Kwaśny deszcz: przyczyny i skutki

02.03.2019

Kwaśny deszcz - zapłacić za postęp

Naukowcy od dawna alarmują: zanieczyszczenie środowiska osiągnął niesamowitą skalę. Zrzucanie płynnych odpadów do zbiorników, gazów spalinowych i lotnych chemikaliów do atmosfery, zrzucanie energii jądrowej pod ziemię - wszystko to doprowadziło ludzkość na krawędź katastrofy ekologicznej. kwaśny deszcz Widzieliśmy już początki zmian w ekosystemie planety: od czasu do czasu w wiadomościach o warunkach pogodowych, które nie są typowe dla danego obszaru, Zielony Pokój alarmuje o masowym wyginięciu całych gatunków zwierząt, a nie o kwasowości, ale raczej o regularności kwaśnych deszczów regularnie docierając do miast przemysłowych. Człowiek ma do czynienia z sytuacją niejednoznaczną: wzrostowi poziomu życia towarzyszy pogorszenie stanu środowiska, które wpływa na zdrowie. Ten problem od dawna jest uznawany na całym świecie. Ludzkość powinna myśleć: czy postęp techniczny wymaga konsekwencji? Aby lepiej zrozumieć ten problem, należy rozważyć jedno z "osiągnięć" współczesnego przemysłu - kwaśne deszcze, które w naszych czasach mówi się nawet w szkole. Czy w rzeczywistości są niebezpieczne?

Kwaśny deszcz: przyczyny i skutki

Nie tylko deszcz, ale także śnieg, rosa, a nawet mgła może być kwaśny. Wygląda jak kwaśne efekty deszczu normalne opady deszczu, ale ich wskaźniki kwasowości są znacznie wyższe niż normalnie, z czym wiąże się ich negatywny wpływ na środowisko. Mechanizm powstawania kwaśnych deszczy jest następujący: gazy spalinowe i inne odpady przemysłowe zawierające duże dawki tlenku siarki i sodu przedostają się do atmosfery, gdzie są powiązane z kropelkami wody, tworząc słabo stężony roztwór kwasowy, który w postaci opadów spada na ziemię, powodując nieodwracalną szkodę dla natury. Kwaśne deszcze zatruwają wodę, którą wypijają zwierzęta; dostają się do zbiorników, powoli niszczą lokalną florę i faunę, zabijają uprawy rolne, wylewają się na pola, wpadają do gleby, zatruwają ją. Nawet konstrukcje inżynieryjne, takie jak opady, powodują znaczne uszkodzenia, korozję kamiennych ścian budynków i podkopują żelbetowe konstrukcje nośne. Strącanie kwasów - los nie tylko dużych miast i przemysłu kwaśne deszcze i skutki strefy, jadowite chmury mogą być przenoszone przez masy powietrzne na tysiące kilometrów i wypadają nad lasami i jeziorami.

Jak radzić sobie z kwaśnym deszczem?

Konsekwencje kwaśnych deszczy niszczą nie tylko środowisko, ale także gospodarkę i wszyscy o tym wiedzą. Dlaczego więc nie podjąć zdecydowanych działań w celu poprawy sytuacji? Aby zredukować emisje do atmosfery, potrzebne są wielomiliardowe inwestycje: konieczna jest modernizacja technologii produkcji, jeśli chodzi o emisję samochodów - przejście na bardziej nowoczesne rodzaje paliwa. Rezultat będzie widoczny tylko wtedy, gdy cała światowa społeczność będzie zaangażowana w rozwiązanie tego problemu. Niestety, w pogoni za bogactwem i rosnącym PKB, wiele rządów nie przywiązuje wystarczającej wagi do ochrony środowiska.