Sekcje mózgu, ich struktura i funkcje

25.03.2019

Mózg jest głównym składnikiem centralnego układu nerwowego, to tutaj najważniejsze procesy zachodzą w naszym ciele. Jednak niewiele osób wie o jego strukturze, a których działami w rzeczywistości jest to ciało.

Główne sekcje mózgu

Istnieje sześć głównych działów.

  1. Podłużny mózg - odpowiedzialny za komunikację mózg z rdzeniem kręgowym.
  2. Most Varolieva - kontroluje skurcz wszystkich mięśni podczas skomplikowanych ruchów.
  3. Śródmózgowie odpowiedzialne są za słuch, wzrok i napięcie mięśni.
  4. Intermediate brain - odpowiedzialny za interakcję ze światem zewnętrznym.
  5. Móżdżek - odpowiada za koordynację ruchów, a także orientację w przestrzeni.
  6. Duże półkule - są odpowiedzialne za procesy myślowe. części mózgu

Medulla oblongata

Dział ten znajduje się w czaszce, jest początkiem pnia mózgu. W tylnej części znajduje się rowek i dwa kable, które stanowią ogniwo z rdzeniem kręgowym. To tutaj są biało-szara materia, pierwsza na zewnątrz, druga - wewnątrz. Medulla oblongata odpowiada za dwie główne funkcje: refleks i dyrygent. Dzięki temu kontrolowany jest układ sercowo-naczyniowy. działalność człowieka oddychanie, różne rodzaje refleksów, a także komunikacja mózgu i rdzenia kręgowego. Utworzenie tego działu kończy się 7 lat.

Pons

Ten dział jest kontynuacją poprzedniego. W rzeczywistości składa się z poprzecznych włókien, pomiędzy którymi znajdują się rdzenie. Funkcjonalnie, pony są odpowiedzialne za skurcze mięśni całego tułowia i kończyn, które występują podczas skomplikowanych ruchów. Tutaj znajdują się centra, takie jak rdzeń kręgowy, ale bardziej rozwinięte. Ten wydział przechodzi do wieku przedszkolnego, kiedy zmienia się i zajmuje pozycję, w której pozostanie na zawsze. części ludzkiego mózgu

Móżdżek

Ten dział znajduje się powyżej poprzednich dwóch. Jest on podzielony na dwie półkule, które są połączone strukturą zwaną "robakiem". Części mózgu i móżdżku łączy się za pomocą włókien nerwowych, które odpowiednio tworzą "nogi" łącząc je z rdzeniem kręgowym i rdzeniem.

Struktura i funkcja

Mózg powstaje z białej i szarej materii. Pierwszy znajduje się pod korą, a drugi na zewnątrz, tworząc kora oddziału. Móżdżek odpowiada za tak ważne parametry, jak koordynacja ruchów i utrzymywanie równowagi ciała. Również ten oddział jest odpowiedzialny za skurcz mięśni. Ludzie dotknięci chorobą móżdżku cierpią na problemy z orientacją, zaburzeniami mowy i płynnymi ruchami. Rozbudowa wydziału kończy się o 15 lat.

Midbrain

Ten dział znajduje się nad mostem. To w nim następuje przekazywanie sygnałów odbieranych przez siatkówkę do mózgu, gdzie są one przetwarzane za pomocą jądra wyższych wzgórków czworoboku, pozwalając nam widzieć. Dolne rdzenie są odpowiedzialne za funkcjonowanie ludzkiego układu słuchowego. Otrzymują impulsy wytwarzane w świecie zewnętrznym, realizując odruchy człowieka stróżującego, to znaczy organizm może natychmiast zaangażować się w działanie, które wymaga szybkiej reakcji. główne części mózgu

Funkcje

Oddział ten odgrywa ważną rolę w zakresie zdolności motorycznych i aktów żucia i połykania, zapewniając ich właściwą konsystencję. Podobnie jak opisane powyżej obszary mózgu, śródmózgowie są bezpośrednio związane z pracą mięśni. Tak więc kontroluje pracę podczas długotrwałego wysiłku, na przykład, gdy jakaś część ciała musi pozostać w jednej pozycji przez długi czas, wtedy utrzymuje napięcie mięśniowe, aby mógł drastycznie przejść do innej pozycji. Rozwój śródmózgowia jest bezpośrednio zależny od tworzenia się innych podziałów.

Intermediate brain

Ta sekcja znajduje się pomiędzy śródmózgowcem a ciałem modzelowatym. Tutaj znajdują się wizualne kopce, które mają wiele ważnych funkcji, w szczególności przetwarzanie impulsów dośrodkowych pochodzących z otaczającego świata, ich transfer do mózgu. Ponadto są odpowiedzialni za takie parametry zachowań emocjonalnych jak: puls, oddychanie, ciśnienie krwi, wyraz twarzy itp. części mózgu

Podwzgórze i przysadka mózgowa

Podwzgórze uważane jest za najważniejszy element międzymózgowia, ponieważ znajduje się w nim wiele autonomicznych ośrodków. On jest odpowiedzialny za metabolizm uczucia lęku i wściekłości, temperatury ciała, nerwowych połączeń itp. Podwzgórze wytwarza również komórki wpływające na przysadkę mózgową, która reguluje niektóre funkcje autonomiczne organizmu. Termiczny etap rozwoju międzymózgowia kończy się dorastanie.

Końcowy mózg

Części ludzkiego mózgu są bezpośrednio zależne od pracy półkul lub mózgu końcowego. Dwie półkule, które stanowią 80% masy całego mózgu, są połączone ciało modzelowate i inne zrosty. Skórka pokrywająca elementy wydziału składa się z kilku warstw szarej materii. To dzięki niej możliwe jest osiągnięcie wyższej aktywności umysłowej. Praca wykonywana przez obie półkule jest nierówna. Lewa, główna, odpowiedzialna jest za procesy myślowe, liczenie, pisanie, za właściwe - za postrzeganie sygnałów ze świata zewnętrznego. Dział ten rozwija się najbardziej aktywnie aż do okresu dojrzewania, później spadają stawki. części mózgu

Wynik

Wszystkie części mózgu w taki czy inny sposób wpływają na pracę organizmu, regulując jego funkcje życiowe. Ich kombinacja przeszła długie stulecia ewolucji, zmieniając się, poprawiając i dostosowując się do zmian, które w istocie zapewniały przetrwanie gatunku ludzkiego. Obszary mózgu, łącznie i indywidualnie, są niezbędnymi centrami kontroli funkcji wegetatywnych organizmu.