Rodzaje wrażeń. Charakterystyczne wrażenia. Ludzkie odczucia

18.02.2019

Uczucia są najprostsze procesy umysłowe które przejawiają się w odbiciu odrębnej własności przedmiotów. Może to obejmować różne zjawiska otaczającego świata i wewnętrzne stany ciała ludzkiego podczas bezpośredniego oddziaływania bodźców materialnych na receptory. Rodzaje odczuć pomogą zidentyfikować najczęstsze ludzkie czynniki drażniące.

Rola wrażeń w życiu

rodzaje wrażeń Rola doznań w życiu człowieka jest trudna do przeszacowania, ponieważ stanowią unikalne źródło wszelkiej wiedzy o świecie. Ludzie odczuwają otaczającą rzeczywistość poprzez zmysły, ponieważ są one jedynymi kanałami, przez które świat zewnętrzny wnika w ludzką świadomość.

Różne rodzaje doznań mogą w pewnym stopniu odzwierciedlać pewne właściwości środowiska. Należą do nich dźwięki, oświetlenie, smak i wiele innych czynników, które sprawiają, że człowiek jest w stanie poruszać się po świecie.

Fizjologiczną podstawą wrażeń są procesy nerwowe, które ze swej natury pojawiają się podczas działania bodźca na odpowiedni analizator. To z kolei składa się z receptorów, ścieżek nerwowych i centralnej części. Istnieje przetwarzanie różnych sygnałów, które pochodzą bezpośrednio z receptorów w korze mózgowej. Można bezpiecznie powiedzieć, że ze względu na impulsy i czynniki drażniące wchodzące do mózgu, osoba może szybko reagować i postrzegać różne rodzaje wrażeń.

Jak powstają uczucia?

Ludzkie odczucia pojawiają się tylko wtedy, gdy pojawia się pewien bodziec. Warto zauważyć, że pewien wpływ na receptor może prowadzić do pojawienia się podrażnienia. Przekształca wszystkie procesy w nerwowe podniecenie, które jest przekazywane do centralnych części analizatora.

W tym momencie człowiek może wyczuć smak, światło i wiele innych czynników. W takim przypadku powinna nastąpić reakcja organizmu na określone działanie drażniące. Jest przekazywany z mózgu do zmysłów za pomocą nerwu odśrodkowego. Osoba może poruszać się swoim wyglądem i wykonywać wiele innych czynności w każdej sekundzie, dostrzegając drażliwe sygnały.

Podstawowa klasyfikacja wrażeń

Główną rolą wrażeń w życiu człowieka jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji do centralnego układu nerwowego w odpowiednim czasie. Możliwe jest wyróżnienie najbardziej powszechnej klasyfikacji, w której prezentowane są rodzaje wrażeń.

Rodzaje wrażeń:

  1. Eksteroceptywne: a) kontakt - temperatura, dotyk i smak; b) odległe - wizualne, słuchowe i węchowe.

  2. Proprioceptywne: a) mięśniowo-szkieletowe.

  3. Interoceptywne - wskazują na obecny stan wszystkich narządów wewnętrznych.

Niektóre odczucia są w stanie odzwierciedlić właściwości przedmiotów, zjawiska świata zewnętrznego, odzwierciedlające stan ciała, dotykowe, bolesne, a także wrażenia o różnym pochodzeniu. To właśnie dzięki tym możliwościom człowiek może odróżnić kolory i światło.

Poczuj wrażenia

doznania smakowe Możemy śmiało powiedzieć, że doznania smakowe są spowodowane różnymi właściwościami otaczających rzeczy. Nie mają klasyfikacji całkowitej lub obiektywnej. Jeśli weźmiemy pod uwagę główny kompleks odczuć, które powstają z powodu substancji aromatycznych, wówczas możemy wyróżnić kilka głównych czynników drażniących - są to kwaśne, słone, słodkie i gorzkie potrawy.

Doznania smakowe często obejmują węchowe, aw niektórych przypadkach może to być reakcja na ciśnienie, ciepło, zimno lub ból. Jeśli mówimy o żrących, ściągających, cierpkich właściwościach smakowych, wynika to z całej gamy różnych wrażeń. Dzięki złożonemu kompleksowi osoba może poczuć smak spożywanego jedzenia.

Receptory smaku mogą się manifestować podczas ekspozycji na różne rejony smakowe. Okazuje się, że pojedyncza substancja ma stosunkowo niską masę cząsteczkową.

Wartość właściwości wrażeń

właściwości wrażeń Podstawowe właściwości wrażeń należy zredukować do adaptacji lub adaptacji różnych bodźców. Wszystko to dzieje się tak długo, aż reakcja człowieka jest równa minimalnym wskaźnikom. Należą do nich sensytyzacja, kontrast i interakcja z różnymi bodźcami.

Odmiany i właściwości wrażeń mogą objawiać się w różnym stopniu, to znaczy zależą od indywidualnych fizycznych i biologicznych cech konkretnego przedmiotu. Warto jednak zauważyć, że wszystkie wymienione właściwości są istotne z psychologicznego punktu widzenia. Warto zauważyć, że dzisiaj uwrażliwienie i adaptacja są szeroko stosowane w psychoterapii, aby rozwinąć zdolność każdej osoby do postrzegania różnych pozytywnych elementów bardziej jasno i emocjonalnie.

Wrażenia egzogenne i dotykowe

ludzkie doznania Wszystkie ludzkie odczucia można podzielić na eksterocepcyjne i dotykowe. Warto zauważyć, że uczucia eksternetyczne dają ludzkiemu ciału wszystkie niezbędne informacje pochodzące wyłącznie ze środowiska. Z kolei ludzie uzyskują obraz dzięki posiadaniu wystarczającej liczby komórek, które nazywane są "kołoboksami" i "kijami".

"Kije" pomagają zapewnić dość dobre widzenie o zmierzchu, a "bułki" są odpowiedzialne za widzenie kolorów. Ucho może reagować na wahania ciśnienia w atmosferze, które są odbierane jako dźwięk.

Żarówki smakowe znajdujące się na sutkach języka są w stanie dostrzec kilka głównych smaków - kwaśny, słony, słodki i gorzki. Ludzkie wrażenia dotykowe pojawiają się podczas interakcji dowolnego mechanicznego bodźca i receptorów. Znajdują się na skórze palców, dłoni, warg i wielu innych narządów.

Wrażenia proprioceptywne dostarczają ważnych informacji o aktualnym stanie mięśni. Są w stanie szybko zareagować na stopień skurczu i rozluźnienie mięśni. Warto zauważyć, że wrażenia proprioceptywne informują osobę o stanie narządów wewnętrznych, składzie chemicznym, obecności substancji biologicznych, korzystnych lub szkodliwych.

Osobliwości bólu

odczucia bólu Ból jest ważnym biologicznie aktywnym urządzeniem ochronnym. Dzieje się to przez działanie niszczącej siły podrażnienia. Warto zauważyć, że ból może służyć jako sygnał możliwego zagrożenia dla ludzkiego ciała. Wrażliwość bólu rozkłada się na powierzchnię skóry, a także na narządy wewnętrzne. Proces dystrybucji odbywa się częściowo i nierównomiernie.

Istnieją obszary, w których znajduje się niewielka liczba receptorów bólu. Przeprowadzono badania doświadczalne, które dały możliwość obliczenia rozkładu punkty bólowe dynamiczny i mobilny. Doznania bólowe są wynikiem efektów przekraczających ustalony limit intensywności i częstotliwości impulsów. Zależy również od czasu trwania danego bodźca.

Zgodnie z teorią Freya, inna wrażliwość na ból ma niezależny, obwodowy i centralny układ nerwowy.

Dotknij i nacisku

uczucia i doznania Uczucia i odczucia danej osoby manifestują się również w dotyku. Klasyczna teoria wrażliwości skóry sugeruje, że istnieje rozpoznanie szczególnych punktów wrażliwych, które są charakterystyczne dla każdego rodzaju odczuć. W tym przypadku nie ma sugestii dotyczących poszczególnych punktów receptora, które są niezbędne dla nacisku i dotyku. Nacisk jest odczuwany przez człowieka jako silny dotyk.

Prezentowane rodzaje wrażeń charakteryzują się charakterystyką dotyku i nacisku. W związku z tym możliwe jest dokładne określenie miejsca ich lokalizacji, które powstaje w wyniku doświadczenia podczas udziału wzroku i stawów mięśniowych. Warto zauważyć, że duża liczba receptorów charakteryzuje się szybką adaptacją. Dlatego człowiek odczuwa nie tylko presję, ale także zmianę intensywności.

Wspólne cechy wrażeń

charakterystyczne dla wrażeń Warto zauważyć, że intensywność jest główną cechą ludzkich odczuć, która jest określona przez ilość i siłę działającego bodźca. Niektóre narządy zmysłów są szczególnie wrażliwe na eksponowane zjawiska. Czułość można określić jako próg odczuwania.

Czas trwania doznania jest charakterystyką czasową, którą można określić na podstawie okresowych efektów bodźca na czas trwania i intensywność. Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku konieczne jest uwzględnienie wielu innych funkcji. Podczas działania bodźca na dowolny narząd zmysłu, pewne doznanie może powstać nie natychmiast, ale po jakimś czasie. Zjawisko to można opisać jako ukryte lub ukryte odczucia czasu.

Wrażenia węchowe

Wrażenie zapachu jest rodzajem wrażliwości chemicznej. Należy zauważyć, że u zwierząt zmysł węchu i smaku stanowią jedną całość, są one po prostu zróżnicowane po pewnym czasie. Kilka lat temu uważano, że zmysł węchu w życiu człowieka nie odgrywa szczególnie ważnej roli. Patrząc z punktu widzenia znajomości świata zewnętrznego, wzrok, słuch i dotyk są na pierwszym miejscu i są ważniejsze.

Warto jednak zauważyć, że zapach ma bezpośredni wpływ na różne funkcje. autonomiczny układ nerwowy. Również przy pomocy tego uczucia możesz stworzyć pozytywne lub negatywne tło emocjonalne, które jest w stanie pokolorować ogólne samopoczucie danej osoby.

Dotyk

Podczas dotykania, każda osoba uczy się świata materialnego, wykonuje proces ruchu, który może również przejść do świadomego, celowego uczucia. W ten sposób osoba w praktyce ma możliwość poznania dowolnych przedmiotów.

Doznania dotyku i presji są typowymi tradycyjnymi zjawiskami psychofizjologicznymi. Związane są one z progami wrażliwości skóry, dlatego odgrywają jedynie podrzędną rolę w ludzkiej świadomości, a także jej obiektywną rzeczywistość. Narządy zmysłów - skóra, oczy, uszy - pozwalają człowiekowi doświadczyć całego świata.