Klucz basowy i jego miejsce w muzyce

28.02.2019

Klucz muzyczny jest symbolem w zapisie muzycznym, który wskazuje położenie konkretnej nuty (a dokładniej pozycji na dużej wysokości) G, C lub F na kadrze muzycznej. Jest to względna, która oblicza wszystkie pozostałe znaki (to znaczy pozycje wysokości) na tej samej tablicy noteplate. klucz basowy

Pewna teoria

Włączone klepka muzyczna, który składa się z pięciu linii, możesz umieścić 11 różnych znaków wysokości. Za pomocą dodatkowych linijek można zwiększyć wartość nagranych nut do 20 lub więcej. Ogólnie rzecz biorąc, ogólny zakres dźwięków różnych głosów i instrumentów w muzyce wynosi w przybliżeniu osiem oktaw (na przykład 54 nut na fortepianie). Jednak zasięg każdego z dźwięków jest zwykle znacznie węższy. Lepiej jest układać nuty tak, aby środek zasięgu był równy środkowi zespołu muzycznego. Z tego wynika, że ​​potrzebujemy znaku, który pokaże używany zakres nut dla danego głosu (Tessitura).

Nuty i klucze

Centralny element klucza pozwala zrozumieć położenie jego głównej nuty na linijce. Od czasu do czasu ósemka jest umieszczona pod lub nad klawiszem, co oznacza przesunięcie o oktawę lub w górę lub w dół. Dziś patrzymy na klucz basowy. Dowiadujemy się, co to znaczy i dlaczego jest on potrzebny. zauważa basowy klucz Podstawy wiedzy muzycznej

Klucz basowy - główny i być może najbardziej niezbędny element. Każdy pianista mimowolnie spotyka się z nim na początku studiów, a raczej natychmiast, gdy zaczyna czytać notatki na lewą rękę. Klawisz basowy ma dwie nazwy, inne to "key fa". "Dlaczego tak się nazywał?", Pytasz. Tak, ponieważ wskazuje położenie "FA" na pięciolinii.

Nauka notatki

Przyjrzyj się dokładnie, jak wygląda klucz basowy. Zwykle można go podzielić na punkt, od którego zaczyna się loki, a kilka punktów za nim. I znajdują się poniżej i powyżej tej linii (linijki), na której znajduje się pierwsza. W literaturze na fortepianie jest to czwarta linia od dołu, na niej zapisana jest notatka "fa" (mała oktawa). Podczas masteringu nut klucz basowy jest dość lekki. Przede wszystkim wystarczy nauczyć się tylko dwóch oktaw - małych i dużych, wszystko inne pójdzie za sobą. nuta basu

Krótka instrukcja

Teraz spróbuj nauczyć się notatek. Klucz basowy powinien być oznaczony pewną liczbą punktów, które będą służyć jako punkty orientacyjne.

  1. Pierwszym punktem orientacyjnym jest czwarta linijka - nuta "fa" małej oktawy, w jej sąsiedztwie konieczne jest łatwe wskazanie lokalizacji innych nut tej samej oktawy.
  2. Kolejną atrakcją, którą poleciłbym, jest lokalizacja na tablicy z trzema notatkami "do" - małymi, pierwszymi i dużymi oktawami. Nuta "przed" pierwszej oktawy znajduje się na pierwszej dodatkowej linijce z góry, "przed" mała oktawa znajduje się pomiędzy trzecią i drugą linijką (na samym instrumencie muzycznym, czyli jak było w środku), a "przed" dużą oktawę zapisano na dwie dodatkowe linijki poniżej.

Wniosek

Możesz również znaleźć wszelkie inne punkty orientacyjne. Na przykład wybierz oddzielnie nuty zapisane na linijkach i te, które "żyją" pomiędzy. Oto tylko wierzchołek góry lodowej na rozległym morzu wiedzy muzycznej. Teraz wiesz, co to jest klucz basowy. Lokalizacja notatek jest tym, czego będziesz potrzebować do dalszej nauki, aby poznać podstawy umiejętności muzycznych.