Psychologiczne mechanizmy obronne według Freuda

18.06.2019

Ludzka psychika ma tendencję do chronienia się przed skutkami niekorzystnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych. Psychologiczne mechanizmy obronne działają dla każdej osoby. Są potrzebne, aby chronić naszą psychikę przed stresem, lękiem, przed negatywnymi myślami i tak dalej. Ochrona psychologiczna działa na poziomie podświadomym i nieświadomym, a bardzo często osoba nie jest w stanie jej kontrolować, jeśli nic o niej nie wie.

Psychologiczne mechanizmy obronne

Psychologiczne mechanizmy obronne i ich wpływ na osobę

Oprócz funkcji ochronnej, mechanizmy psychologiczne mogą wpływać na osobę niszczącą. Mogą wpływać na wzrost i rozwój jednostki, na osiągnięcie celów życiowych. Z reguły efekt destrukcyjny objawia się częstym powtarzaniem jakiejkolwiek ochrony w podobnych sytuacjach. Ponadto, te mechanizmy niszczą osobowość, jeśli dana osoba używa kilku z nich jednocześnie.

Od przegranych do zwycięzców

Metody ochrony psychologicznej są nabywane podczas socjalizacji dziecka. Zasadniczo rozwój pewnych zabezpieczeń następuje pod wpływem rodziców lub tych, którzy je zastępują. Oznacza to, że dzieci będą używać metod psychologicznych w taki sam sposób, jak ich rodzice. Jeśli dana osoba często korzysta z psychologicznych mechanizmów obronnych, wówczas zyskuje status przegranego, aw przyszłości trudno będzie mu poradzić sobie z dużą liczbą mechanizmów obronnych, które niszczą jego psychikę. Może nawet wymagać pomocy wykwalifikowanego specjalisty.

Mechanizmy ochronne Freuda: represja i sublimacja

Metody ochrony psychologicznej

Represje to niemożność postrzegania jakichkolwiek informacji z powodu ich traumatycznego charakteru lub niemożności przypomnienia sobie zdarzenia. Psychologiczne mechanizmy obronne, w szczególności represja, umożliwiają zachowanie ludzkiej psychiki w stanie nienaruszonym. Ale jednocześnie traumatyczne informacje pozostają w podświadomości i nadal wpływają na stan psychiczny osoby i jej zachowania. Sublimacja jest kierunkiem seksualnej energii osoby do nie-seksualnych aspektów jego działalności. Sublimacja chroni ludzką psychikę przed poważnymi nerwicami z powodu braku życia intymnego. Odwrotny transfer instynktownej sublimowanej energii do pierwotnych obiektów seksualnych nazywamy desublimacją.

Psychologiczne mechanizmy obronne: idealizacja, identyfikacja, izolacja i introjekcja

Idealizacja to proces umysłowy przeszacowania podmiotu lub przedmiotu. Identyfikacja - mechanizm ochrony, polegający na identyfikowaniu się z inną osobą. Taka psychologiczna postawa pomaga jednostce opanować różne rodzaje aktywności, wzorce zachowań i postrzeganie wartości społecznych. Izolacja jest odejściem od innych ludzi i społeczeństwa w głębi, aby chronić psychikę. Introjekcja polega na zastępowaniu wewnętrznych obrazów obiektów zewnętrznych, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu sumienia, super-ja i innych.

Psychologiczne mechanizmy obronne: konwersja, porażka, projekcja

Postawa psychologiczna

Nawrócenie - przejście wypartych pragnień psychologicznych w symptomy fizjologiczne. Nieprzytomne ignorowanie zdarzeń w świecie wewnętrznym i zewnętrznym spowodowane jest mechanizmem ochrony psychologicznej - niepowodzeniem. Projekcja, zdaniem Freuda, jest nieświadomym obdarowywaniem innej osoby swoimi własnymi właściwościami i cechami.

Psychologiczne mechanizmy obronne: regresja, racjonalizacja, represja

Mechanizm obronny "regresji" jest formą dostosowania w sytuacjach lęku i konfliktu, gdy osoba ucieka się do mniej dojrzałych wzorców zachowań, które jego zdaniem gwarantują bezpieczeństwo i ochronę. Racjonalizacja polega na znalezieniu odpowiedniej podstawy dla zachowań, usprawiedliwień dla bezmyślnych działań. Mechanizm "racjonalizacji" ukrywa przed świadomością podmiotu rzeczywiste motywy jego działań, uczuć i działań. Represje to tłumienie i wydalanie z pamięci negatywnych, bolesnych obrazów, myśli i wspomnień.