Tchawica funkcjonuje u ludzi

20.04.2019

Ogólne informacje o ciele Funkcjonowanie tchawicy

Ten rurowy niesparowany narząd jest kontynuacją krtań Funkcje tchawica, która należy do dolnych dróg oddechowych, jest trudna do przeszacowania. Nazwa tego ciała została przetłumaczona z greki jako "szorstka". Tchawica ma 9-11 cm długości. Jego średnica poprzeczna wynosi 1,5-1,8 cm, z wiekiem wskaźnik ten może się nieco różnić. Światło tej pustej rurki charakteryzuje się zmianami na całej długości. Tuż przed podziałem tchawicy na oskrzela trochę się zwęża. Należy zauważyć, że to ciało jest nieco spłaszczone w kierunku od przodu do tyłu. Dlatego jego przekrój jest o 1-2 mm większy niż rozmiar strzałkowy. Tchawica ma minimalny rozmiar przy wydechu i maksimum - przy wdechu. Podczas kaszlu średnica światła jest często zmniejszana dziesięciokrotnie, co przyczynia się do naturalnego oczyszczenia błony śluzowej. Anatomia tchawicy ma pewne odcienie. Im mniejszy jest wiek osoby, tym większa intensywność zwężenia światła tchawicy. To pozwala nam wyjaśnić tak powszechne zjawisko, jak spastyczny kaszel u małych dzieci cierpiących na zapalenie tchawicy.

Tchawica (struktura i lokalizacja)

Trachea (budynek) Ten narząd zaczyna się na dolnej krawędzi szóstego kręgu szyjnego i kończy się w pobliżu krawędzi 5-go kręgu piersiowego. U dzieci górna część tchawicy znajduje się na poziomie 5 kręgu szyjnego i kończy się na poziomie około 4 kręgu piersiowego kręgosłupa. W miejscu oddzielenia (bifurkacji) tchawica jest podzielona na lewy i prawy oskrzuszek. W tym miejscu powstaje stępka tchawicy (specyficzna wydajność). Tuż nad obszarem bifurkacji znajduje się łuk aorty, obejmujący tchawicę po lewej stronie. Ten narząd dzieli się na odcinek szyjny (1/3 długości) i klatkę piersiową (2/3 długości). W górnej części tchawicy jest połączona z chrząstką krtaniową krtani. Przed tym ciałem znajduje się pień ramienno-głowowy, żyły ramienno-trzustkowe, część tętnica szyjna. Górna część tchawicy, położona w odcinku szyjnym, jest otoczona tarczycy. Za narządem jest przełyk, a po bokach tętnice szyjne. W klatce piersiowej tchawica pokryta jest naczyniami, rączką mostka, grasicy. U dzieci ten narząd składa się z miękkiej i cienkiej chrząstki. Co roku chrząstka jest zagęszczana, a na starość staje się bardzo delikatna i delikatna. Ściany tego narządu to niekompletne pierścienie struktury chrząstki. Ich liczba waha się między 16-20. Każdy pierścień rozciąga się w 2/3 koła, a ich końce za sobą nie są połączone. Dzięki niemu tchawica jest sprężysta i elastyczna. Chrząstki są połączone za pomocą połączeń pierścieniowych. Struktura ścian tchawicy obejmuje błonę śluzową, błonę śluzową, błonę chrzęstną łączną i mięśniową. Tylna ściana tego narządu ma strukturę błoniastą. Jest pogrubiony i ma określone wiązki mięśni, które biegną w kierunku podłużnym i poprzecznym. Te pakiety zapewniają ruchy tchawicy podczas kaszlu i oddychania.

Główne funkcje tchawicy Anatomia Tchawicy

To ciało jest jednym z najważniejszych w układ oddechowy osoba Główne funkcje tchawicy: zapewnienie normalnego procesu oddychania, przenoszenia powietrza do tkanki płucnej, zapewnienie wymiany gazowej. Błonę śluzową pokrywają rzęski, które są nabłonkiem rzęskowym. Poruszają się w kierunku krtani i ust. Gruczoły w błonie śluzowej wydzielają specjalną wydzielinę śluzową. Gdy małe ciała obce dostają się do tchawicy, sekret ten otacza je i dzięki ruchowi nabłonkowych rzęsek skutecznie przenosi je z powrotem do krtani. To właśnie w tym procesie opierają się funkcje tchawicy, takie jak ochrona płuc przed ciałami obcymi i doprowadzenie ich z powrotem do jamy ustnej. W przypadku kontaktu z dużymi ciałami obcymi osoba ma odruch kaszlowy, który charakteryzuje się silnym zwężeniem światła, co uniemożliwia dalsze przemieszczanie się do tchawicy. W tym narządzie wdychane powietrze jest ogrzewane. Tchawica pełni funkcję rezonatora, ponieważ uczestniczy w rozwoju przepływu powietrza do strun głosowych, dlatego też bierze udział w tworzeniu głosu.