Społeczna adaptacja każdego z nas

18.06.2019

Podstawy tej koncepcji

Otoczenie, w którym wszyscy jesteśmy, jest wyjątkowe i czasami przerażające. Dlatego bardzo ważne jest, aby móc się do niego dostosować i czuć się swobodnie. Każda osoba jest pod wpływem środowiska i, oczywiście, grup ludzi, w których się znajduje. Bardzo często człowiek w tym wszystkim gubi się i ciężko mu "dopasować się" do normalnego, codziennego życia. Adaptacja społeczna to ważny krok dla każdej osoby. Głównymi czynnikami wpływającymi na ten proces są potencjalne i rzeczywiste możliwości jednostki, koordynacja ocen, roszczenia i tak dalej. Ważna jest również specyfika środowiska, to znaczy cele, wartości, orientacja umiejętności. adaptacja społeczna

Co każdy z nas potrzebuje

Adaptacja społeczna jest kluczem do komfortowej przyszłości jednostki. Ponadto jest to proces socjalizacji, którego doświadcza każdy z nas (z reguły w okresie dojrzewania). W tym samym czasie, w wyniku nagłych zdarzeń, katastrof i zmian, osoba jest ponownie zmuszona do przystosowania się. Tak więc proces trwa przez całe życie. Zmiany dotyczące osoby obejmują zwolnienie, przeniesienie lub nagłą niepełnosprawność. Społeczna adaptacja jednostki wymaga szczególnego cechy charakteru które niestety nie są nieodłączne dla wszystkich. Czasami osoba po prostu nie może przyzwyczaić się do zdarzeń, które miały miejsce, ani zaakceptować ich, w wyniku których nie jest w stanie się odbić. Proces "rehabilitacji" jednostki dzieli się na dwa typy: aktywny i pasywny. Pierwsza obejmuje osoby, które aktywnie wpływają na otoczenie społeczne, a druga obejmuje pasywne przyjmowanie celów i orientacji innych osób. społeczna adaptacja osobowości

Kolejny aspekt

Adaptacja społeczna jest społeczno-psychologiczna. Pod nim oznacza związek między osobą i środowiskiem życia, w wyniku czego jest optymalna równowaga celów, wartości grupy. Tego typu osoby mają na celu znalezienie zachęt, uzyskanie statusu społecznego, identyfikację osób i prowadzenie działań wspólnie z innymi osobami. W rezultacie dochodzi do samoświadomości, samokontroli, samoopieki i zdolności do odpowiedniej reakcji na zdarzenie. społeczna adaptacja osób niepełnosprawnych

Ten, który różni się od innych ...

Społeczna adaptacja osób niepełnosprawnych jest jednym z głównych problemów społecznych. Oprócz tego, że ofiary nie mogą przystosować się do otoczenia, ludzie nie mogą postrzegać ich jako pełnoprawnych osobowości. Osoby niepełnosprawne mają problemy z poruszaniem się, komunikacją, zatrudnieniem, uzyskaniem niezbędnych umiejętności i wiedzy, a co najważniejsze - z przywracaniem zaburzeń w organizmie. W związku z tym nie mogą czuć się pewnie, nie będąc w stanie zaspokoić swoich potrzeb, a to wszystkie powyższe czynniki - klucz do sukcesu w adaptacji społeczno-psychologicznej. Mając takie problemy, osoby niepełnosprawne stają się niskimi dochodami, mają gorsze prawa, a zdrowi ludzie reagują na nie inaczej. Dostosowanie społeczne w takich warunkach jest mało prawdopodobne. Trudności rosną, sukces maleje, a zainteresowanie życiem osób niepełnosprawnych po prostu zanika. Dlatego tacy ludzie potrzebują zrozumienia, wsparcia i dobrze zaplanowanego systemu działań społecznych, edukacyjnych i psychologicznych.