Płaskie i geometryczne kształty 3D

28.05.2019

Geometryczne kształty to kompleks punktów, linii, ciał lub powierzchni. Elementy te mogą znajdować się zarówno na płaszczyźnie, jak iw przestrzeni, tworząc skończoną liczbę linii.

Określenie "figura" oznacza samo w sobie kilka zestawów punktów. Muszą być zlokalizowane na jednej lub kilku płaszczyznach i jednocześnie ograniczone do określonej liczby zakończonych linii.

geometryczne kształty

Główne kształty geometryczne są punktowe i proste. Znajdują się one w samolocie. Oprócz nich, wśród prostych kształtów wyróżnia się promień, linię przerywaną i segment.

Punkt

Jest to jedna z głównych figur geometrii. Jest bardzo mały, ale zawsze służy do budowania różnych form na płaszczyźnie. Chodzi o główną postać absolutnie wszystkich konstrukcji, nawet o najwyższej złożoności. W geometrii jest zwykle oznaczany literą alfabet łaciński na przykład A, B, K, L.

Z punktu widzenia matematyki punkt jest abstrakcyjnym obiektem przestrzennym, który nie ma takich cech jak powierzchnia, objętość, ale pozostaje podstawową koncepcją geometrii. Ten zero-wymiarowy obiekt po prostu nie ma definicji.

Prosta linia

Ta liczba jest całkowicie umieszczona w tej samej płaszczyźnie. Prosta nie ma konkretnej definicji matematycznej, ponieważ składa się z ogromnej liczby punktów położonych na jednej nieskończonej linii, która nie ma granic i granic.

Istnieje również segment. Jest to również bezpośrednie, ale zaczyna się i kończy punktem, co oznacza, że ​​ma ograniczenia geometryczne.

Ponadto linia może zmienić się w wiązkę kierunkową. Dzieje się tak, gdy linia zaczyna się od punktu, ale nie ma wyraźnego zakończenia. Jeśli umieścimy punkt pośrodku linii, to rozpadnie się na dwie wiązki (dodatkowe) i naprzeciwko siebie.

Kilka segmentów, które są konsekwentnie połączone ze sobą końcami we wspólnym punkcie i nie są usytuowane na jednej linii prostej, są zwykle nazywane linią przerywaną.

Kąt

Kształty geometryczne, których nazwy rozważaliśmy powyżej, są uważane za kluczowe elementy wykorzystywane w konstrukcji bardziej złożonych modeli.

rogu

Kąt jest konstrukcją składającą się z wierzchołka i dwóch promieni, które wychodzą z niego. Oznacza to, że boki tej figury są połączone w jednym punkcie.

Samolot

Rozważ inną pierwotną koncepcję. Płaszczyzna jest postacią, która nie ma końca, początku, nie mniej niż linii i punktu. Podczas rozpatrywania tego elementu geometrycznego brana jest pod uwagę tylko jego część, ograniczona konturami linii przerywanej.

Każda gładka ograniczona powierzchnia może być uważana za płaszczyznę. Może to być deska do prasowania, kartka papieru, a nawet drzwi.

Czworoboki

Równoległobok jest figurą geometryczną, której przeciwległe boki są równoległe do siebie parami. Wśród szczególnych typów tej konstrukcji są romb, prostokąt i kwadrat.

Prostokąt to równoległobok ze wszystkimi stronami dotykającymi się pod kątem prostym.

3D geometryczne kształty

Kwadrat ma czworokąt o równych bokach i kątach.

Romb to figura, w której wszystkie twarze są równe. W tym przypadku kąty mogą być całkowicie różne, ale w parach. Każdy kwadrat jest uważany za diament. Ale w przeciwnym kierunku ta zasada nie zawsze działa. Nie każdy diament jest kwadratem.

Trapez

Geometryczne kształty są zupełnie inne i dziwaczne. Każdy z nich ma swoisty kształt i właściwości.

Trapezoid to figura nieco przypominająca czworobok. Ma dwa równoległe przeciwległe boki i jest uważany za zakrzywiony w tym samym czasie.

Koło

Ta figura geometryczna oznacza położenie na tej samej płaszczyźnie punktów w równej odległości od jej środka. W tym przypadku dany niezerowy segment nazywany jest zwykle promieniem.

Trójkąt

Jest to prosta figura geometryczna, którą bardzo często można znaleźć i zbadać.

geometryczne kształty

Trójkąt jest uważany za podgatunek wielokąta znajdującego się na jednej płaszczyźnie i ograniczony trzema powierzchniami i trzema punktami kontaktu. Te elementy są połączone ze sobą parami.

Wielokąt

Ta kategoria powinna obejmować kształty geometryczne o różnych kształtach, których linia łamania się zamyka.

Wierzchołki wielokątów nazywane są punktami łączącymi segmenty. A te ostatnie z kolei uważa się za partie.

3D geometryczne kształty

Ta kategoria obejmuje następujące konstrukcje:

 • sześcian;
 • pryzmat;
 • kula;
 • stożek;
 • cylinder;
 • piramida;
 • torus

Ciała te mają coś wspólnego. Wszystkie są ograniczone do zamkniętej powierzchni, wewnątrz której znajduje się wiele punktów.

ciała masowe

Ciała masowe są badane nie tylko w geometrii, ale także w krystalografii.

Ciekawe fakty

Na pewno będziesz zainteresowany przeczytaniem informacji podanych poniżej.

 • Geometria powstała jako nauka w dawnych wiekach. Zjawisko to jest zwykle związane z rozwojem sztuki i różnych rzemiosł. A nazwy figur geometrycznych świadczą o stosowaniu zasad definicji podobieństwa i podobieństwa.
 • W tłumaczeniu z języka greckiego termin "trapez" oznacza stół na posiłek.
 • Jeśli przyjmiesz różne kształty, których obwód będzie taki sam, wtedy największy obszar będzie w okręgu.
 • W tłumaczeniu z języka greckiego termin "stożek" oznacza stożek sosny.
 • Jest tam słynny obraz Kazemira Malewicza, który od zeszłego stulecia przyciąga widoki wielu malarzy. Praca "Czarny kwadrat" zawsze była mistyczna i tajemnicza. Geometryczna figura na białym płótnie zachwyca i zadziwia jednocześnie.

Istnieje duża liczba geometrycznych kształtów. Wszystkie mają różne parametry, a czasem nawet zaskakujące formy.