"Poeta" Puszkin: analiza wiersza. Jego kompozycja, główna idea

11.03.2019

A.S. Puszkin nieoceniony przyczynił się do rozwoju rosyjskiej literatury. Jego dzieło wyróżnia oryginalność, jego sylaba charakteryzuje się łatwością, oryginalnym stylem. Poeta zawsze dążył do poprawy swojej kreatywności.

W jego pracach pojawiają się ważne pytania filozoficzne, w tym jednym z najważniejszych tematów było określenie miejsca poety w społeczeństwie. Aleksander Siergiejewicz zastanawiał się nad swoim celem, nad rolą w literaturze. Pytania te poświęcone są wierszowi Puszkina, którego analizę przedstawiono poniżej.

Historia stworzenia

Analiza "Poety" Puszkina, możesz zacząć od historii jego pisma. Został napisany w 1827 roku i jednocześnie został opublikowany w czasopiśmie. W nim Alexander Sergeevich zastanawia się nad rolą poety w społeczeństwie.

Niektórzy badacze uważają, że wszystko opisane w pracy jest odbiciem niektórych faktów biografii poety. Puszkin spędził całą zimę i wiosnę 1827 roku w świeckiej rozrywce. Piłki i inne wydarzenia rozrywkowe nie pozostawiają czasu na kreatywność. Ale po przybyciu do Michajłowskiego, poeta znów miał ochotę pisać. Ten wiersz został napisany w pierwszym liście, który wysłał z wioski. analiza poety Puszkina

Skład pracy

Analiza "Poety" Puszkina powinna być kontynuowana z cechami kompozycyjnymi. Można go podzielić na dwie części. Na samym początku pokazuje życie poety, gdy nie ma inspiracji. Kiedy nie tworzy, nie różni się od zwykłych ludzi. Wydaje się poecie, że jest tylko małą cząstką, a jego dusza jest pusta bez inspiracji.

Co więcej, poeta uważa, że ​​muza odwiedziła go. Słyszy "boski głos", który zdaje się budzić ze snu. Nie potrzebuje żadnego materialnego bogactwa, rozrywki. Miał inspirację. Poeta starał się znaleźć spokój i samotność z dala od ludzi, w zgodzie z naturą. analiza wersetowa poeta Puszkin

Temat misji poety

W swojej pracy Aleksander Siergiejewicz wielokrotnie poruszał tematykę poezji i poety w społeczeństwie, które go interesowały. Widać to w analizie Poety i tłumu Puszkina. W tym wierszu autor stawia także pytania dotyczące misji twórcy, jego roli w społeczeństwie.

W innym dziele poeta kłóci się z tłumem, który nie ma nic wspólnego z pięknem i gracją sylaby. Rozumie i rozpoznaje tylko te rzeczy, które mogą przynieść korzyści społeczeństwu. Bohater nie wdaje się w kolejne kłótnie z ludźmi, zdając sobie sprawę, że każdy wybiera to, co lubi.

Te wiersze są podobne, ponieważ w swoim rozumowaniu autor dochodzi do wniosku, że poeta wyróżnia się z tłumu. Jest oświetlony przez ogień inspiracji. Jest w stanie zainspirować swoim słowem do myślenia o ważnych rzeczach. poeta i tłum analiza Puszkina

Artystyczne środki wyrazu

Następną pozycją w analizie "Poety" Puszkina jest definicja artystyczne środki wyrazu. Praca kontrastuje niskie i wysokie początki poety, które wzmacniają emocjonalnie kolorowe epitety. Szczególny cel poety podkreśla wysublimowaną sylabę. W poemacie Puszkina dusza poety jest porównywana do orła, kochającego wolność pysznego ptaka. Poeta jest równie wolny w swojej pracy, w locie myśli.

Również przy analizie wersetu "Poety" Puszkina konieczne jest określenie rozmiaru wiersza i metoda rymowania. Napisany jest przez tetrametr iambowy za pomocą dwóch typów rymów - krzyża i pierścienia. Rymowanka krzyżowa służy do opisania relacji między poetą a społeczeństwem. Drugi rodzaj służy do pokazania postawy poety wobec kreatywności. analiza wiersza poety Puszkina zgodnie z planem

W wierszu Puszkin wykorzystuje techniki właściwe romantycznej poezji. W swojej pracy Alexander Sergeevich mówi o niezależności poety od całego społeczeństwa. Ale z powodu tej niezależności i nieprzywiązania pozostaje samotny, ponieważ ludzie są w większości prozaiczni, nie chcąc podziwiać tylko piękna.

Aleksander Siergiejewicz starał się, aby życie ludzi było bardziej znaczące. Próbował pokazać całą trudną poetycką naturę. Dlatego jego bohater jest nieco wyższy od tłumu, ale jednocześnie stara się unikać ludzi, aby nie wystraszyć jego inspiracji. Tylko dzięki samotności i harmonii może stworzyć coś pięknego i niesamowitego. Dlatego też jest bliżej natury. Była to krótka analiza poematu "Poeta" Puszkina według planu.