Czym jest bulwar dla środowiska miejskiego?

04.03.2019

Słowo "bulwar" dotarło do języka rosyjskiego prawdopodobnie z francuskiego. Istnieje również informacja o niemieckim pochodzeniu tego słowa. W nowoczesnym sensie znaczenie słowa "bulwar" jest aleją do chodzenia. Wzdłuż jego krawędzi znajdują się przestrzenie zielone.

Historyczny opis bulwaru

Pierwsze bulwary pojawiły się w średniowieczu w Europie. Nie mieli nic wspólnego z nowoczesnymi bulwarami. Czym jest "bulwar" w średniowieczu? Były to fortyfikacje przeznaczone na obronę miasta. Bulwary były rzędem szybów ziemi. Niektórzy zbiegli się między sobą. Niektóre znajdowały się osobno. Częściowo bulwary łączył się z ogólnym systemem wzmacniania miasta. Czasami na bulwarach znajdowały się broń do obrony. Następnie znaczenie słowa "bulwar" miesza się z ziemną ścianą. Bulwary znajdują się również wzdłuż linii brzegowej.

Zielona tablica

Nowoczesny Bulwar

Stopniowo wraz z pojawieniem się spokojniejszego czasu znaczenie bulwarów jako struktur obronnych zaczęło maleć. Bulwary z XVIII-XIX wieku. zaczęto używać do spacerów. Władze miejskie po obu stronach zaczęły uszlachetniać je drzewami, wyrównać i przystosować do chodzenia. Co to jest teraz bulwar? Jest to szeroki deptak, ograniczony zielenią i ozdobiony trawnikami, klombami, pomnikami i rzeźbiarskimi kompozycjami. Często bulwar ozdobiony jest fontannami, wyposażonymi w ławki.

Wartość bulwaru dla kształtowania środowiska miejskiego

Bulwary odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu problemów architektonicznych, planistycznych i środowiskowych. Wraz z gwałtownym rozwojem miast istnieje potrzeba rozbudowy sieci dróg. Wraz ze wzrostem liczby samochodów następuje wzrost zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach. Umieszczanie sieci bulwarów wzdłuż dróg szerokim pasmem zieleni zmniejsza niekorzystny wpływ środowiska miejskiego na człowieka.

W nowoczesnym planowaniu środowiska miejskiego ważnym punktem było położenie nawietrznego bulwaru w stosunku do głównych węzłów samochodowych. Zaleca się sadzenie drzew o wysokich i gęstych koronach w kilku rzędach po obu stronach.

bulwar w środowisku miejskim

Wartość bulwaru dla zewnętrznego wyglądu miasta

Definicja słowa "bulwar" oznacza ich wykorzystanie w sferze rekreacyjnej. W tworzeniu planu urbanistycznego istotną rolę odgrywa stopień natężenia przepływu pieszych i stopień zaludnienia regionu. Czym jest bulwar dla obywatela? Bulwary są wykorzystywane przez mieszkańców do spacerów i spędzania wolnego czasu. Tereny zielone pełnią funkcję ochronną przed szkodliwymi emisjami do atmosfery. Układ bulwaru oznacza połączenie obszarów cienia z bardziej podświetlonymi. W południowych miastach ławki znajdują się głównie w zacienionej części bulwaru, w północnej - jest odwrotnie. Bulwary często zdobione są kompozycjami klombów i małych form architektonicznych. Dzięki temu uzyskuje się specjalną kolorystykę środowiska miejskiego.

Bulwar w centrum Taszkientu

Co odróżnia bulwar od alei?

Aleja to szeroka, długa ulica, otoczona drzewami po obu stronach i przeznaczona do ruchu pojazdów. Prospekt ma kilka głównych cech:

  • Aleja powinna być przekrojowa (pomimo obecności stref pieszych powinna istnieć możliwość jazdy z jednego końca ulicy do drugiego bez przerywania trasy);
  • Aleja koncentruje się na ruchu transportu publicznego;
  • początek i koniec alei powinny być skrzyżowaniami.

Aleja może mieć obszary dla pieszych. Ale w zasadzie aleja nazywa się największymi ulicami miasta, przeznaczonymi do ruchu samochodów. W niektórych miastach aleje są częściowo lub całkowicie wyłączone z ruchu kołowego, ale jest to raczej wyjątek niż reguła. Główną różnicą między bulwarem a aleją jest jej cel i wielkość. Aleja jest często dłuższa i szersza od bulwaru i koncentruje się na transporcie.

Bulwar Chistoprudny

Słynne bulwary powstałe w czasach sowieckich

Czym jest bulwar dla miasta jako całości? To miejsce odpoczynku, spacerów dla mieszkańców. To jest ozdoba miasta. Słynny Pierścień Bulwaru w Moskwie składa się z dziesięciu bulwarów o łącznej długości dziewięciu kilometrów. Pierścień Boulevard znajduje się na terenie dawnych fortyfikacji Białego Miasta. Zostały one zburzone w XVIII wieku. Na placach, na których bulwary mają dostęp, oraz na skrzyżowaniach z głównymi ulicami wznoszą się pomniki sławnych ludzi Rosji.

W Tashkent w latach 70. wybudowano bardzo piękny bulwar nazwany imieniem V. I. Lenina i ogrodu uzbeckiego. XX wiek. Bulwar składa się z kilku pasów dla ruchu pieszego i pasów z zielonymi tablicami. Ma szerokość 110 metrów. Długość bulwaru wynosi około pół kilometra. W centrum znajduje się słynny Ogród Uzbecki. Ma regularny układ. W jego konstrukcji wykorzystano różne gatunki drzew owocowych. Podczas ich kwitnienia bulwar otula zapach kwiatów. Ogród jest również ozdobiony małymi stawami i rzeźbami.

W Baku powstał interesujący bulwar. Nazywa się Primorsky i składa się z dwóch tarasów rozmieszczonych na różnych poziomach. Ten bulwar jest interesujący, ponieważ tarasy znajdują się na stałym lądzie i na sztucznym nasypie. Sam bulwar jest podzielony przez sztuczne stawy. Jego długość wynosi około 3 km. Ozdobiony jest różnymi kompozycjami z łóżek, trawników i małych form architektonicznych.

Bulwar w Baku

Można więc powiedzieć, że bulwar jest niezbędnym elementem w kształtowaniu środowiska miejskiego. Można je łączyć z parkami. Dają miastu niepowtarzalny wygląd i smak.