Stawka cukru we krwi u dzieci i przyczyny odchyleń od normy

04.03.2019

Rosnące ciało dziecka dla normalnego funkcjonowania wszystkich systemów bardzo potrzebuje składników odżywczych. Białka, tłuszcze są materiałami budowlanymi, ale jednocześnie wtórnymi źródłami energii. Główną rezerwę energetyczną tworzą węglowodany. W procesie wymiany ulegają przemianom metabolicznym, czyli pod wpływem określonych układów enzymatycznych są rozdzielane. W tym samym czasie glukoza uwalnia energię potrzebną całemu organizmowi. W przypadku jakichkolwiek zmian patologicznych zmieniają się wskaźniki stężenia glukozy we krwi (zawartość cukru we krwi).

poziom cukru we krwi u dzieci Norma stężenia cukru we krwi u dzieci

Nie ma znaczących różnic w normatywnych wartościach glikemii u dorosłych i dzieci. Tak więc dopuszczalna dawka cukru we krwi każdej osoby wynosi 3,33-5,55 mmol / l, pod warunkiem, że rano rano pobierana jest krew na pusty żołądek. W ciągu dnia wskaźniki ulegają znacznym wahaniom, a po posiłku nie można uzyskać wiarygodnych danych. Nie oznacza to, że na przykład takiej analizy nie można przeprowadzić w ciągu dnia, tylko w tym przypadku konieczne jest uwzględnienie możliwych fluktuacji poziomu cukru w ​​uzyskanych wynikach. Jeśli wcześniej zaburzenia metabolizmu węglowodanów w ogóle i rozwój cukrzycy w szczególności były charakterystyczne głównie dla dorosłych, teraz dzieci często cierpią na choroby związane z procesami metabolicznymi. Należy przestrzegać normy stężenia cukru we krwi u dziecka, jeśli poziom glukozy przekracza 6 mmol / l, należy skonsultować się z lekarzem.

Cukrzyca u dzieci

dopuszczalny poziom cukru we krwi Spustem dla rozwoju choroby może być przeniesienie infekcji wirusowej. W przypadku gdy oboje rodzice cierpią na cukrzycę, prawdopodobieństwo posiadania dziecka z tą samą dolegliwością jest wysokie. Jeśli cukrzyca jest tylko jednym rodzicem, ryzyko jest zmniejszone, ale wciąż obecne. Chore dziecko powinno być systematycznie monitorowane. normalny poziom cukru we krwi. U dzieci taki test można przeprowadzić w domu w dowolnym momencie za pomocą glukometru. Nie ma standardowych zaleceń dotyczących tego, ile razy dziennie trzeba być monitorowanym. Wszystko zależy od rodzaju cukrzycy i indywidualnych cech.

Przyczyny i oznaki odchyleń od normy

Wartości glikemii poniżej tych, które określają poziom cukru we krwi u dzieci można uzyskać, jeśli dziecko zostało poddane intensywnemu wysiłkowi fizycznemu. Nadmiar normy może się zdarzyć, jeśli dziecko przeżyło silny stres emocjonalny lub przeżyło uraz psychiczny. prawidłowy poziom cukru we krwi u dziecka W tym przypadku zmiany zachodzą na poziomie regulacji mózgu, co od razu wpływa na metabolizm węglowodanów. Ponadto, gdy stres zwiększa aktywność nadnerczy - zaczyna wytwarzać adrenalinę w dużych ilościach. Ogólnie rzecz biorąc, gdy poziom cukru we krwi u dzieci jest przekroczony, stają się nadmiernie aktywne i pobudzone, a czasem nawet agresywne. Odwrotna sytuacja przejawia się słabością, nieuwagą, zmniejszoną wydajnością. Zarówno w jednym, jak iw drugim przypadku konieczna jest interwencja medyczna, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poważniejszych problemów.