Migotanie przedsionków jako rodzaj arytmii serca

15.05.2019

Obecnie poważnie wzrosła trafność diagnozy na czas i właściwego leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Urbanizacja, która zyskała niespotykane dotąd tempo i przyspieszenie rytmu życia, wnosi wiele stresu do współczesnego człowieka w życiu codziennym. migotanie przedsionków sytuacje. Prowadzi to do zwiększonego obciążenia serca. Choroby sercowo-naczyniowe stają się jedną z głównych przyczyn przedwczesnej śmierci w XXI wieku. Wśród nich lwią część różnych zaburzeń rytmu serca: bradykardię, extrasystol, migotanie przedsionków. Walka z tymi chorobami to kompleks działań mających na celu zarówno zapobieganie chorobie, jak i bezpośrednie leczenie patologii.

Co to jest arytmia?

Arytmię serca nazywa się zaburzeniem rytmu serca. Takie naruszenie może mieć miejsce u absolutnie zdrowych osób. Może to wynikać na przykład z przeziębienia, przepracowania lub spożycia napojów alkoholowych. Może nie być odczuwalne przez człowieka i nie mieć żadnych negatywnych konsekwencji. Jednak w przypadku patologii zjawisko to może stanowić poważne zagrożenie dla życia pacjenta. Patologia powstaje w wyniku zaburzeń w układzie wyspecjalizowanych komórek serca, które są w stanie powodować i przewodzić impulsy elektryczne, stymulując w ten sposób bicie serca. Wymagana częstotliwość impulsów jest ustawiana przez węzeł zatokowy znajdujący się po prawej stronie uporczywe migotanie przedsionków małżowiny uszne Z niego sygnały rozprzestrzeniają się na inne części serca, powodując stałe skurcze mięśni. Naruszenia w tym łańcuchu mogą wystąpić na etapie powstawania impulsu lub na etapie jego przechodzenia przez jedną z sekcji. W rezultacie pojawiają się różnego rodzaju arytmie.

Co to jest migotanie przedsionków?

Ta patologia jest najczęstszym typem arytmii nadkomorowych. Charakteryzuje się zmniejszeniem poszczególnych odcinków przedsionków, dochodząc do 400-600 powtórzeń na minutę. W tym przypadku rola filtra częstotliwości impulsów doprowadzanych do komór jest wykonywana przez węzeł przedsionkowo-komorowy. Migotanie przedsionków występuje, gdy występuje zakłócenie pracy tego węzła, gdy część impulsów nie dociera do komór serca. Węzeł zatokowy przestaje wyznaczać główny rytm impulsowy, w wyniku czego skurcze komorowe są chaotyczne, przypominając migotanie. Dlatego też nazywana jest patologia w medycynie migotanie przedsionków.

Jakie są formy migotania przedsionków? napadowe migotanie przedsionków

Klasyfikacja typów tej patologii opiera się na czasie, w którym przejawia się arytmia. Oto jego główne formy:

  1. Napadowe migotanie przedsionków trwa nie dłużej niż tydzień. Najczęściej powrót do zdrowia następuje w ciągu pierwszych 1-2 dni.
  2. Utrzymujące się migotanie przedsionków trwa dłużej niż tydzień. W przeciwieństwie do pierwszego typu, w tym przypadku nie ma samodzielnego odzyskiwania.
  3. Postać stała jest rodzajem choroby, w której migotanie jest długotrwałe.