków, które dana osoba spotyka na co dzień, przekracza dopuszczalny poziom hałasu. Co więcej, tylko naturalne dźwięki są wymienione powyżej, co jest prawie niemożliwe do uniknięcia. A jeśli w tym samym czasie zostaną dodane dodatkowe decybele, wówczas próg dźwiękowy ustalony przez normy sanitarne zostanie znacznie przekroczony.

Dlatego reszta jest ważna. Po pracy w branżach, w których poziom hałasu zmniejsza się, konieczne jest przywrócenie słuchu. Aby to zrobić, wystarczy spędzić jak najwięcej czasu w relaksujących, cichych miejscach. Do tego świetnie dopasowane wycieczki do natury. maksymalny poziom hałasu

Jak zmierzyć hałas w decybelach?

Dopuszczalny poziom hałasu może być mierzony niezależnie za pomocą specjalnych elementów - mierników dźwięku. Ale są bardzo drogie. A utrwalanie poziomu dźwięku jest dokonywane tylko przez ekspertów, bez których zawarcie aktów będzie nieważne.

Jak wspomniano powyżej, agresywna ekspozycja na hałas prowadzi czasem do zerwania błony bębenkowej. Z tego powodu słuch jest upośledzony, czasami kończy się głuchota. Chociaż błona bębenkowa może odzyskać, ale proces jest bardzo długi i zależy od ciężkości uszkodzenia.

Z tego powodu zaleca się unikanie długotrwałego narażenia na hałas. Okresowo musisz dać uszy odpocząć: być w całkowitej ciszy, iść do wioski (do daczy), nie słuchać muzyki, wyłączyć telewizor. Przede wszystkim jednak pożądane jest porzucenie wszystkich rodzajów przenośnych odtwarzaczy muzycznych ze słuchawkami.

Wszystko to pomoże zachować nasze cenne słuchanie, które zawsze będzie wiernie służyć. Ponadto cisza pomaga przywrócić błonę bębenkową po urazie.