Najwięksi mówcy świata

21.03.2020

Oratorium jest przydatną umiejętnością dla każdej osoby. Daje to możliwość precyzyjnego i żywo przekazać swoje myśli innym ludziom. Wszystkie wielkie osobowości były i są największymi mówcami.

Oratorium

Ta sztuka to nie tylko publiczne przemawianie, ale perswazja. Reprezentuje właściwą kombinację retoryki, psychologii i działania. Celem oratorium jest poprawne przedstawienie przez mówcę swojej własnej pozycji przed publicznością i przeciwnikami.

Podczas prezentacji autor musi bronić własnej opinii i starać się, aby opinia publiczna stanęła po jego stronie. Wszyscy krajowi przywódcy starają się być dobrymi mówcami. Największe głowy państw, które odegrały dużą rolę w historii ludzkości, poświęciły wiele czasu retoryce.

Abraham Lincoln

Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych urodził się w 1861 roku. Jest on pierwszą głową państwa dla Republikanów. Lincoln słynie z uwalniania amerykańskich niewolników.

Ponadto Abraham Lincoln jest świetnym mówcą. Jego elokwencja dała mu szansę na zdobycie dobrej reputacji. Bronił biednych obywateli w amerykańskich sądach i nie wziął od nich pieniędzy.

Lincoln jest świetnym mówcą

W 1863 roku Lincoln wygłosił przemówienie, dzięki któremu stał się znany jako jeden z wielkich mówców świata. To była przemowa Gettysburga, która wciąż jest jedną z najbardziej znanych w historii Stanów Zjednoczonych. Została ogłoszona podczas otwarcia Narodowego Cmentarza Żołnierzy w Pensylwanii. W swoim przemówieniu Abraham Lincoln użył tylko 272 słów. Samo przemówienie trwało mniej niż trzy minuty.

Greccy mistrzowie wystąpień publicznych

Większość z największych mówców w historii pochodzi ze starożytnej Grecji. Wynika to z faktu, że to właśnie tam pojawił się pierwszy oratorium.

Pierwszym na liście mistrzów wystąpień publicznych są mieszkańcy stolicy Grecji - Peryklesa, Lysii, Demostenesa i Arystotelesa. Są uważani za najbardziej znanych mówców.

wielcy starożytni oratorzy

Zwracali szczególną uwagę na ruch rąk i ich postawę. Ponadto, wiarygodność mistrza starała się być oryginalna i ekspresyjna. Zawsze przemyśleli swoje przemówienia, aby każdy z nich był wyjątkowy, miał jasną strukturę i logiczne zakończenie.

Wielu mówców w swoich wystąpieniach posługiwało się elementami humoru i satyry. To pozwoliło im przyciągnąć więcej słuchaczy i uczynić je podobnymi do nich.

Fox

Liza urodziła się i wychowała w Atenach. On i jego brat mieli wielką fortunę, która spowodowała niezadowolenie tyranów, którzy doszli do władzy w starożytnej Grecji. Brat Lysias został zabity, a sam mówca musiał uciekać z miasta.

Powrót do Aten nastąpił po triumfie demokracji. Lysis wzięła udział w procesie jednego z tyranów, który był winny śmierci swojego brata. Wymyślił wyrok sądowy, który był jego pierwszym. W sumie wydał ponad czterysta przemówień w swoim życiu, ale mniej niż jedna dziesiąta przetrwała do dziś.

Perykles

Perykles jest uważany za jednego z założycieli demokracji i największych mówców w Grecji. W młodości brał udział w publicznych spotkaniach i wygłaszał przemówienia podczas sądów. W tym czasie udało mu się zdobyć popularność w Grecji dzięki swojej elokwencji.

wielcy mówcy z Grecji

Perykles był jednym z najlepszych mistrzów oratorium w okresie, kiedy elokwencji jeszcze nie nauczono. Podobnie jak wszyscy mówcy z tego okresu, Periklos opierał się na własnej intuicji. Podczas przemówień improwizowany prelegent. Perykles nie nagrał swoich przemówień. W V wieku pne zaczął się komunikować z sofistami, od których wiele się nauczył.

Arystoteles

Arystoteles to kolejny mówca z Orzecha. Jednak zasłynął nie z daru elokwencji, ale z nauk filozoficznych.

Arystoteles był studentem Isocrates. W akademii retorycznej słynny filozof studiował oratorium, ponieważ miał duże zainteresowanie retoryką. Z biegiem czasu Arystoteles opublikował kilka książek, których napis doprowadził go do nauki w akademii. Najsłynniejszym z nich jest utwór "Retoryka".

najlepsi mówcy

Filozof nie uczył się sztuki wymowy, aby zastosować ją w praktyce podczas wystąpień publicznych. Celem studium oratorium dla Arystotelesa było rozważenie takich kategorii jak "sylaba", "dźwięk", "początek mowy", "czasownik" i inne. Ponadto studiował interakcję społeczną "retoryczka - publiczność".

Demostenes

Innym wielkim starożytnym mówcą Grecji jest Demostenes. Po śmierci ojca został wysłany na edukację dla opiekunów. Stracili też wielką fortunę należącą do rodziny Demostenesa. Po osiągnięciu pełnoletności młody człowiek zdecydował się wystąpić do sądu, aby zrekompensować szkody. Podczas procesu Demostenes reprezentował samego siebie. Proces zakończył się tym, że mówca mógł pozwać opiekunów tylko część nieruchomości.

W badaniu oratorium Demostenes był równy Peryklesowi. Miał wiele niedociągnięć, które przeszkadzały mu na drodze do chwały wielkiego mówcy. Ale był w stanie pokonać wszystko ze względu na swoją wytrwałość.

Mówcy XX wieku

W XX wieku oratorium odegrało ważną rolę w historii wielu państw. Pomogło to w doprowadzeniu do władzy kluczowych postaci historycznych, które miały wielki wpływ na bieg historii ostatniego stulecia.

Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, pierwszy przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RFSRR Władimir Lenin i Generalissimo Związku Radzieckiego Joseph Vissarionovich Dżugaszwili, lepiej znany jako Józef Stalin, uważani są za wybitnych przedstawicieli oratorium XX wieku.

Winston Churchill

Winston urodził się w 1874 roku w hrabstwie Oxfordshire. Uważany jest za jednego z największych polityków w historii świata. To Brytyjczycy uważają go za osobę, która w znacznym stopniu przyczyniła się do końca II wojny światowej.

wielki mówca Churchill

Winston słynie nie tylko z tego, że jest premierem Wielkiej Brytanii. Churchill jest świetnym mówcą. Trzy jego przemówienia wygłoszone na posiedzeniu parlamentu w 1940 r. Uważane są za szczyt elokwencji premiera. Pierwsza mowa nazywała się "Krew, pot i łzy". W niej Churchill wyjaśnił cel i politykę Wielkiej Brytanii podczas walk.

Drugie wystąpienie Winstona znane jest jako "Będziemy walczyć na plażach". W nim szef brytyjskiego rządu wyraził wolę całego narodu do zwycięstwa w wojnie z nazistami. Churchill wezwał wszystkich do obrony wyspy, a nawet gdyby brytyjskie wyspy zostały schwytane przez wroga, imperialną armię i brytyjską flotę, aby kontynuować wojnę z wrogiem, by przywrócić pokój w Nowym Świecie.

Trzecie słynne przemówienie największego mówcy zostało nazwane "Ich najlepsza godzina". W niej Churchill mówił o zbliżającej się bitwie o Anglię, od której zależało życie całej Wielkiej Brytanii, a także o losie cywilizacji.

sekrety wspaniałych głośników

Winston powiedział, że Hitler wniesie całą swoją potęgę do Wielkiej Brytanii, ponieważ była jego głównym przeciwnikiem w Europie. Klęska brytyjskiej korony w walce z nazizmem oznaczać będzie koniec wszystkiego, co jest bliskie Brytyjczykom. Zwycięstwo Hitlera oznaczać będzie początek Ciemnego Wieku, nie tylko dla Europy, ale dla całego świata.

22 czerwca 1941 r., Gdy faszystowskie Niemcy zaatakowały ZSRR, Churchill wydał oświadczenie, w którym potępił działania Hitlera. Winston powiedział, że Niemcy są wspólnym wrogiem Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Rząd Królestwa obiecał pełne poparcie dla ZSRR, ale podkreślił, że nie wyrzeka się negatywnego stosunku do ideologii komunistycznej, którą głosi Związek Radziecki.

Władimir Lenin

Vladimir Iljicz urodził się w 1870 r. W Simbirsku. 6 lipca 1923 r. Został mianowany przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych Związku Radzieckiego. Lenin zajmował to stanowisko krócej niż rok. W latach 1917-1924 Vladimir Iljicz był przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych RSFSR.

Lenin na drodze do władzy musiał rozwinąć swoje umiejętności oratorskie. Dużo komunikował się z ludem radzieckim w języku, który rozumieli. Jego cechą wyróżniającą była umiejętność rozumienia tłumu, odczuwania jego nastroju i manipulowania nim we własnym interesie. Lenin często nie rozmawiał z monologami. Zwykle starał się prowadzić dialog ze swoimi słuchaczami. Władimir Iljicz był zawsze bardzo lakoniczny, wyraźnie wyrażał swoje myśli, używając gestów na rękach, aby mieć większy wpływ na słuchaczy. Wiele zwrotów wypowiedzianych przez Lenina na jego przemówieniach z biegiem czasu stało się aforyzmami.

Józef Stalin

Joseph Dzhugashvili urodził się w 1878 roku w Imperium Rosyjskim. Praktycznie nikt nie wspomina o Stalinie, jeśli chodzi o wielkich światowych oratorów. Józef był pamiętany przez większość ludzi przez okrutnego przywódcę Związku Radzieckiego. Niektórzy zagraniczni naukowcy szczerze stwierdzili, że Stalin był słabym mówcą. Powodem tego stwierdzenia był fakt, że Józef nie znał języków obcych. Jednak język rosyjski wystarczył, aby stał się jednym z największych szefów państw w historii świata.

opowiedz tajemnice wielkich mówców

Dzhugashvili zademonstrował swoją wymowę w 1917 roku, po tym jak Lenin zszedł do podziemia. Stalin przedstawił Komitetowi Centralnemu raport. Po rewolucji październikowej Joseph był reprezentowany jako krajowy komisarz ds. Narodowych w SNK. Udało mu się uzyskać tę pozycję dzięki książce o marksizmie napisanej w 1913 roku. 3 kwietnia 1922 r. Stał się Stalin Przez sekretarza generalnego Centralny Komitet KPPSU (b).

Tajemnice wielkich mówców

"Speak Like Churchill, Hold Like Lincoln" to tytuł książki Jamesa Hume'a, w której ujawnia sekrety najsławniejszych mówców na świecie. Hume pomagał pisać przemówienia dla pięciu prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Książka składa się z 191 części, w których mówi się o znaczeniu właściwego przygotowania sceny, odwagi, zachowań i innych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przygotowując się do publicznego wystąpienia.

Wszyscy publiczni mistrzowie mają własne techniki przyciągania uwagi tłumu. Prawdziwy mówca musi mieć wiele cech, które uczynią go osłem publicznej przemowy.

Po pierwsze, musisz być dobrze przeczytany. Pozwoli to szybko wybrać właściwe słowa i uniknąć długich przerw w trakcie wypowiedzi. Mowa powinna być przejrzysta, logiczna i spójna. Konieczne jest, aby "przemówienie" z pierwszych minut zainteresowało słuchacza, inaczej publiczność zostanie utracona.

sekrety wielkich mówców mówią jak churchill

Aby uzyskać wysoką jakość i pewność działania, powinieneś wielokrotnie czytać swoją wypowiedź. Konieczne jest usunięcie z niego wyrażeń slangu i żargonu, aby "mowa" była bardziej surowa i poważna. Podczas wystąpienia nie wymieniaj niepotrzebnych faktów. Należy stosować wyłącznie argumenty bezpośrednio związane z tematem przemówienia.

Konieczne jest także zachowanie spokoju i powściągliwości. Oratorium zakłada harmonijne połączenie spokoju i pewności siebie.