Konflikty międzyetniczne: przyczyny i niebezpieczeństwa związane z ich rozwojem

10.03.2019

Stosunki między narodami i narodami często były napięte, a nawet dramatyczne. Rosyjskie ziemie, na przykład, interesowały wielu najeźdźców. Zostali zaatakowani, mongolscy nomadzi, niemieccy rycerze i polscy zdobywcy. Wojska Tamerlana próbowały dotrzeć do Azji Środkowej i Zakaukazia. Kiedy Kolumb odkrył Amerykę, wiele plemion Native American zostało zniszczonych. Kolonizatorzy przejęli ludy Afryki. I to nie wszystkie przykłady z historii Europy. Konflikty międzyetniczne wybuchły podczas wojen światowych w XX wieku.

Konflikty etniczne

Problemy narodowe

Konflikt międzyetniczny jest historyczną wrogością, która odcisnęła swoje piętno na świadomości narodowej. A dzisiaj uprzedzenie staje się przyczyną wrogości, której korzenie sięgają przeszłości. Dawne rozwiązania problemów narodu dziś wyczerpały się, ponieważ wrogość i nieufność są wynikiem politycznych błędów i błędów, które narosły przez lata.

Rosnący konflikt międzynarodowy

Pogłębiona samoświadomość narodów i nietolerancja nawet do drobnych naruszeń równości - wszystko to wywołuje konflikty międzyetniczne w Europie. To nie przypadek, że w drugiej połowie XX wieku kwestia narodowa została ponownie zidentyfikowana tam, gdzie została już wyczerpana: Walia i Szkocja, Kanada i Quebec, Francja i Korsyka, i tak dalej. Świat uderzył gwałtowny wzrost konfliktu na początku lat dziewięćdziesiątych. Pojawiło się nowe zagrożenie, na które nie przygotowano społeczności narodów, które od 45 lat powstrzymują wyzwania nuklearne.

Konflikt międzyetniczny jest

Bezpieczeństwo narodowe

Konflikty międzyetniczne stanowią zagrożenie dla ludzi i narodów, dlatego działania państw powinny mieć na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. W Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej bezpieczeństwo narodu postrzegano jako ochronę przed zewnętrznymi wrogami, ale w rzeczywistości zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne sfery państwa, w tym aspekty materialne i duchowe, muszą być chronione. Na przykład głównymi czynnikami pokonującymi faszystowskie Niemcy była niezłomność i solidarność narodu radzieckiego, ich wiara w idee.

Konflikty międzynarodowe: przyczyna

Głównym powodem pojawienia się sporów między narodami jest zderzenie interesów podmiotów narodowości, grup narodowych i innych. Jeśli powstające sprzeczności nie zostaną rozwiązane konsekwentnie lub nie w odpowiednim czasie, powstaje konflikt. A nacjonalizacja i upolitycznienie interesów narodów stają się silnymi katalizatorami jego rozwoju. Konflikty międzyetniczne, w połączeniu z interesami politycznymi, osiągają najwyższy stopień rozdrażnienia, co z kolei wywołuje antagonizmy narodowe.

Konsekwencje napiętych stosunków między narodami i narodami

Konflikty etniczne w Europie

Każdy konflikt etniczny prowadzi do tragedii losów całych narodów. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo przeniesienia na pamięć nowych pokoleń przeszłych zniewag i nieporozumień. Można tego uniknąć, dokonując należytej oceny sytuacji prawnej, ponieważ publiczne potępienie może w przyszłości prowadzić do niesprawiedliwych działań w rozwiązywaniu nawet prostych spraw.