Pociąg gazowy - urządzenie, aplikacja i połączenie

18.06.2019

Instalacja urządzeń do kontroli klimatu gazu nie jest kompletna bez użycia specjalnych zaworów. Z jego pomocą organizowany jest w szczególności proces dostarczania mieszanki paliwowej do docelowego odbiorcy z cylindrów. Ta funkcja może być wykonywana przez proste zawory, wtryskiwacze i adaptery. Ale w przypadku korzystania ze złożonych sieci dystrybucji gazu z kilku źródeł, nie można obejść się bez dystrybutora, uzupełnionego o szerokie możliwości dostosowawcze. Do takich celów stosuje się rampę gazową do kontrolowania dopływu paliwa, jak również do kontrolowania stanu samego cylindra.

rampa gazowa

Urządzenie i konstrukcja urządzenia

Na pierwszy rzut oka rampa przypomina kolektor hydrauliczny zaprojektowany do dystrybucji przepływów rurociągów. Urządzenie zapewnia filtry, kanały odgałęzione, suwnicę, zawory, regulatory ciśnienia, aw niektórych przypadkach urządzenia zasilające w postaci silników elektrycznych lub siłowników elektromagnetycznych. Osobna uwaga zasługuje na podłączenie urządzeń. Typowy zestaw elementów połączeniowych, za pomocą których rampa dla butli gazowych jest zakończona, można przedstawić w następujący sposób:

 • Moduł sprzęgający
 • Dysze
 • Adapter stabilizujący.
 • Blok sprężynowy (z membraną lub bez).

Odmiany modeli

Rampy różnią się na dwa sposoby: metodą regulacji i liczbą cylindrów, które można połączyć z jednym elementem. Z punktu widzenia kontroli pasz można wyróżnić jedno- i dwustopniowe zbrojenie. W pierwszym przypadku układ gazowy jest regulowany przez jeden zawór na wlocie i nie zapewnia głębokiego wstępnego czyszczenia z dokładną regulacją nacisku. Dwustopniowa regulacja dopływu gazu pozwala na stworzenie małego obwodu technologicznego, na którym można zainstalować filtry z membranami czyszczącymi, oraz kilka przyrządów pomiarowych, z których głównym jest manometr (rejestruje odczyty ciśnienia).

rampa butli gazowej

Jeśli chodzi o liczbę cylindrów, które mogą być jednocześnie podłączone do rampy, mogą one wynosić od 1 do 6. Najczęściej używane modele dla źródeł 2, 3 i 4. Różnią się one nie tylko liczbą obwodów wyjściowych, ale również wielkością. Na przykład standardowa rampa gazowa dla 4 cylindrów ma długość około 100 cm, a wersje z dwoma obwodami nie są większe niż 50 cm. Ponadto średnica gwintu dla połączenia przy wylocie pozostaje taka sama. Zachowana jest możliwość łączenia kilku grup cylindrów poprzez połączenie oddzielnych ramp z trójnikami gazowymi i wężami.

Rampa łącząca

Przed instalacją należy sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne technicznie i czy jest szczelne. Odbywa się to zgodnie z następującymi instrukcjami:

 • Połączenie ciśnieniowe otwiera się.
 • Działanie blokady awaryjnej jest sprawdzane.
 • Sprawdź integralność bezpiecznika.
 • Sprawdzana jest jakość działania urządzeń pomiarowych - przynajmniej poprawność odczytów manometru.

Jeśli wszystkie komponenty funkcjonalne są nienaruszone i gotowe do pełnej pracy, możesz przejść do instalacji. Za pomocą kompletnych śrub zawory są zintegrowane w łańcuchu pomiędzy cylindrami i docelowym wyposażeniem. Jeśli używana jest rampa wtryskiwaczy gazowych o różnych rozmiarach, należy obowiązkowo dostarczyć kompletną uszczelkę i adaptery o odpowiednim formacie na obwodzie łączącym. Dokręcanie odbywa się za pomocą narzędzia elektrycznego, takiego jak śrubokręt, o sile zwarcia nie większej niż 15 Nm. Wtyczka jest usuwana z rury gazowej i instalowana jest złączka. W końcowym etapie do zorganizowanej infrastruktury wprowadzane są elastyczne rury, które można dodatkowo zabezpieczyć metalowymi zaciskami.

rampa gazowa typu "zrób to sam"

Dodatkowe wyposażenie

W razie potrzeby system można ulepszyć za pomocą elementów pomocniczych i akcesoriów. Na przykład, jednostka kontroli szczelności pozwoli, w procesie dostarczania i dystrybucji gazu, monitorować obecność wycieku w strukturze i bezpieczniku. W przypadku naruszenia integralności kanału następuje automatyczne blokowanie rampy. Kolejną przydatną funkcją bezpieczeństwa jest wkładka antywibracyjna. Jest stosowany w wieloetapowych węzłach z kilkoma kanałami dystrybucji paliwa. Nawet rampa gazowa dla 2 cylindrów zapewni co najmniej drobne wibracje w procesie. Oscylacje z kolei rozluźniają mechanizmy łączące, co prowadzi do powstawania szczelin i utraty szczelności. Wkładki z efektem tłumienia właśnie pomagają zminimalizować takie ryzyko. Ten sprzęt jest materiałem falistym, który jest instalowany w punktach połączenia ramy i balonu.

Proces uruchamiania

4-cylindrowa rampa gazowa

Przed włączeniem za pomocą głównego regulatora na zaworach należy ustalić stosunek objętości zasilania gazem / powietrzem. Za pierwszym razem zaleca się ustawienie minimalnych wartości dla małego płomienia. Następnie możesz aktywować rampę, jednocześnie uruchamiając funkcję głównego sprzętu klimatycznego. W przypadku udanego działania urządzenia możesz eksperymentować z maksymalnymi wartościami. Jeśli używany jest kocioł ze stanowiskiem kotłowym, jego automatyzacja może być ustawiona na wysoki wskaźnik ogrzewania wody. W takim formacie roboczym i rampie gazowej zapewni się odpowiednią ilość paliwa. W tym samym czasie, aby osiągnąć szczytowe obciążenia powyżej 90% nie jest tego warte. Nawet przy pierwszym uruchomieniu urządzenia zaleca się używanie wskaźników nie wyższych niż 60-70%, a osprzęt nie działa. Tylko w ramach działań uruchomieniowych można stosować tryby na krótki czas ze zwiększonymi zasobami. Ostatecznie należy sporządzić raport dotyczący wskaźników natężenia przepływu gazu, wskaźników ciśnienia i temperatury. Dane te są rejestrowane za pomocą wbudowanych urządzeń pomiarowych i są sprawdzane pod kątem zgodności ze wskaźnikami regulacyjnymi.

Konserwacja urządzenia

W przypadku regularnego użytkowania, kompleksowe czyszczenie powierzchni rampy i wyposażenia powinno odbywać się raz w miesiącu. W tym celu można użyć środków czyszczących i detergentów, a także dodatków antykorozyjnych do metalu. Zwrócono również uwagę na stan fizyczny konstrukcji - w przypadku elementów zdeformowanych, zużytych i uszkodzonych następuje wymiana. Aby rampa gazowa zapewniała dokładnie te wskaźniki wydajności, które są ustawiane przez użytkownika lub automatykę, należy sprawdzić jakość funkcji urządzeń pomiarowych. W tym celu przeprowadza się okresowo diagnostykę, kalibrację z kalibracją i regulację sprzętu.

2-cylindrowa rampa gazowa

Zgodność z przepisami bezpieczeństwa

Ważne jest, aby nie zapominać, że rampa jest przewodzącym dystrybutorem materiałów wybuchowych i palnych. Dlatego też, niezależnie od operacji wykonywanych za pomocą tego urządzenia, należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

 • Organy zarządzające i urządzenia kontrolne powinny zawsze mieć zapewniony bezpłatny dostęp.
 • Butle i rampy powinny być usuwane z pomieszczeń mieszkalnych i miejsc stałych tłumów ludzi. Pożądane jest zapewnienie oddzielnego pomieszczenia technicznego, w którym będą znajdować się źródła paliwa, rampa do butli gazowych, wyposażenie klimatyczne i, odpowiednio, elementy mocujące i łączące.
 • Jako materiały eksploatacyjne można używać tylko przedmiotów i materiałów, które są odpowiednie dla właściwości użytego sprzętu.

Jak zrobić rampę samodzielnie?

Do produkcji będzie wymagać blachy stalowej, narożnika profilu i rury o średnicy 25 mm. Natychmiast ważne jest, aby przewidzieć liczbę wylotów i przygotować odcinki dysz z gwintem o odpowiednim formacie. Główna część prac związanych będzie z operacjami spawalniczymi. Do tego celu najlepiej użyć falownika z palnikiem gazowym. Konieczne będzie połączenie ramy nośnej (blachy stalowej) z główną rurą, odgałęzieniami i urządzeniem odcinającym. Tworzone są również dodatkowe otwory technologiczne, za pomocą których kontrolowane będą ruchy ramp dla butli gazowych. Ręczne cięcie rury może być wykonywane za pomocą szlifierki kątowej z diamentową dyszą półprzewodnikową. Następnie otwory są wyposażone w kołnierze i adaptery do podłączania urządzeń sterujących.

Czy korzystanie z rampy jest zawsze uzasadnione?

rampa wtryskiwaczy gazu

Domyślnie w warunkach domowych praktykuje się tworzenie bezpośrednich schematów podłączania rur urządzeń klimatycznych do butli gazowych. Ta opcja jest dobra, ponieważ eliminuje konieczność wykonywania ważnych prac instalacyjnych przy połączeniach wielopoziomowych, oszczędza zasoby i, co dziwne, zwiększa bezpieczeństwo pracy sprzętu, ponieważ wykorzystuje minimalną liczbę połączeń. Ale jeśli potrzebujesz zorganizować rozległą sieć dostaw, połączenie bezpośrednie będzie nieskuteczne. Na przykład rampa gazowa dla palnika zaopatrzonego w paliwo z cylindra może stać się niepotrzebnym komponentem technologicznym. Ale grupa palników lub wprowadzenie kilku źródeł zaopatrzenia w paliwo do sieci będzie z pewnością wymagać użycia wielorakiej instalacji dystrybucyjnej. Wykorzystanie ramp w takich przypadkach jest ważne nie tylko jako środek optymalizacji technicznej, ale także jako narzędzie do wygodnego monitorowania kilku gazociągów.

Wniosek

rampa palnika gazowego

Zastosowanie wysokiej jakości okuć w celu zapewnienia działania urządzeń gazowych sprawia, że ​​system grzewczy jest bezpieczniejszy i bardziej wydajny. Ten problem można rozwiązać tylko za 5-7 tysięcy rubli. W przybliżeniu ta kwota jest szacowana na podstawie średniej charakterystyki rampy gazowej. Możesz zrobić prosty analog tego akcesorium do gazociągu własnymi rękami za mniejsze pieniądze, ale za pomocą specjalnego narzędzia. I nie traktujcie integracji rampy jako czegoś zbędnego dla inżynierii domowej. Zwykły kocioł gazowy będzie wymagał podłączenia do butli, jeśli nie ma głównego źródła zasilania. Oprócz urządzeń grzewczych, podobne narzędzia podłącza się do narzędzi, czego przykładem jest ta sama automatyczna spawarka.