Moralny i duchowy rozwój człowieka: formy, etapy, elementy

19.03.2020

Rozwój duchowy jednostki dziś od trendu mody staje się koniecznością. Każda osoba, która chce odnieść sukces, jest świadoma znaczenia ciągłego samorozwoju.

rozwój duchowy

Czym jest edukacja duchowa i moralna?

Koncepcja, którą rozważamy, nie ma jasnej definicji. Ale na podstawie jego treści można powiedzieć, że rozwój duchowy człowieka jest sferą nierealnego wychowania, codzienną pracą mającą na celu zdobywanie wiedzy, umiejętności, wiary i poczucia piękna. Efektem tego rozwoju mogą być zarówno materialne (artystyczne dzieła sztuki), jak i niematerialne (muzyka, filozofia, religia).

Edukacja moralna wiąże się z rozwojem indywidualnym. wartości moralne ludzkości.

Rozwój duchowy i moralny przyjmuje następujące formy:

 • religia;

 • moralność;

 • polityka;

 • prawo;

 • filozofia;

 • sztuka;

 • nauka

Edukacja religijna

Kiedy osoba słyszy pojęcie "rozwoju duchowego", pierwszą rzeczą, o której myśli, jest religia. Jest to naturalne, ponieważ od dzieciństwa człowiek jest wpajany w swój dogmat, że duch jest stworzeniem Boga. A edukacja religijna opiera się całkowicie pisma święte. Pomimo różnic w historii, formach kultu, tradycjach i zwyczajach, wszystkie trzy religie monoteistyczne głoszą to samo - zasadę monoteizmu i podążania za słowem Bożym.

Religijny rozwój duchowy zaczyna się od osobistego przykładu rodziców - jeśli dorośli podążają za religijnym dogmatem, wtedy dziecko weźmie od nich przykład. Ale czasami to nie wystarcza dziecku i potrzebuje wyjaśnienia. Wtedy możesz mu powiedzieć, że to czy tamto działanie jest dozwolone lub zakazane przez Boga i nagradza za dobre rzeczy, podoba mu się i karze za złych. Oprócz wyjaśnień, takie środki edukacji religijnej pomogą:

 • czytanie i omawianie wspólnie literatury religijnej;

 • odwiedzanie miejsc kultu;

 • przestrzeganie postu i dni świętych;

 • świętowanie świąt religijnych.

Jeśli dziecko chodzi do szkoły, wtedy zwykłe i religijne szkoły przychodzą na pomoc rodzicom. W zwykłym nauczaniu przedmiotu "Podstawy kultur religijnych i etyki świeckiej", który dzieli się na 6 obszarów:

 • podstawy religie świata ;

 • etyka świecka;

 • Prawosławie;

 • Judaizm;

 • Islam;

 • buddyzm

Główną cechą edukacji religijnej jest to, że rodzice mogą wybrać, w którym kierunku wychowywać dziecko, ponieważ kurs został opracowany przez grupę naukowców różnych wyznań.

W religii, oprócz podstaw, możesz studiować pisma święte i dowiedzieć się więcej o swojej religii.

duchowy rozwój człowieka

Edukacja moralna

Idee, zasady, prawa, normy i zasady postępowania w społeczeństwie są elementami wychowania moralnego. Krótko mówiąc, jego podstawą jest wykształcenie następujących cech:

 • uczucia dobroci;

 • pomóż bliźniemu;

 • poczucie empatii;

 • potrzeba przestrzegania ludzkiej moralności.

Do tego trzeba nauczyć dziecko standardy moralne uformować swoje pozytywne doświadczenie moralne, kierować swoim zachowaniem, uczuciami i świadomością do realizacji wartości moralnych i kształtować moralny obraz jednostki.

W tym przypadku dziecko, nastolatek lub dorosły jest przedmiotem edukacji moralnej, a jego rodzina, szkoła i inne organizacje publiczne działają na niego. Ale świadome samośwodzenie jest również możliwe, gdy osoba sama tworzy działalność mającą na celu poprawę jakości moralnych oraz kształtowanie nawyków i zachowań zgodnie z ideałami przyjętymi w społeczeństwie. W tym przypadku stosuje się takie techniki, jak poczucie własnej wartości, samo-porządek, autosugestia, autokorekta, samoregulacja, samookreślenie i samokrytycyzm.

Edukacja polityczna

Edukacja polityczna ma celowy i systematyczny wpływ na świadomość jednostki z jednym celem - kształtowaniem pewnych cech politycznych.

Jego główne zadania to:

 • zakorzenienie w świadomości i zachowaniu wartości, norm, orientacji i modeli przyjętych w danym społeczeństwie;

 • rozpowszechniać pewien rodzaj kultury politycznej.

Treść edukacji politycznej obejmuje:

 • Elementem racjonalnym jest przekazywanie podstawowych informacji politycznych, tworzenie systemu wiedzy o systemie politycznym. Racjonalny komponent jest realizowany poprzez edukację szkolną i uniwersytecką oraz media kontrolowane przez rząd.

 • Elementem emocjonalnym jest kształtowanie określonego stosunku do przedmiotów i zjawisk politycznych. Jest ściśle związany z zrównoważoną preferencją danej osoby w polityce. Element emocjonalny realizowany jest za pomocą takich środków jak uroczyste parady, pokazy, procesje, honory, prezentacja paszportów, kart imprezowych i nagród.

duchowy rozwój moralny

Edukacja prawnicza

Przyleganie do edukacji politycznej jest legalne, dzięki czemu rozumiemy celową działalność organów państwowych i społeczeństwa, która wpływa na świadomość prawną, kulturę i zachowanie ludzi, aby postępować zgodnie z prawem i jego normami.

Dzięki edukacji prawnej obywatele tworzą zaufanie i niezależność w sferze prawnej. To stymuluje legalną działalność poszczególnych obywateli, sugerując świadome, proaktywne, społeczne, moralne i odpowiedzialne zachowanie.

Edukacja prawna obejmuje następujące elementy:

 • prawne doświadczenie społeczeństwa;

 • nauczycielsko-psychologiczne metody oddziaływania na obywateli (osobisty przykład, perswazja, zachęta, kara, przymus);

 • formy edukacji - zewnętrzna i behawioralna strona relacji między państwem a społeczeństwem.

Edukacja prawna odbywa się przy udziale szkoły, uniwersytetu, mediów, edukacji prawnej i samokształcenia.

Edukacja filozoficzna

Pomimo tego, że filozofia jest trudną nauką dla dzieci, to są to pierwsze poważne pytania dotyczące bycia, wszechświata i sensu życia, które dziecko prosi. Wynika to z faktu, że dziecko nie jest jeszcze związane stereotypami i nie zna koncepcji filozoficznych, a dorosły - z powodu swojej wiedzy - waha się lub boi się zadać kilka pytań. Ze względu na czystość świadomości dziecko jest wolne od ograniczeń i strachu.

Dziecko, a później nastolatek, należy wyjaśnić prostym językiem, takimi kategoriami filozoficznymi jak: materia, ruch, przestrzeń, świadomość, czas, wolność, ideał, prawda, dobro, sprawiedliwość, moralność, rozum.

duchowy rozwój osobowości

Pielęgnowanie poczucia piękna

Dzięki słowom "rozwój duchowy", wraz z religią, sztuka jest oczywistym skojarzeniem. Proces formowania można podzielić na 4 etapy:

 • wrażenia;

 • doświadczenie sensoryczno-emocjonalne;

 • wiedza;

 • wynik.

Te same kryteria stanowią główną treść sensu piękna.

Wrażenia można uzyskać czytając fikcję, oglądając filmy, słuchając koncertów, odwiedzając wystawy i muzea. Sztuka składa się nie tylko z pięknych, ale i innych kategorii estetyki - brzydoty, wzniosłości, nizin, tragedii i komedii. Kompleksowe postrzeganie wszystkich kategorii estetyki pozwala stworzyć poczucie piękna.

Po obejrzeniu ważne jest, aby komentować to, co widzisz, i nie tylko z pozycji "lubię - nie lubię", ale także, aby uzasadnić, jakie uczucia wywołuje dany obiekt. Działania te umożliwią ci gromadzenie doświadczeń zmysłowo-emocjonalnych i wrażliwą percepcję rzeczywistości.

Z czasem pojawia się ulubione dzieła sztuki, trendy i autorzy. Ich badania pozwolą na racjonalne oszacowanie tego, co zobaczył. Ten etap nazywany jest akumulacją wiedzy.

Kolejnym etapem rozwoju jest analiza. Zdolność do analizy można tworzyć za pomocą recenzji profesjonalnych krytyków w czasopismach, programach telewizyjnych i radiowych. Jednocześnie konieczne jest porównanie różnych punktów widzenia, uzgodnienie lub odrzucenie ich. Z czasem rozwiniesz własny punkt widzenia.

Pomocna jest również dyskusja z przyjaciółmi.

duchowy rozwój moralny i edukacja

Edukacja psychiczna

Edukacja mentalna to kształtowanie systemu wiedzy opartego na podstawach nauki. System obejmuje następujące kategorie:

 • logiczne myślenie;

 • pamięć;

 • uwaga;

 • wyobraźnia;

 • umiejętności;

 • rozwój uzależnień i talentów;

 • chęć ciągłego uczenia się nowych rzeczy i ulepszania istniejącego kształcenia ogólnego oraz specjalnej wiedzy i umiejętności.

Uzyskanie tej wiedzy osiąga się przez:

 • systematyczne szkolenia w szkołach, uniwersytetach i innych instytucjach edukacyjnych;

 • praca pozalekcyjna, pozaszkolna i niezależna.

Treść kształcenia umysłu zależy od programu edukacyjnego, profilu kształcenia zawodowego i zainteresowań poznawczych, co oznacza znajomość konkretnego materiału edukacyjnego, faktów, terminologii, symboli, nazw, nazw, dat, pojęć różnego rodzaju, związków i zależności między nimi, a także metod ich wykorzystania i zrozumienia miejsca ich zastosowania w systemie nauk.

rozwój duchowy społeczeństwa

Jak przebiega rozwój osobowości?

Rozwój duchowy dziecka wywodzi się z rodziny o specyficznym dla niej stylu wychowania, która zależy od wymagań społeczeństwa. Na każdym etapie rozwój duchowy musi spełniać te wymagania.

 1. Niemowlę - powstaje podstawowe zaufanie do świata w obliczu matki.

 2. Wiek od 1 roku do 2 lat. Dziecko staje się niezależne, gdy chodzi samodzielnie, kontroluje swoje potrzeby i może wyrażać swoje pragnienia.

 3. Wiek od 2 do 5 lat. Ważny okres w życiu dziecka, który wpływa na duchowy i moralny rozwój i edukację. W tym wieku główną pozycję w życiu zajmuje gra, dzięki której dziecko uczy się komunikować ze światem, zapoznaje się z podstawami niektórych form rozwoju duchowego i moralnego - religijnego, umysłowego, moralnego. Dlatego ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na grę.

 4. Wiek szkolny. Szkolenie ma na celu pomoc w rozwoju rodziny, gdzie dziecko zdobywa nową wiedzę i umiejętności. W tym samym czasie może on spotkać się z niepowodzeniami w szkole, co może prowadzić do niepewności. Dlatego ważne jest, aby wesprzeć go w tym okresie i wyjaśnić, że niepowodzenie to tylko okazja, by stać się lepszym.

 5. Szkoła średnia i średnia. To okres samostanowienia, gdy nastolatek szuka siebie i swojego miejsca w świecie. W tym czasie zaczyna się jego filozoficzny, polityczny i prawny rozwój, kształtowanie poczucia piękna przechodzi w fazę zmysłowo-emocjonalną.

 6. Okres, w którym duchowy rozwój człowieka osiągnął pełnię, i utworzył niezbędny bagaż, którym będzie mógł przejść przez życie.

 7. Zgromadzona wiedza pomaga znaleźć bratnią duszę bliską duchowemu i moralnemu rozwojowi, pracy i troski o rodzinę i dzieci.

 8. Okres po 50 latach, kiedy osoba doznaje duchowego / moralnego rozwoju i przemyśli swoje życie poprzez nabyte doświadczenie duchowe. W rezultacie zdaje sobie sprawę, że jego życie jest wyjątkowe, realizuje i akceptuje logiczny rezultat życia.

rozwój kultury duchowej

Rozwój społeczeństwa

Duchowy rozwój społeczeństwa jest ciągły. Można go podzielić na duchowy i materialny postęp, czyli rozwój od niższego do wyższego, a regresję - rozwój od wyższego do niższego.

Kryteria postępu:

 • duchowy i moralny wzrost jednostki i społeczeństwa;

 • słaba konfrontacja między ludźmi;

 • poprawa relacji między ludźmi;

 • wolność, którą społeczeństwo daje jednostce.

Rozwój społeczeństwa może przybierać następujące formy:

 • ewolucja to stopniowa i płynna zmiana w życiu duchowym człowieka i społeczeństwa;

 • rewolucja - fundamentalne, szybkie i prawie przeciwne zmiany, które mogą wpływać zarówno na jedną, jak i na kilka stron życia duchowego i moralnego;

 • reforma - kompleksowe działania, które przyczyniają się do zmian w jednym lub kilku aspektach życia społecznego.

Rozwój kultura duchowa W tym przypadku priorytetowym zadaniem jest nie tylko społeczeństwo, ale także państwo jako całość.