Silne modlitwy modlitewne na wszystkie okazje: cechy, teksty i zalecenia

09.04.2019

Protekcyjne modlitwy są integralną częścią każdej religii i bezpośrednim dziedzictwem wcześniejszych wierzeń niż chrześcijaństwo lub jakiekolwiek inne wyznanie. Ludzie zawsze starali się chronić siebie zarówno przed oczywistymi problemami, jak i przed tymi, którzy nie byli od nich zależni, na przykład od klęsk żywiołowych. Właśnie z powodu tego pragnienia pojawiły się teksty, rytuały, rytuały, które stały się przodkami wierzących, którzy chronią czciciela.

Czego taka modlitwa zachowuje?

Chrońcie swoją modlitwę przed złem we wszystkich możliwych przejawach. Oznacza to, że taka modlitwa może chronić przed:

  • pokusy;
  • grzechy;
  • złe myśli lub intencje;
  • negatywne emocje, takie jak rozpacz;
  • choroby i inne choroby związane ze zdrowiem;
  • zła postawa innych ludzi;
  • problemy w działalności zawodowej;
  • błędy przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Nie jest to pełna lista wszystkiego, co chroniące modlitwy czytają z serca i z głęboką wiarą w ich działanie mogą chronić.

Czy można modlić się za bliskich?

Ortodoksja, podobnie jak inne wyznania chrześcijańskie, oznacza możliwość modlitwy nie tylko za siebie, ale także za krewnych, przyjaciół lub po prostu znajomych ludzi.

Modlitwa z serca, wypowiedziana nie dla siebie, z pewnością uratuje od niebezpieczeństw i smutków tych, którzy są pytani. Oczywiście, należy prosić o ochronę tylko w głębokiej wierze we własne działania.

Czym jest taka modlitwa?

W tradycji prawosławnej silne modlitwy opiekuńcze mają na celu ocalenie duszy przed pokusami, pokusami, nieumiarkowanymi impulsami, negatywnymi emocjami i pustymi uczuciami. Pod duszą należy rozumieć nie tylko abstrakcyjną esencję energetyczną, która po śmierci będzie w raju, ale i znacznie więcej.

Matrona z Moskwy też się modli

Pojęcie "duszy" ma szerokie znaczenie. To jest ludzka psychika i cechy, które składają się na jego osobowość i sposób myślenia. Są to emocje, które wypełniają każdy ludzki dzień i głębokość doświadczeń, często próżnych i pustych.

Jaka może być taka modlitwa?

Modlitwy ochronne mogą być codziennie czytane lub czytane, gdy są potrzebne. Na przykład, kiedy modlą się, aby uratować osobę, która jest w drodze, lub wziąć udział w działaniach wojennych przed krzywdą.

Szczególny powód może nie być tak skrajny. Na przykład, przed zawarciem ważnej transakcji lub rozmowy kwalifikacyjnej, egzamin może odczytać taką modlitwę do Michaela. Protekcyjne modlitwy do tego archanioła, wbrew powszechnej opinii, można odczytać nie tylko dla wojska i ich krewnych. Archanioł Michał chroni wszystkich, którzy tego potrzebują, bez żadnych wyjątków.

Jak się modlić?

Protekcyjne modlitwy, tak jak wszystkie inne, powinny być szczere. Jest to główny i jedyny warunek. Nie ma innych zasad, jak się modlić.

Jeśli chodzi o słowa, które należy wymawiać, mogą to być gotowe teksty lub własne frazy, które przyszły ci do głowy. Kościół prawosławny w żaden sposób nie ogranicza wierzących w wymowę modlitw.

W świątyni lepiej się modlić

Jeśli chodzi o gotowe teksty, trudniej jest współczesnym osobom posługiwać się nimi, niż wyrazić modlitwę własnymi słowami. Wynika to z faktu, że w dawnych modlitwach jest wiele słów, które nie są całkiem zrozumiałe dla współczesnego człowieka, a często przestarzałe, są nieobecne w mowie potocznej. To napełnianie modlitwy staje się w istocie słowami śmieci, które tylko rozpraszają prośbę o pomoc lub ochronę przed świętymi.

Gdzie się modlisz?

Uważa się, że modlitwa powinna odbywać się w budynku świątyni, przed obrazem świętego, do którego odnosi się wierzący. Oczywiście oznacza to konieczność postawienia świecy przed ikoną.

Przed łatwiejszym ustawieniem ostrości

Jednak przestrzeganie takiego rytuału wcale nie jest obowiązkowe. Możesz modlić się do świętych wszędzie. Ważne jest, aby wierzyć w serce osoby, która prosi o ochronę i pomoc, a nie o to, gdzie czciciel jest i na co patrzy.

Jednak modlitwa, wypowiadana w murach kościoła, jest często bardziej skuteczna niż ta, którą wypowiadano poza jej granicami. Wyjaśnia to po prostu - otoczenie pomaga wierzącemu, aby nie rozpraszało go modlitwy, dostosowuje się do właściwego nastroju, usuwa z myśli to, co zbędne, próżne.

Oczywiście istotną cechą jest atmosfera świątyni. Nie można nie wziąć pod uwagę faktu, że ludzie modlą się przez wiele dziesięcioleci w murach kościoła. To stworzyło unikalną, unikalną aurę, która odczuwana jest natychmiast po wejściu do każdego starego kościoła. Jak mówią w ludziach - "namoleno".

W takich miejscach wymawiana modlitwa staje się wielokrotnie silniejsza, ponieważ karmi ją nie tylko wiara człowieka, ale także energia świątyni, która jest ułożona z pokolenia na pokolenie.

Kto musi się modlić?

Można prosić o łaskę i ochronę, o zbawienie się od codziennych pokus, wszelkiego innego ryzyka i nieszczęścia, nie tylko samego Jezusa, ale także Dziewicy Maryi, ale także świętych lub aniołów.

Święty Mikołaj Cudotwórcy

Najczęstsi wierzący odczytują modlitwę obronną do Michała Archanioła, Anioła Stróża, Mikołaja Cudotwórcy, psalmisty Dawida. Nie mniej często ludzie modlą się do tych świętych, których imię rodzą od urodzenia. Oczywiście robią to ci, których nazwali zgodnie z kalendarzem.

Istnieje bardzo prosta zasada dotycząca wyboru osoby, do której należy się modlić. Trzeba modlić się o ochronę tego świętego, w którego pomoc ktoś wierzy. Na przykład, gdyby zdarzyło się tak, że w przypadku jakiegoś nieszczęścia rodzina pamięta Mikołaja Cudotwórcę i idzie do kościoła, aby postawić świecę przed swoim wizerunkiem, wtedy nie trzeba szukać ikony w kościele z obrazem innego świętego.

Jeśli ktoś dorastał w całkowicie ateistycznej rodzinie, to znaczy, że nie pamięta żadnego ze świętych na wypadek kłopotów, to Pan Bóg musi się modlić. Albo możesz po prostu stać w świątyni, chodzić po niej, oczywiście, kiedy nie ma służby. Niezbędny obraz z pewnością "zatrzyma" poszukiwaną osobę. Było sporo takich przypadków. Oczywiście, aby "szukać świętego", powinieneś pójść do starej świątyni, która nie była zamknięta w socjalizmie.

O co mam się modlić?

Święci i aniołowie, podobnie jak sam Pan, przyjmują wszystkie modlitwy z prośbami o ochronę, bez względu na ich treść. Okazało się jednak, że niektórym świętym zajmuje się określony temat modlitwy. Jest to zwyczajna, a nie kanoniczna zasada, ale mimo to większość wierzących podąża za nią.

Chrońcie dzieci Módlcie się za Jezusa

Uważa się, że modlitwa modlitewna do archanioła może uratować wojsko, ratowników, strażaków, policjantów i przedstawicieli innych zawodów związanych z zagrożeniem życia. Ponadto Michał postanowił modlić się z prośbami o ochronę przed bezprawiem i arbitralnością władz. Archanioł będzie także uratowany od niegodziwości, niesprawiedliwości, rabunku, ataków "szalejących ludzi", klęsk żywiołowych i wielu innych nieszczęść. Lista, która według tradycyjnego poglądu większości wierzących chroni Michaela, jest bardzo długa. Jednak wszystkie pozycje na tej liście łączy jedno - archaniołowie modlą się o ochronę przed wszystkim, co może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi.

Matki najczęściej zwracają się do modlitwy o ochronę przed wszelkim złem i nieszczęściami swoich dzieci, albo wobec samego Jezusa, albo Maryi Dziewicy.

Modlitwy do św. Dawida są oferowane przez tych, którzy znoszą arbitralność, która nie jest związana z zagrożeniem życia lub wolności. Oznacza to, że modlą się do niego z nadzieją bronienia się przed tyranią swoich szefów w pracy, przed nielegalnymi działaniami i żądaniami przywódców, nadmiernymi nadgodzinami i innymi podobnymi niuansami codziennego życia.

Jak modlić się do Michaela?

Modlitwa obronna do archanioła Michała jest często prośbą o pomoc w kłopotach, które już się wydarzyły. Archanioł może również chronić przed intrygami wrogów, nie tylko na wojnie, ale także przed intrygami i intrygami, które mogą czaić się w zwykłym życiu, szczególnie w ludziach zaangażowanych w niebezpieczną pracę.

Potrzebujesz kościoła, który się nie zamknął

Codzienna modlitwa Michaiła za ochronę jego i jego bliskich może być następująca:

"Przywódca zastępów nieba, najpierw wśród aniołów na tronie naszego Pana! Przyjmijcie moją pokorę i obdarz mnie, sługę Pana (właściwe imię), ochronę życia, zdrowia i integralności mojego żołądka, dziś i na wieki! Modlę się, Błogosławiony Michale, abyś nie opuszczał moich krewnych z moją łaską. Modlę się, aby osłonić je skrzydłem i uratować je od kłopotów i przeciwności losu w dzień iw nocy, od teraz i na zawsze. Amen. "

Ochronna modlitwa od wrogów może być przydatna wojsku, policji lub przedstawicielom innych niebezpiecznych zawodów. Może to być:

"Władca straszliwej ratyfikacji Nieba. Jak nie chcesz zniszczenia wszystkiego, co zostało stworzone przez Pana? Kiedy chronicie Hostię niebios przed ranami i zniszczeniem, tak modlę się, ochrońcie mnie i waszego sługę, sługę Bożego (imię własne). Modlę się, aby ukryć moje ciało za pomocą tarczy nieba, aby chronić mnie przed ranami i zniszczeniem. Modlę się, aby oświecić umysł i oczyścić duszę ze strachu i pośpiechu. Błagam Cię, niech ręka moja nie skrzywdzi niesprawiedliwych. Modlę się o ochronę dla ciebie, Michale, i proś o twoją ochronę. Modlę się, aby posłał mi pokój i nie pozwalając na brud w mojej duszy i umyśle. Amen. "

Jak modlić się do Dawida?

Król Dawid nie był władcą. Słowo "król" we wczesnych czasach biblijnych miało znacznie szersze znaczenie. Dawid był wykonawcą psalmów i podżegał do niełaski rządzących. Oczywiście niesprawiedliwe.

Prawdopodobnie wiąże się to z tradycją modlitwy do Dawida o ochronę przed niesprawiedliwością ze strony przełożonych w pracy. Lub z dowolnej innej jego manifestacji.

Modlitwa obronna Dawida może być:

"Proszę cię, królu, o obronę mnie, sługi Pana naszego (imię własne), od intryg wrogów, od złych ludzi i ich złych myśli. Modlę Cię, królu, o oddanie mi, sługi naszego Pana (właściwe imię), cząstki twej łagodności i cnoty. Aby nie dostać do głowy złych myśli. Pokusy nie zaskoczyły mnie, a moje pokusy nie mrugały. Modlę się do ciebie, królu, abyś mnie chronił, sługa naszego Pana (imię własne), od wszelkiej niesprawiedliwości i daremności, aby zbawić mnie od gniewu pustego i niezasłużonego miłosierdzia. Amen. "

To nie jest ważne miejsce, ale wiara

Wielu wierzących wierzy, że modlitwy ochronne mogą również chronić przed czarami, przed wpływem zaklęć miłosnych lub złych oczu. To prawda, zarzut z prośbą o ochronę siebie, krewnych i przyjaciół ma ogromną moc i może uchronić się od wszelkich nieszczęść, w tym czyichś złych oczu. Jednak musisz modlić się z głęboką wiarą w moc prośby. Jeśli po prostu powiesz, że tekst uczy się na pamięć, to takie słowa nie będą miały żadnej mocy, ponieważ Pan po prostu ich nie usłyszy.