Pozbawienie prawa jazdy: przyczyny czasowe. Pozbawienie praw do jazdy pod wpływem alkoholu, prawa do powrotu

31.03.2019

Dziś trudno jest wyobrazić sobie świat bez takich pojazdów, jak autobusy i trolejbusy, tramwaje i samochody. Szczególnie potrzebują transportu w dużych miastach i miastach. Dzięki temu ludzie spędzają minimalny czas na przeprowadzkę.

Każdego dnia ludzie korzystają z transportu publicznego lub jeżdżą własnym samochodem. Aby móc kontrolować taki pojazd, osoba musi uzyskać prawo jazdy.

Jednak transport to nie tylko system ruchu potrzebny każdemu z nas. Jest także źródłem niebezpieczeństwa na autostradach i przesłuchaniach w mieście. Dlatego na poziomie legislacyjnym przyjmowane są różne akty prawne, za pomocą których sfera ta jest kontrolowana i regulowana. Niektóre przepisy w tym obszarze ustanawiają uzyskanie, pozbawienie, a następnie odzyskanie prawa jazdy. Opisane w niniejszym regulaminie i wszystkie niuanse związane z tymi procedurami.

pozbawienie praw Informacja o tym, dlaczego możesz stracić dla nas tak ważne prawa, bez których nie możesz prowadzić pojazdów, jest interesująca dla większości naszych obywateli. Pomocne będzie również poznanie sposobu odzyskania tego dokumentu.

Prawo jazdy

Aby prowadzić samochód, nie wystarczy go kupić. Musisz także uzyskać pozwolenie na prowadzenie pojazdu. W Rosji prawo jazdy wydawane jest każdemu obywatelowi, który ma pozwolenie na opiekę medyczną i jest w odpowiednim wieku. Ponadto zarządzanie transportem wymaga przeszkolenia i zdanego egzaminu.

Uzyskanie tego rodzaju certyfikatu daje określonej osobie prawo do prowadzenia samochodu lub urządzenia technicznego przeznaczonego do przewozu pasażerów i towarów na duże odległości. W tym samym czasie ruch może wystąpić na ziemi, asfalcie i innych drogach.

Prawo jazdy jest międzynarodowe i krajowe. Pierwsze z nich wydawane są na trzy lata. Certyfikaty krajowe są używane przez dziesięć lat.

Program edukacji obywatelskiej zależy od rodzaj transportu który planuje zarządzać. Kurs musi kończyć się egzaminem.
Przybliżone programy, dla których kształci się kierowców, są opracowywane przez specjalne organy w ramach struktury władzy wykonawczej szczebla federalnego. Procedura tej procedury jest określona przez rząd Federacji Rosyjskiej.

Takie szkolenia są prowadzone przez wyspecjalizowane organizacje, które mają prawo do takich działań edukacyjnych. Ale egzaminy na przyszłych kierowców są podejmowane przez urzędników Departamentu Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Co więcej, poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej jest sprawdzany dla tych, którzy zostali przeszkoleni.

Zakaz jazdy

W 196 r. Ustawa federalna, zatytułowana "O bezpieczeństwie drogowym", wymienia podstawy, na podstawie których można stracić prawo jazdy. Należą do nich:
- wygaśnięcia ważności prawa jazdy;
- identyfikacja różnych rodzajów medycznych ograniczeń i przeciwwskazań, które zabraniają obywatelowi za kierownicą;
- kierowca popełnił przestępstwo uznane za przestępstwo lub wykroczenie administracyjne.

cofnięcie prawa jazdy Ustawa o pozbawieniu praw w tym ostatnim przypadku przewiduje obowiązkowe odebranie zaświadczenia wydanego mu przez kierowcę. W takim przypadku rodzaj kary zależy od tego, które z działań antyspołecznych popełnione przez osobę za kierownicą.

Przestępstwa administracyjne

Pozbawienie prawa jazdy może nastąpić na podstawie rozdziału dwunastego kodeksu administracyjnego Rosji. To jest kod o publicznym wykroczenia administracyjne. Odwołuje cofnięcie certyfikatu w przypadku:

1. Bycie za kierownicą pojazdu, który ma celowo sfałszowane tablice rejestracyjne. Termin pozbawienia praw w tym przypadku jest równy okresowi 6-12 miesięcy.
2. Prowadzenie pojazdu z zamontowanym z przodu oświetleniem, czerwonym lub o innym kolorze, niedopuszczalnym z mocy prawa. Okres deprywacji trwa 6-12 miesięcy.
3. Sterowanie transportem, na którym, bez niezbędnego zezwolenia, zainstalowano przyrządy do dostarczania sygnałów świetlnych lub dźwiękowych. Takie naruszenie prowadzi do cofnięcia prawa jazdy na okres od 1 roku do półtora roku. Urządzenia te nie zawierają alarmu zainstalowanego na urządzeniu. Zgodnie z zasadami policji drogowej pozbawienie praw w przypadku korzystania z nieautoryzowanych urządzeń podczas prowadzenia pojazdu może trwać od 1,5 do 2 lat.
4. Prowadzenie samochodu z symbolem wydrukowanym na jego powierzchni bez odpowiedniego zezwolenia, przyjętego do przewozu usług specjalnych. Kara ta trwa od 1 roku do 1,5 roku.

CAO przewiduje pozbawienie prawa do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ten sam akt prawny wskazuje na możliwość takiej kary dla tych, którzy dostali się za kierownicę po zażyciu narkotyków o charakterze narkotycznym lub psychotropowym.

pijane prawo jazdy Pozbawienie praw do jazdy pod wpływem alkoholu grozi nie tylko temu, kto jechał, ale także temu, kto przekazał kontrolę nad pojazdem pijanym obywatelom. Obaj tracą prawo do prowadzenia samochodu na okres od półtora do dwóch lat. W tym przypadku pozbawienie praw do pijaństwa - to nie wszystko kary stosowane przez inspektora policji drogowej. Musi nałożyć na kierowcę karę pieniężną, której wysokość wzrasta wraz z powtarzającymi się naruszeniami tego rodzaju. W przypadku ponownego wystąpienia zwiększa się okres, w którym cofnięto prawo jazdy. Wydłuża się do trzech lat.

Wyjaśnienie sytuacji spornych

Jak ustalić, w jakich przypadkach inspektor policji drogowej jest zobowiązany do pozbawienia praw za pijaństwo? W tej kwestii prawo daje pewne wyjaśnienia. Zatem pozbawienie praw do zatrucia alkoholem jest możliwe tylko w przypadku, gdy wskaźnik stężenia alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu sprawcy wypadku nie jest niższy niż poziom 0,16 ml / l.

Określa prawo i takie sytuacje, gdy kierowca odmawia poddania się badaniu lekarskiemu. Następnie zostaje on nie tylko ukarany grzywną w wysokości 30 000 rubli, ale także pozbawiony prawa do przebywania za kierownicą przez okres od 1,5 roku do 2 lat. Takie same sankcje czekają na osoby, które przed przystąpieniem do egzaminu wykorzystały alkohol, substancje psychotropowe lub narkotyki.

Inne przypadki naruszeń administracyjnych i prawnych

KoAPom ustanawia pozbawienie praw, jeżeli:

1. Kierowca wielokrotnie naruszał instrukcje zawarte w art. 12.1 dotyczące zarządzania pojazdami, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozbawienie praw po zaistnieniu takiej sprawy następuje na okres od jednego miesiąca do trzech. Taką karę można zastąpić nałożeniem grzywny, której wartość wynosi 5000 rubli.
2. Kierowca prowadzi samochód, na którym nie umieszczono tablic rejestracyjnych, zainstalowano zmodyfikowane numery lub urządzenia, które uniemożliwiają ich identyfikację. Pozbawienie praw w tej sprawie następuje na okres 1-3 miesięcy. Inspektor policji drogowej może zastąpić taką karę grzywną, której kwota wyniesie 5 000 rubli.
3. Obywatel kierujący pojazdem przekroczył ograniczenie prędkości dla tego odcinka drogi o 60-80 km / h. Taki gwałciciel jest pozbawiony prawa do prowadzenia pojazdu przez 4-6 miesięcy. Wymienić tę karę może być kara pieniężna, w wysokości 2000-2500 rubli.
4. Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość większą niż osiemdziesiąt kilometrów na godzinę. Taki obywatel jest pozbawiony praw na okres sześciu miesięcy lub nałożono na niego grzywnę w wysokości 5 000 rubli.

pijane prawa

W przypadku powtarzających się naruszeń tego rodzaju prawo jazdy cofa się na okres jednego roku.
5. Kierowca przekracza tor kolejowy nie przy przejeździe, a także w chwili zamknięcia barierek lub sygnalizacji świetlnej, która uniemożliwia poruszanie się. Prawo do prowadzenia samochodu w takich przypadkach, obywatel jest pozbawiony na okres od 3 do 6 miesięcy. Wymienić taką karę może być grzywna w wysokości 1000 rubli. Ponowne przestępstwo tego rodzaju pociąga za sobą cofnięcie certyfikatu przez co najmniej jeden rok.
6. Obywatel, jadąc samochodem, wielokrotnie jeździł na zakazie świateł drogowych lub zignorował manipulację kontrolerem ruchu drogowego. Grozi mu to zajęciem praw na okres od 4 miesięcy do 6 lat lub nałożeniem grzywny w wysokości 5 000 rubli.
7. Kierowca opuszcza drogę, przeznaczoną dla tramwaju lub przyjeżdżającego pasu na drodze w niewłaściwym miejscu. W tym przypadku nie jest to wcale uważane za uniewinnienie faktu, że jechał wokół przeszkody. Może on utracić swoje prawa na okres od czterech miesięcy do sześciu. Aby móc nadal korzystać z pojazdu, taki obywatel musi zapłacić grzywnę w wysokości 5000 rubli. Jeśli podobne naruszenie zostanie popełnione ponownie, prawa są wycofywane na okres równy jeden rok. Podobne sankcje są przewidziane dla osób podróżujących w kierunku transportu drogą jednokierunkową.
8. Kierowca nie umknął specjalnemu sprzętowi poruszającemu się po autostradzie lub na ulicy, oznaczonemu kolorami i aktywowanymi sygnałami ostrzegawczymi. Prawa takiego obywatela są cofane na okres przejściowy od jednego miesiąca do trzech. Alternatywą dla takiej kary będzie zapłacona grzywna w wysokości pięciuset rubli.
9. Kierowca przewozi ciężki lub nadwymiarowy ładunek bez uzyskania specjalnego zezwolenia. Odmowa uprawnień policji drogowej może i jeśli taki pojazd odbiega od podanej trasy. Czas obowiązywania zakazu przebywania za kierownicą w tym samym czasie wynosi od 4 miesięcy do 6 lat. Zostaje on zastąpiony nałożeniem grzywny równej kwocie od 2000 do 2500 rubli. Jeżeli pozwolenie na przewóz niestandardowego ładunku jest dostępne, ale jego wymiary przekraczają wymiary określone w dokumentach o co najmniej 10 cm, wówczas kierowca może pozostawać bez uprawnień przez okres od 2 do 4 miesięcy lub zaproponuje mu zapłacenie grzywny w wysokości od 1500 do 2000 rubli.
10. W samochodzie przewóz substancji niebezpiecznych jest przeprowadzany bez certyfikatu potwierdzającego przygotowanie pojazdu i innych dokumentów niezbędnych do takiego przemieszczenia. W takim przypadku kierowca zabiera prawa na okres 4-6 miesięcy lub nakłada na niego grzywnę w wysokości 2000-2500 rubli.

Osoba, która opuściła miejsce zdarzenia, w którym stał się uczestnikiem, może również zostać pozbawiona swojej tożsamości. Prawa są wybierane na okres od 1 roku do 1,5 roku. Zastąpienie takiego działania grzywną nie jest przewidziane. Kierowca może zachować swoje prawa tylko wtedy, gdy zostanie ukarany po odbyciu 15-dniowego aresztowania.

Pozostawione bez licencji na prawo do kierowania pojazdem, nie powinieneś próbować dostać się za kierownicę. Może to grozić grzywną w wysokości 30 000 rubli, aresztowaniem za piętnaście dni lub wykonaniem obowiązkowej pracy przez 100-200 godzin.


Popełnianie przestępstw

Osoba może być pozbawiona prawa do bycia za kierownicą i zgodnie z instrukcjami Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Wskazuje na to artykuł 264 tego ustawodawstwa. Zgodnie z nią, osoba traci prawo jazdy, jeżeli nie przestrzega się przepisów ruchu drogowego, a pojazd jest niewłaściwie używany w przypadkach, gdy wyrządzono poważną szkodę zdrowiu innego obywatela.

uzyskiwanie praw po deprywacji

Termin takiej kary ustalany jest na okres do trzech lat. Oprócz utraty prawa do bycia za kierownicą, następuje kara z uwięzieniem.

Uważa kodeks karny i inne rodzaje przestępstw. Tak więc pozbawienie praw dla zatrucie alkoholem lub stan narkotyczny, jeśli spowodowały śmierć innego obywatela lub uszkodzenie jego zdrowia. Okres, na który cofnięto prawo jazdy, może trwać do trzech lat. Określić ten okres pozwala na ciężkość uszkodzenia zdrowia. Ustalają ją wyłącznie eksperci medycyny sądowej zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 522 z 17 sierpnia 2011 r.

Pojęcie szkodzenia zdrowiu

Zgodnie z kodeksem karnym Federacji Rosyjskiej kierowcy pozbawieni są praw do jazdy pod wpływem alkoholu, którzy swoimi działaniami spowodowali negatywne konsekwencje związane z kondycją fizyczną obywatela. Taka kara czeka, a utracona kontrola jest absolutnie trzeźwa.

Szkody zdrowotne, które stanowią poważne zagrożenie dla życia obywatela, są uważane za poważne. Może to być utrata widzenia, mowy, słuchu lub któregokolwiek z narządów. Po spowodowaniu takich obrażeń, osoba staje się niepełnosprawna. Sprawa, w której ofiara pozostaje zniekształcona, uważana jest za poważny uszczerbek na zdrowiu.

We wszystkich powyższych przypadkach chodzi nie tylko o pozbawienie praw, ale także o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu 267 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Kierowca może znajdować się za kratkami nawet do czterech osób, a jeśli ofiara zmarła - do ośmiu lat.

Praktyka karna uważa takie określenie za szkodliwe dla zdrowia, odnoszące się do umiarkowanego nasilenia. Działania takie obejmują pozbawienie zdolności do pracy o 10-33% jego normalnych możliwości. Prawo uważa, że ​​w takim przypadku nie ma poważnego zagrożenia dla życia ofiary. Taki akt wchodzi w zakres art. 12.24 kodeksu administracyjnego. Zgodnie z nią nałożono karę, której wysokość wynosi od 2 do 2,5 tysiąca rubli, a kierowca jest pozbawiony praw przez 1,5-2 lata.

Jest coś takiego, co powoduje lekkie uszkodzenie zdrowia. Definicja tego terminu daje kodeks karny. Zgodnie z tym akt ustawodawczy w przypadku niewielkiego uszczerbku na zdrowiu następuje krótkie pogorszenie na okres od 6 do 21 dni. Utrata zdolności do pracy jest możliwa tylko o 10%. Kierowca, który popełnił taki wypadek, nie może pozostać za kierownicą przez 1-1,5 roku. Zamiast tego może zapłacić grzywnę w wysokości 1-1,5 tys. Rubli.

Procedura pozbawienia prawa do kontrolowania pojazdu

Ustawodawstwo ustanawia szczególną procedurę, zgodnie z którą cofa się prawo jazdy. Po popełnieniu przestępstwa jest protokołem. Następuje proces, w wyniku którego podjęto decyzję o wydaniu lub cofnięciu certyfikatu.

jazda po pijanemu Protokół z popełnienia przestępstwa sporządza urzędnik uprawnionych organów. Takie działania są podejmowane zgodnie z art. 28 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego Rosji. Z reguły funkcja ta jest przypisana do inspektora policji drogowej. Zatrzymuje obywatela, gdy popełnia bezprawne działania, a na miejscu sporządza odpowiedni akt. Ten dokument zawiera informacje o wydarzeniu, jego czasie, dacie i miejscu. Podaje się również dane kierowcy, inspektora, a także świadków (jeśli są dostępne). Protokół odnosi się do artykułu kodeksu lub prawa, zgodnie z którym obywatel jest pozbawiony prawa do kierowania pojazdem. W takim przypadku osoba naruszająca prawo wyjaśnia wszystkie swoje obowiązki i prawa. Jeżeli kierowca zgłosił sprzeciw lub wyraził jakiekolwiek wyjaśnienie popełnionego naruszenia, jest to również wprowadzane do dokumentu sporządzonego przez inspektora.

Ponadto zebrane sprawozdanie jest przesyłane do sądu w miejscu przestępstwa. Kierowca może ubiegać się o kierowanie dokumentów do organu w innym obszarze lub mieście. Oprócz protokołu wszystkie materiały dostępne w tej sprawie są wysyłane do sądu. Mogą to być diagramy, nagrania wideo lub audio itp.

Decyzja sądu

Po popełnieniu przestępstwa na drodze wszystkie materiały trafiają do właściwego organu w ciągu 3 dni. Sąd rozpatruje sprawę, wysyłając do kierowcy zawiadomienie o terminie i miejscu postępowania. Na spotkaniu obywatel ma prawo do:
- zapoznanie się ze wszystkimi materiałami dostępnymi w przypadku;
- korzystać z pomocy prawnej;
- dostarczenie dowodu niewinności przez niego zebranego.

W wyniku rozprawy sąd decyduje o nałożeniu kary lub kończy postępowanie w tej sprawie.

Działanie kierowcy

Prawo daje obywatelowi możliwość poznania przyczyny pozbawienia go prawa do bycia za kierownicą, w jakiej kolejności odbywa się ta procedura. Wcześniejszy zwrot wycofanego zaświadczenia może nastąpić w wyniku odwołania decyzji wydanej przez organ sądowy. Można to zrobić w ciągu dziesięciu dni od otrzymania tego dokumentu od wyższej instancji. Jeżeli kierowca nie złożył petycji, to po upływie określonego terminu decyzja organu sądowego wchodzi w życie. Do tego czasu obywatel ma prawo prowadzić samochód lub inny pojazd.

Prawo jazdy po pozbawieniu go musi zostać przekazane organowi policji drogowej. Musi to nastąpić po trzech dniach od momentu wejścia w życie wyroku. W przeciwnym razie odliczanie rozpocznie się dopiero po wycofaniu certyfikatu.

Jak zwrócić prawa?

Uzyskanie prawa jazdy po jego wycofaniu następuje zgodnie z klauzulą ​​1191, która znajduje się w rezolucji rządu rosyjskiego z 11/14/2014 r. Ten dokument regulacyjny określa podstawowe zasady i ustanawia kolejność, w jakiej prawa są zwracane. Po pozbawieniu, gdy podstawy do odebrania certyfikatu zostały już utracone, dana osoba musi przejść przez cztery etapy:
- zdać egzaminy;
- złożyć wniosek do policji drogowej;
- W niektórych przypadkach przewidzianych przez prawo, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów;
- zdobądź prawa do rąk.

Krok pierwszy

Uzyskanie praw po pozbawieniu jest niemożliwe bez zdania egzaminów policji drogowej. Ten warunek jest obowiązkowy dla każdego, kto popełnił przestępstwo zarówno o charakterze administracyjnym, jak i karnym. Egzamin jest prowadzony w wydziale policji drogowej. Jeśli test się nie powiedzie, ponowna próba może być przeprowadzona po siedmiu dniach.

Krok drugi

Uzyskanie praw po pozbawieniu dziecka następuje po skontaktowaniu się z policją drogową po upływie 30 dni od zakończenia kary. W takim przypadku kierowca musi napisać oświadczenie lub przesłać je w formie elektronicznej. Dokument zawiera informacje na temat tego, w którym punkcie policji drogowej osoba chce uzyskać swój certyfikat.

Krok trzeci

W kolejnym etapie kierowca jest zobowiązany do przedstawienia raportu medycznego, dającego mu prawo do pozostania za kierownicą samochodu lub innego pojazdu. Ten dokument jest obowiązkowy dla tych, którzy zostali pozbawieni swoich praw:
- Pijany.
- Za popełnienie przestępstwa.
- za odmowę poddania się badaniu lekarskiemu na wniosek inspektora policji drogowej, którego zdaniem pozbawienie uprawnień powinno spowodować pozbawienie praw.
- W przypadku nadużycia substancji psychotropowych, narkotyków i napojów zawierających alkohol po wypadku z jego udziałem. Co więcej, nawet jeśli pozbawienie praw do alkoholu i narkotyków nastąpiło, gdy były używane po incydencie, ale przed rozpoczęciem badania sądowego.

Krok czwarty

Po pomyślnym przejściu trzech poprzednich etapów prawo jazdy jest zwracane jego właścicielowi w jednym z wydziałów policji drogowej. Dzieje się to w dniu odwołania obywatela.

pijane prawa Aby uzyskać prawa kierowcy, należy okazać paszport. Jeśli do tego czasu certyfikat wygasł, organ policji drogowej wydaje nowy, ważny dokument.