Tradycyjne społeczeństwo: socjologia i historia

10.03.2019

Tradycyjne społeczeństwo - koncepcja socjologiczna

Badanie różnych form ludzkiej aktywności powoduje, że niektóre z nich są definiowane jako najbardziej znaczące i podstawowe, by można je było odróżnić rodzaje społeczeństwa. Dość często taka podstawowa koncepcja jest produkcja społeczna. Od XIX wieku wielu filozofów, a potem socjologów, wysunęło ideę, że różne typy tej działalności determinują ideologię, masową psychologię i instytucje społeczne. Tradycyjne społeczeństwo Jeśli według Marksa taką podstawą jest relacje produkcyjne Zwolennicy teorii społeczeństwa przemysłowego i postindustrialnego uznają siły wytwórcze za bardziej fundamentalną koncepcję. Jednak społeczeństwo tradycyjne określiło jako pierwszy etap rozwoju społeczeństwa.

Co to znaczy?

W literaturze nie ma dokładnej definicji tego pojęcia. Wiadomo, że dla wygody oznaczali poprzedni etap społeczeństwo przemysłowe która zaczęła się rozwijać od XIX wieku, i poprzemysłową, w której obecnie żyjemy. Czym jest ten typ społeczeństwa? Tradycyjne społeczeństwo jest rodzajem relacji między ludźmi, który ma słabe lub nierozwinięte państwo, a nawet całkowicie charakteryzuje się brakiem tego ostatniego. Termin ten jest również używany w charakteryzacji. Tradycyjne społeczeństwo jest kij wiejskich struktur agrarnych, które znajdują się w sytuacji izolacji lub stagnacji. Gospodarka takich społeczeństw jest opisywana jako rozległa, w pełni zależna od kaprysów natury i bazująca na bydłu i ziemi.

Tradycyjne społeczeństwo - znaki

Jest to przede wszystkim niemal całkowity brak przemysłu, stabilne powiązania między różnymi sektorami, patriarchalna kultura oparta na przewadze religijnych dogmatów i tradycji, a także ustalone wartości. Jednym z głównych aspektów cementowania takiego społeczeństwa jest dyktat zbiorowych aspiracji nad jednostką, sztywna struktura hierarchiczna, a także niezmienność sposobu życia podniesionego do absolutnego. Rządzą nimi niepisane przepisy, za które narzucane są bardzo surowe kary, a więzi rodzinne i obyczaje są najpotężniejszą dźwignią do regulowania zachowań jej członków.

Tradycyjne społeczeństwo i historycy

Znaki tradycyjnego społeczeństwa Teoria ta nie zyskała popularności wśród historyków, którzy obwiniali socjologów za to, że taka struktura społeczna jest "owocem wyuczonej wyobraźni" lub istnieje w systemach marginalnych, takich jak australijskie plemiona Aborygenów lub prowincjonalne wioski w krajach Afryki lub Bliskiego Wschodu. Socjologowie reprezentują tradycyjne społeczeństwo jako etap rozwoju ludzkości, który panował aż do XIX wieku. Jednak nie Starożytny Egipt albo Chiny, ani starożytny Rzym i Grecja, ani średniowieczna Europa czy Bizancjum nie mogą być prezentowane jako w pełni zgodne z tą definicją. Co więcej, wiele przejawów społeczeństwa przemysłowego, a nawet postindustrialnego, takich jak prawo pisane, przewaga relacji między ludźmi nad relacją "człowiek-natura", złożony system zarządzania i struktury społeczne były obecne we wczesnym okresie. Jak to wyjaśnić? Faktem jest, że pojęcie tradycyjnego społeczeństwa jest używane przez socjologów dla wygody, aby móc scharakteryzować zmiany, które nastąpiły w epoce przemysłowej.