Filozofia i światopogląd: przyjazna symbioza?

04.06.2019

Patetycznie rzecz biorąc, filozofia i ideologia przechodzą przez życie w uścisku, wspierając siebie nawzajem i definiując każdy moment naszego istnienia. Ściśle mówiąc, nie jest to zaskakujące: filozofia jest odpowiedzialna za teoretyczną część naszej obecności w świecie (a dokładniej, jak to sobie wyobrażamy), podczas gdy światopogląd zarządza częścią empiryczną, zmuszając nas do postrzegania otaczającej nas rzeczywistości i nas samych za pomocą określonych soczewek - systemów wartości. zasady postępowania, indywidualne poglądy itp. Pod tym względem filozofia i światopogląd nie są ze sobą powiązane, są od siebie zależne i nie mogą istnieć bez siebie nawzajem.

filozofia i światopogląd

Nieprzyjazna symbioza i formalizacja

Ten pozornie pomyślny związek ma jednak swoje cechy. Ze względu na różne orientacje funkcjonalne, filozofia i światopogląd często pojawiają się po przeciwnych stronach intelektualnych barykad. Filozofia, dążąc do uogólnienia heterogenicznych obserwacji, próbuje zbudować obraz świata nadającego się do wykorzystania przez pewną grupę ludzi w stosunkowo krótkim okresie czasu na stosunkowo małej przestrzeni, terytorium. Stąd poglądy, podejścia poszczególnych osób i grup społecznych są często postrzegane jako prywatna filozofia. Zwłaszcza jeśli mówimy o praktycznym zastosowaniu, na przykład w edukacji, nauce, polityce. Jednocześnie wspomniane "poglądy" są w zasadzie sferą działania światopoglądu z udziałem w zmysłowym postrzeganiu świata. W większym stopniu jest to percepcja pojedyncza, ale gdy mówimy o światopoglądzie, na przykład, o elicie, plankton biurowy lub innej grupy społecznej, okazuje się, że już uogólniające podejście teoretyczne już zostało naruszone, co nie zawsze jest sformalizowane jako filozofia. A ta druga jest tylko prywatną, instytucjonalną formą manifestacji określonego światopoglądu.

przedmiot filozofii filozofii i światopogląd

Przedmiot filozofii

Jak to ustalić przedmiot filozofii? Filozofia i światopogląd, oczywiście, uzupełniają się nawzajem, te ostatnie są w pozycji dominującej w stosunku do pierwszej. Ponadto filozofia zawsze twierdzi, że jest elitarną postacią, wieloma nielicznymi, podczas gdy światopogląd jest dobrowolnie lub mimowolnie wpisany w każdego z nas. A jeśli tak jest, wtedy orientacje wartości można uznać za przedmiot filozofii, co pozwala utrzymać tę nieco nierówną jedność. Filozofia i światopogląd są zatem połączone etycznymi wątkami postaw wartości.

jak wygląda filozofia i światopogląd

Rodzaje światopoglądów

Jeśli próbujemy zrozumieć, jak filozofia i światopogląd korelują, należy wziąć pod uwagę nie tylko czynnik czasoprzestrzeni, o którym była mowa powyżej, ale także czynnik egzystencjalny - zdolność osoby do samostanowienia w świecie. Charakter czasoprzestrzenny determinuje złożone, historyczne postrzeganie zarówno filozofii, jak i światopoglądu, ich ewolucję w stosunku do społeczno-historycznej dynamiki sytuacji intelektualnej. Jednocześnie czynnik egzystencjalny determinuje jakościową definicję własnego "ja", pojedynczej istoty. Ale w rzeczywistości, na ile człowiek czuje się autonomiczny w stosunku do innych, zależy od jego zdolności do życia w harmonii z otaczającą rzeczywistością. Bez osobistej filozofii nie można tego zrobić.