Wodogłowie zewnętrzne zastępcze: przyczyny, diagnoza i leczenie

28.02.2019

Różne patologie neurologiczne są coraz powszechniejsze u współczesnych ludzi. Powodem tego jest z reguły nie tylko przygnębiający stan ekologii, ale także zawrotny rytm obecnego życia, częste stresy i inne różnorodne i bardzo niebezpieczne czynniki, które już stały się częścią naszego codziennego życia. Jedną z najpoważniejszych i najczęstszych chorób neurologicznych jest wodogłowie zewnętrzne, które jest lepiej znane ludziom pod nazwą "mózg opuchnięty".

Zewnętrznie wodogłowie zastepcze

Definicja i ogólna charakterystyka choroby

Popularna nazwa bardzo trafnie i adekwatnie opisuje istotę tej patologii. Ale jeśli wyrażone w języku terminologii medycznej, zewnętrzne wodogłowie zastępcze jest nologiczną postacią różnych patologicznych manifestacji w przestrzeni czaszki, charakteryzuje się znacznym rozszerzeniem systemu komorowego mózgu i silnym zwężeniem podpajęczynówkowych jam w wyniku nadmiernego gromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego, zwanego również alkoholem, w wyniku różnych naruszeń krążenie, wchłanianie lub wydzielanie. Główną cechą tej ciężkiej choroby jest znaczne zmniejszenie objętości rdzenia i wypełnienie wolnej przestrzeni płynem alkoholowym.

Zewnętrzne leczenie wodogłowia zastępczego

Przyczyny patologii wodogłowia

Najczęściej tego typu naruszenia płynów są wynikiem wszelkiego rodzaju zaburzeń OUN, zakaźnych, pasożytniczych i zapalnych chorób, jak również urazów mechanicznych, zrostów i guzów mózgu. Każdy z tych procesów może spowodować zewnętrzne zastąpienie wodogłowia, co, zwiększając objętość jam wewnątrzczaszkowych, często prowadzi do dysfunkcji wzrokowej, powoduje ścieńczenie ścian komór mózgowych, a następnie naruszenie ich struktury, co pociąga za sobą częściowy lub całkowity paraliż, jak również napady padaczkowe. Ponadto, wśród typowych czynników, które mogą być wywołane przez wodogłowie zewnętrzne wymiany, eksperci nazywają nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, wstrząs mózgu i różne zaburzenia czynnościowe kręgów szyjnych. Wszystko to może doprowadzić do rozwoju tej patologii. Podstawienie wodogłowia jest również niebezpieczne z uwagi na fakt, że w niektórych przypadkach może nie objawiać się klinicznie od lat, co często obserwuje się w postaci utajonej u dorosłych pacjentów. Taki utajony przebieg choroby jest często spowodowany faktem, że ilość rdzenia jest kompensowana płynem liofilizowanym, w wyniku czego nie występują żadne objawy, takie jak znaczny wzrost ciśnienia tętniczego i wewnątrzczaszkowego, a także silne bóle głowy.

Wodogłowie podstawienie

Formularze zespół wodogłowia i jego objawy

Z uwagi na charakter występowania wodogłowie substytucyjne dzieli się na formy aktywne i pasywne. Pierwszy charakteryzuje się znacznym rozszerzeniem wnęk zawierających alkohol i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe co wymaga pilnego leczenia. W pasywnej (uśpionej) postaci wodogłowia występuje ekspansja przestrzeni zawierających alkohol z powodu pierwotnego zniszczenia tkanek strukturalnych kory mózgowej za pomocą różnych procesów patologicznych. Jeśli chodzi o objawy tej patologii, zwykle objawia się nudnościami, wymiotami i (na późniejszym etapie) dysfunkcją aparatu przedsionkowego - zaburzeniem koordynacji ruchowej.

Diagnostyka

Wiodącymi metodami diagnostycznymi, które umożliwiają wykrywanie w czasie utajonych procesów wodogłowia, jest komputerowa i magnetyczna tomografia rezonansowa, encefalografia izotopowa, która jest wystarczająco skuteczna, aby wykrywać w odpowiednim czasie niszczące zmiany zachodzące w jamach czaszki. Dyfrakcja rentgenowska, ultradźwięki i angiografia są często używane jako pomoce diagnostyczne.

Leczenie

Zewnętrzne wodogłowie zastępcze, którego leczenie wymaga szczególnie odpowiedzialnego podejścia i profesjonalizmu od lekarza, oraz cierpliwość, zrozumienie i świadomość złożoności danego przypadku klinicznego od pacjenta, często obejmuje interwencję chirurgiczną. Ponieważ nie można osiągnąć znaczącego efektu klinicznego za pomocą metod medycznych. Za pomocą operacji bocznikowania w 80% przypadków możliwe jest całkowite usunięcie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego, a tym samym powrót pacjenta do zdrowego życia. Z metod lekowych można wybrać stosowanie leku "Diacarb" - silnego diuretyku, który przywraca funkcję ośrodkowego układu nerwowego i kontroluje odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego.