Co oznacza odwrócony krzyż?

31.03.2019

Krzyże i obiekty w kształcie krzyża występują często w życiu codziennym: od skrzyżowań w ramach okiennych do ozdób szyi i symboli kościelnych. Jest inny interesujący symbol wśród całej tej różnorodności. Ale teraz niewiele osób wie, co oznacza odwrócony krzyż, który mógłby wisieć w prawie każdym domu trzy lub cztery wieki temu. Dziś to zjawisko może wywoływać urazę ze strony ignorantów.

Ogólna symbolika krzyża

Pierwsze krzyże pojawiły się dość dawno temu. Nawet w plemionach pogańskich, niezależnie od siebie, ludzie zaczęli używać tej symboliki. Warto zauważyć, że zainwestowali w nią w przybliżeniu tę samą wartość: jedność sił i walkę dobra ze złem, światło i ciemność. odwrócony krzyż

Pierwsi chrześcijanie rzadko używali krzyża jako symbolu, a odwrócony krzyż wszedł do kultury w ogóle w czwartym wieku naszej ery, która jest raczej późna w porównaniu do innych znaków. Na przykład svargi i Krzyże celtyckie byli znani przez kilka wieków przed naszą erą.

Dzisiaj symbole te są używane w naukach mistycznych i okultystycznych, do których należą oba kościoły i różne magiczne szkoły. A w każdym z nich można znaleźć odwrócony krzyż o określonej wartości.

Apostoł Piotr

Nic dziwnego, że pamiętaliśmy tego świętego. Według legendy po raz pierwszy obrócił słynny łaciński krzyż. Legenda głosi, że w roku 65 ne, za panowania cesarza Nerona, Piotr (jako pierwszy papież) został skazany na śmierć.

Apostoł przypomniał sobie, jak trzykrotnie zaparł się swego Mistrza. Dlatego uważał za niegodne umrzeć w tej samej śmierci. Piotr poprosił, aby odwrócił do góry nogami ten krzyż, na którym został ukrzyżowany. co oznacza odwrócony krzyż

Tak więc pojawił się odwrócony krzyż, którego znaczenie w tamtych czasach było zupełnie inne niż dzisiaj. Symbolizował prawdziwą wiarę człowieka w Boską moc i poddanie się woli Boga. Ale do czwartego wieku ne ten symbol nie był używany. I klasyczny krzyż łaciński był zabroniony. Wynika to z faktu, że chrześcijanie byli prześladowani przez długi czas. Dlatego starali się nie reklamować swojej wiary, aby nie zostać straconym.

Pogański krzyż odwrócony

W przeciwieństwie do mitu stworzonego przez Kościół chrześcijański na temat pochodzenia odwróconego krzyża, jego wizerunek można zobaczyć w świątyniach starożytnej Grecji. Był symbolem boga Apolla. Cesarz Konstantyn, wielbiciel tego bóstwa, również przyczynił się do rozpowszechnienia tego symbolu w chrześcijaństwie. Kiedy Konstantin postanowił stworzyć i szerzyć jednoczącą religię, ten obraz pojawił się na sztandarach i tarczach jego oddziałów.

U ludzi skandynawskich odwrócony krzyż jest symbolem boga Thora, mianowicie jego młotem. To potężny bóg, który rządził błyskawicą i mógł rozpocząć lub zakończyć wojnę.

Dla Słowian ten symbol oznaczał jedność z siłami natury, a także miecz skierowany w górę.

Jak widać, znak ten ma bardziej starożytne pochodzenie i daleko do tego, w co inwestujemy dzisiaj. Chociaż wartość tego krzyża zależy od nauczania, w którym jest ono używane.

Użyj w chrześcijaństwie

Oficjalny Kościół katolicki uznaje odwrócony krzyż za jeden z jego symboli. Dowodem na to jest jego wizerunek na tronie papieża. W tym samym czasie w społeczeństwie fakt ten powoduje niejednoznaczne sądy. znaczenie odwróconego krzyża

Spróbujmy dowiedzieć się, co oznacza odwrócony krzyż dla chrześcijanina. Głównym zadaniem człowieka na ziemi jest życie w agonii, aby znaleźć wieczne szczęście i pokój. Zwykły łaciński krzyż symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią, dobro nad złem, błogość nad agonią. Krzyż Piotra z kolei oznacza niemożliwość zwykłej osoby, by powtórzyć wyczyn Chrystusa. Dlatego nie można go ukrzyżować na krzyżu. Oznacza to, że dla niego pozostaje tylko pokorne oczekiwanie życia wiecznego, które symbolizuje krzyż do góry nogami.

Co dziwne, większość chrześcijan zapomniała o tym znaczeniu i uważa krzyż Piotra za szatański znak, równy pentagramowi w jego mocy. Chociaż kilka wieków temu był znany krzyżowcom Zakonu Templariuszy, którzy walczyli o prawdziwą wiarę z niewiernymi poganami.

Szatańskie praktyki

Zwykły łaciński krzyż dla satanistów ma następujące znaczenie: górna część to Bóg Ojciec, strony to Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Dolna część symbolizuje Szatana, nad którym wszystkie trzy hipostazy Boga mają autorytet. Co daje odwrócony krzyż? Jego wartość zmienia się dramatycznie - szatan staje się wyższy od Boga i dlatego może go poprowadzić. odwrócony symbol krzyża

Czarni magowie twierdzą, że w swoich praktykach nie ma zwyczaju tworzenia nowych symboli. Ich magia jest stworzona do transfiguracji, a nie do stworzenia. Dlatego mag nie może używać tych samych znaków, które są brane z białej magii. Musi przekształcić te symbole w taki sposób, aby radykalnie zmienić wszechświat.

Dla takich celów krzyż "do góry nogami" jest idealny, co oznacza świat na wylot, gdzie niebo i ziemia, piekło i niebo zmieniły się.

Z tego powodu krzyż Piotra często znajduje się w ozdobach i ubraniach ludzi, którzy nazywają się satanistami i gotyckimi. Subkultury te sprzeciwiają się opinii publicznej, a zatem podstawowym założeniom ogólnie przyjętej religii, wraz z jej symbolami.

Wartość kontekstowa

Próbowaliśmy dowiedzieć się, co oznacza odwrócony krzyż w różnych naukach ideologicznych. Jak widzimy, wiele w jego interpretacji zależy od kontekstu. Jeśli patrzysz osobno, to ten krzyż to tylko przecięcie dwóch linii, dwóch początków. co odwraca krzyż

To praktycznie nie różni się od ptaka klinowego czy pogańskiego obrazu Słońca. Początki mężczyzny i kobiety również się w nim krzyżują. A także jest to skrzyżowanie dwóch ścieżek. Jedyną różnicą w porównaniu z innymi typami starożytnych krzyży jest nieproporcjonalny układ przecinających się linii prostych.

Z tego powodu, wyciągając ten symbol z jednego kontekstu, możemy z łatwością umieścić go w innym, radykalnie odmiennym w koncepcji do pierwszego. Ponadto możemy sami tworzyć nowe wartości. Wszystko to związane jest z antykiem i doskonałą niejednoznacznością symbolu, którym jest krzyż Apostoła Piotra.