Kwas siarkowy: co to jest i gdzie jest używany?

25.03.2019

Gdy dwutlenek siarki (SO2) rozpuszcza się w wodzie, otrzymuje się związek chemiczny, znany jako kwas siarkowy. Wzór tej substancji jest zapisany następująco: H 2 SO 3 . W rzeczywistości połączenie to jest wyjątkowo niestabilne, z pewnym założeniem można nawet twierdzić, że tak naprawdę nie istnieje. Jednak ta formuła jest często używana do łatwego zapisywania równań. reakcje chemiczne.formuła kwasu siarkowego

Kwas siarkowy: podstawowe właściwości

Wodny roztwór dwutlenku siarki charakteryzuje się kwaśnym środowiskiem. On sam ma wszystkie właściwości, które są nieodłączne od kwasów, w tym reakcję zobojętniania. Kwas siarkowy może tworzyć dwa rodzaje soli: wodorosiarczyny i zwykłe siarczyny. Obie należą do grupy czynników redukujących. Pierwszy typ uzyskuje się zwykle, gdy kwas siarkowy występuje w dość dużej ilości: H2SO4 + KOH -> KHS03 + H2O. W przeciwnym razie otrzymuje się zwykły siarczyn: H 2 SO 3 + 2 KOH -> K 2 SO 3 + 2 H 2 O. Jakościowa reakcja na tych solach jest ich interakcja silny kwas. W rezultacie uwalniany jest gaz SO 2 , który łatwo odróżnia się od charakterystycznego silnego zapachu. kwas siarkowy Kwas siarkowy może mieć działanie wybielające. Nie jest tajemnicą, że chlorowa woda daje podobny efekt. Jednak rozpatrywany związek ma jedną ważną zaletę: w przeciwieństwie do chloru, kwas siarkawy nie prowadzi do niszczenia barwników, dwutlenek siarki tworzy z nimi bezbarwne związki chemiczne. Ta właściwość jest często używana do bielenia tkanin z jedwabiu, wełny, materiału roślinnego, jak również wszystkiego, co jest niszczone przez utleniacze zawierające Cl. W dawnych czasach ten związek był nawet używany do przywrócenia oryginalnego wyglądu kobiecych kapeluszy ze słomy. H2SO4 jest dość silnym czynnikiem redukującym. Dzięki dostępowi tlenu jego roztwory stopniowo zamieniają się w kwas siarkowy. W tych samych przypadkach, gdy wchodzi w interakcję z silniejszym czynnikiem redukującym (np. Z siarkowodorem), kwas siarkowy wręcz przeciwnie, wykazuje właściwości utleniające. Dysocjacja tej substancji odbywa się w dwóch etapach. Najpierw powstaje anion wodorosiarczynowy, a następnie rozpoczyna się drugi etap, który przekształca się w anion-siarczyn. przygotowanie kwasu siarkowego

Gdzie używany jest kwas siarkawy

Produkcja tej substancji odgrywa ważną rolę w produkcji różnych materiałów winnych jako środka antyseptycznego, w szczególności dzięki jej pomocy można zapobiec procesowi fermentacji produktu w beczkach i tym samym zapewnić jego bezpieczeństwo. Jest również stosowany w celu zapobiegania fermentacji ziarna podczas ekstrakcji skrobi z niego. Kwas siarkowy i preparaty na jego bazie mają szerokie właściwości przeciwdrobnoustrojowe i dlatego są często używane w przemyśle owocowo-warzywnym do produkcji konserw. Hydrosulfit wapnia, zwany również ługiem siarczynowym, jest używany do przetwarzania drewna w pulpy siarczynowej, z której następnie powstaje papier. Pozostaje jeszcze dodać, że dla ludzi ten związek jest trujący i dlatego wszelkie prace laboratoryjne i eksperymenty z nim wymagają ostrożności i zwiększonej uwagi.