Upadek Cesarstwa Rzymskiego - wynik relaksującego sukcesu

27.05.2019

Państwo rzymskie i społeczeństwo stały się koroną rozwoju cywilizacji europejskiej w starożytności. Łacinnicy odziedziczyli wiele greckich osiągnięć i stworzyli unikalną armię i kulturę na czas, system prawny, społeczny i państwowy. Okres, w którym Rzymianie byli światłem zaawansowanych osiągnięć dla całego kontynentu, trwał ponad tysiąc lat. Upadek Cesarstwa Rzymskiego pogrążył Europę w długie stulecia zapomnianych wyżyn, scholastyki religijnej i ciągłych konfliktów plemiennych. upadek Cesarstwa Rzymskiego Kontynent musiał ponownie przeżyć barbarzyńców na wieki przed nowym skokiem rozwoju.

Wojskowe i polityczne przyczyny upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego

Najpotężniejszy stan starożytnego okresu europejskiej historii przypada na V wiek pod wpływem wzmożonego napadu barbarzyńskich plemion. Przyczyny upadku Imperium Rzymskiego nie ograniczają się jednak wyłącznie do zewnętrznej agresji. Wszakże przez setki lat legiony nie tylko skutecznie przeciwstawiały się innym narodom, ale także czyniły z nich swoich wasali, przyłączając nowe ziemie do posiadłości swego cesarza. przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego Upadek Imperium Rzymskiego był wynikiem jego długiego rozkładu. Tendencje kryzysowe jego upadku zaczęły pojawiać się już w III wieku. Stały wzrost terytoriów państwa doprowadził więc do konieczności rekrutowania do wojska przedstawicieli podbitych ludów. Stopniowa barbaryzacja oddziałów doprowadziła do zniszczenia fundamentalnych różnic pomiędzy zewnętrznymi wrogami i obrońcami systemu. Co więcej, świeżo upieczeni rzymscy legioniści nie byli już w pełni własnymi, angażując się w grabieży i terroru miejscowej ludności. Szczególnie żywym wyrazem kryzysu militarno-politycznego była częsta zmiana tzw. Cesarzy żołnierzy, którzy zostali awansowani do wojska na tronie rzymskim, ale bardzo szybko stracili swoją władzę. Ta sytuacja przez większą część III wieku oczywiście nie przyczyniła się do wzmocnienia władzy państwowej. Ponadto osłabiony rząd centralny nie mógł skutecznie kontrolować administracji granicznych i jednostek paramilitarnych.

Problemy społeczno-gospodarcze

Oprócz upadku militarnego i kryzysów politycznych upadek Cesarstwa Rzymskiego zbliżył się do trendów społeczno-gospodarczych. Spadek średniej kadencji gruntów jako podstawa system gospodarczy doprowadziło do rozdrobnienia dużych gospodarstw rolnych na małe obszary, co doprowadziło do zerwania wymiany handlowej i stosunków gospodarczych między regionami (aw konsekwencji do spowolnienia rozwoju gospodarczego w ogóle). W ciągu 3-5 wieków państwo próbowało rozwiązywać narastające problemy kosztem mas, narastającego ucisku podatkowego, obowiązkowej pracy cywilnej i poboru wojskowego. przyczyny upadku zachodniego imperium rzymskiego Wszystko to oczywiście nie przyczyniło się do wzmocnienia prestiżu rzymskiego rządu i jego gotowości do ochrony go na ziemiach cesarskich. Zniszczenie stosunków handlowych i wysoka inflacja doprowadziły do ​​naturalizacji rolnictwa. Rosnące straty społeczne doprowadziły do ​​napięć społecznych. Kraj został zniszczony od wewnątrz ruchem okrężnic i niewolników. Upadek Cesarstwa Rzymskiego spowodowany był również głębokim kryzysem duchowym. Faktem jest, że przez cały okres istnienia tego państwa wspólnota kulturowa i polityczna nie utworzyła się w jej granicach. Nie było formacji ludzi, którzy czuliby potrzebę jedności prowincji zachodnich i rzymskich. Wszystko to doprowadziło do powszechnej apatii społecznej w trudnych czasach. Rzym padł po raz pierwszy pod rządami Wizygotów w 410 r., Aw 476 r. Ostatni cesarz Romulus August, pod naciskiem niemieckiego przywódcy Odoacera, został zmuszony do zrzeczenia się władzy, kończąc w ten sposób wielowiekową dominację imperium.