Klasyfikacja języków programowania i ich rozwój

10.03.2020

Programowanie poziomów językowych

klasyfikacja języka programowania Czym jest język programowania? Jest to zestaw znaków do pisania kodu źródłowego komputera. Wraz z rozprzestrzenianiem technologii informacyjnej i rozwojem języków programowania. Początkowo klasyfikacja dzieli je na poziomy i zależności od komputerów. Niektóre języki są całkowicie zależne od konkretnej maszyny. Przykładem może być asembler używający prostych poleceń. A jego kompilator jest w rzeczywistości tłumaczem kodu źródłowego na maszynę, zrozumiały komputer. Natomiast stoją języki wysokiego poziomu. Coraz częściej są używane w czasach nowożytnych. Tutaj klasyfikacja języków programowania jest nieco rozszerzona.

Języki wysokiego poziomu

rozwój języków programowania

Języki wysokiego poziomu są tworzone, w przeciwieństwie do języków maszynowych, raczej dla wygody programisty. Jeśli wcześniej, tylko specjaliści, którzy spędzili lata badając technologie i podstawy używania kodów maszynowych, mogli pisać programy komputerowe, a wraz z pojawieniem się takich możliwości proces ten zajmuje znacznie mniej czasu. Teraz każdy może dostać się do nowoczesnych metodologii programowania. Opracowano interfejsy użytkownika, które pomagają w tworzeniu algorytmów i pisaniu kodu źródłowego. Ponadto języki wysokiego poziomu nie zależą od konkretnego komputera, co oznacza, że ​​są bardziej abstrakcyjne i odpowiednie do rozwiązywania znacznie szerszego zakresu zadań.

Klasyfikacja języków programowania na "wysokim poziomie"

Języki wysokiego poziomu są podzielone na procedury i nie proceduralne. Te pierwsze są zapisywane jako algorytm kolejnych działań, które maszyna musi wykonać, aby uzyskać określony wynik. Języki te obejmują na przykład Pascal (Pascal), C (C).

Więcej na temat programowania niecałkowego

programowanie poziomów językowych

Na tym etapie ponownie rozrasta się klasyfikacja języków programowania. Teraz najczęściej są to Java (Java), C ++ (C ++), Visual Basic (View Basic). Podstawą tej metodologii są przedmioty i klasy. Dane i metody ich przetwarzania są ujęte w rodzaj "powłoki" i wykonane, ograniczone do jego granic, a obszary kodu źródłowego poza tym kontenerem nie mają wpływu na zawartość wewnętrzną. Ponadto programy napisane w językach OOP pozwalają na wykorzystanie już opracowanej funkcjonalności bez faktycznego powtarzania jej implementacji za pomocą mechanizmu dziedziczenia. Zauważają, że języki zorientowane obiektowo są nieco trudne do zrozumienia, ale stają się coraz powszechniejsze wśród programistów. Podstawą deklaratywnych języków programowania jest mechanizm porównywania wyrażeń opisanych w treści programu z pewną normą, która została już określona jako pożądany wynik. Przykładami tej techniki są języki Prolog (Prologue) i Lisp (Lisp).

Podsumujmy

Programowanie rozpoczęło się w latach 40. ubiegłego wieku. Od tego czasu wiele poprawiono, w tym języki pisania kodu źródłowego. Stały się bardziej zrozumiałe i uniwersalne. Rozszerzony i klasyfikacja języków programowania. Być może w niedalekiej przyszłości czekamy na coś nowego i fundamentalnie zmieniając umysły programistów.