Jakie są zasoby i czynniki produkcji?

07.05.2019

Pojęcie zasobów i czynników produkcji

Nowoczesna produkcja może być postrzegana jako wykorzystanie i wykorzystanie określonych zasobów we właściwy sposób. Jest to oczywiście niejasne sformułowanie, ale nadal daje pewne pojęcie o znaczeniu zasobów i czynników produkcji. Są podzielone na dwie grupy. Pierwszym z nich są klasyczne zasoby produkcyjne. Wraz z rozwojem zarówno gospodarczego życia całej ludzkości, jak i nauki ekonomiczne W szczególności zdefiniowano pojęcie innych nie mniej ważnych niż klasyczne. zasoby gospodarcze używane w produkcji.

Krótki opis

zasoby i czynniki produkcji Zastanów się, jakie są klasyczne zasoby i czynniki produkcji. Są to trzy: ziemia, kapitał i praca. Musimy rozważyć je bardziej szczegółowo. Kiedy mówimy o ziemi, możemy mieć na myśli kilka rzeczy. Może to być teren, na którym znajdują się zakłady produkcyjne lub biura. Mogą to być zasoby wydobywane w postaci minerałów. W najszerszym tego słowa znaczeniu - to właśnie czerpiemy bezpośrednio z natury, czyli z wszelkich zasobów naturalnych. Kapitał to nie tylko pieniądze. Przede wszystkim jest to duża suma pieniędzy, która pozwoli ci zorganizować produkcję lub rozszerzyć ją. Ale nie tylko to. Mamy tutaj na myśli również tego rodzaju sprzęt, który jest powszechnie nazywany środkami trwałymi (maszyny, urządzenia, lady handlowe, jeśli firma prowadzi handel itd.). Praca odpowiada dwóm głównym punktom: mówimy o ilości pracy i czasu w tonach czynniki nowoczesnej produkcji leczenie którego występuje aktywność zawodowa. W rzeczywistości poziom umiejętności siły roboczej jest również ważny, ale rozważymy to razem z zasobami, które przypisaliśmy do drugiej grupy. Są to klasyczne zasoby i czynniki produkcji. Dlaczego najpierw o nich rozmawiamy? U zarania przemysłowego stulecia przemysł (w przeciwieństwie do naszych czasów) pracował przez pewien czas po prostu w celu zwiększenia wydajności: im więcej produkujesz, tym bogatszy dostajesz. To nie trwało długo, ale tak było. Następnie konkurencja wykonała swoją pracę, a życie producentów stało się trudniejsze. Rozważ pozostałe zasoby i czynniki produkcji.

Czynniki współczesnej produkcji

zasoby produkcyjne Pierwszym i najważniejszym z nich jest umiejętność przedsiębiorczości lub zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej. Ten zasób łączy i organizuje wszystkie inne zasoby, dążąc do osiągnięcia zysku. Kolejnym czynnikiem jest poziom zastosowanej technologii. Kolejnym czynnikiem produkcji jest wysoko wykwalifikowana siła robocza. Także alokacja i zasób informacji. Rozmawiają o nim na dwa sposoby. Z jednej strony ważne jest wykorzystanie samej technologii informacyjnej, dostępność odpowiedniej infrastruktury i personelu. Z drugiej strony sama informacja jest bardzo cennym zasobem (szczególnie jeśli jest aktualna, kompletna i niezawodna). Łatwo zauważyć, że zasoby i czynniki produkcji z drugiej grupy można uzupełnić, ponieważ gospodarka i biznes nadal się rozwijają i stają się bardziej złożone.