Zwarcie: przyczyny, klasyfikacja, ochrona

10.03.2019

Zwarcie Zwarcie jest jednym z zagrożeń technosfery

Nawet osoba z dala od elektryczności, przynajmniej raz w życiu, ale w obliczu zjawiska, które otrzymało nazwę "zwarcia". Aby chronić siebie, swoich bliskich, a także swój dom i urządzenia elektryczne z tego procesu, należy dokładnie zrozumieć jego naturę, przyczyny i odmiany.

Pojęcie i charakterystyka zwarcia

Zwarcie w zakresie elektrotechniki jest zjawiskiem, w którym rezystancja elektryczna obwód złożony z kilku drutów jest niezwykle nieznaczny i można go porównać z oporem samych przewodów. W tym przypadku, zgodnie z prawem Ohma, obecna siła przekroczy kilkukrotnie wartość nominalną naraz, a stanie się to niemal natychmiast. To z kolei doprowadzi do obwód elektryczny pęknie znacznie wcześniej niż krytyczny wzrost temperatury drutów.

Moc zwarciowa Główne przyczyny zwarcia

Jak pokazuje praktyka, zwarcie występuje najczęściej z tego powodu, że z jakiegoś powodu zewnętrzna izolacja przewodów lub sprzętu elektrycznego jest zepsuta. To z kolei może być związane ze stopniowym starzeniem się głównych elementów obwodu elektrycznego i jego mechanicznym uszkodzeniem, a nawet uderzeniem pioruna. Ponadto w ostatnich latach przedsiębiorstwa stały się częstsze, gdy zwarcia stały się wynikiem nieuczciwej obsługi sprzętu elektrycznego przez odpowiednie służby.

Sztuczne zamknięcie

Jednak w pracy fabryk i zakładów może nadejść czas, kiedy istnieje potrzeba wywołania tego zjawiska za pomocą sztucznych środków. Zwłaszcza celowe zwarcia są często stosowane w obwodach. podstacje transformatorowe które działają na obniżenie prądu. Aby to zrobić, użyj specjalnego sprzętu - zwarcia, pełniącego rolę pewnego rodzaju kontrolerów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń na linii lub w samym transformatorze, urządzenie to spowoduje sztuczne zwarcie obwodu, obwód zostanie przerwany i nie będzie żadnych poważnych konsekwencji (na przykład pożar).

Konsekwencje zwarcia

Zabezpieczenie przed zwarciem Zjawisko to prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji. Po pierwsze, często towarzyszy temu awaria instalacji elektrycznych i występowanie w nich pożarów. Po drugie, ze względu na gwałtowny wzrost prądu w obwodzie, poszczególne części kabla mogą być poddane naprężeniom mechanicznym, w wyniku czego nastąpi mechaniczne i termiczne uszkodzenie. Po trzecie, dość często zwarciu towarzyszy znaczny spadek napięcia w obwodzie lub jego poszczególnych sekcjach. To z kolei prowadzi do pogorszenia stanu urządzeń elektrycznych. Wreszcie, po czwarte, zjawisko to ma bardzo negatywny wpływ na pobliskie urządzenia, przewody i inny sprzęt elektryczny.

Sposoby ochrony przed zwarciem

Ochrona przed zwarciami obejmuje cały szereg środków, których punktem wyjściowym jest zapobieganie uszkodzeniom linii energetycznych i urządzeń. Ponadto, aby zapobiec wystąpieniu pożaru, należy użyć specjalnych urządzeń - topliwych, które po zwarciu spłoną i odłączy obwód elektryczny.

Spełnienie przepisów bezpieczeństwa jako główny sposób zapobiegania zwarciom

Moc zwarcia zależy od wielu czynników, z których głównym jest prąd w obwodzie. Jednocześnie należy pamiętać, że każde takie zjawisko stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzi, dlatego podczas pracy z energią elektryczną należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.