Czym jest chromosom. Haploidalny i diploidalny zestaw chromosomów

10.03.2019

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego urodzone i dorosłe dziecko wygląda jak jego rodzice wyglądem i nawykami? "Genetyka jest taka" - możesz powiedzieć. I wielu wie, że rodzice i dzieci mają podobne DNA. To właśnie zawierają chromosomy. "A co to jest?" - dziewięć na dziesięć osób, które skonfrontują się z tą koncepcją, wykrzykuje w osłupieniu. Istnieje kilka schematów ich lokalizacji. Dzisiaj patrzymy na haploidalny i diploidalny zbiór chromosomów. Ale najpierw zrozummy, co to jest.

Definicja pojęcia

haploidalny i diploidalny zestaw chromosomów Chromosom jest strukturą nukleoproteinową, jednym ze składników jądra komórki eukariotycznej. Przechowuje, implementuje i przekazuje informacje dziedziczne. Chromosomy można odróżnić tylko mikroskopem, gdy jest mitotyczny lub mejotyczny podział komórek. Kariotyp, jak nazywa się suma wszystkich chromosomów komórki, jest cechą specyficzną gatunkowo o stosunkowo niskim poziomie indywidualnej zmienności. Te zawierające struktury DNA w organizmach eukariotycznych znajdują się w mitochondriach, jądrze i plastydach. W komórkach prokariotycznych, w komórkach bez jądra komórkowego. Chromosom wirusa to cząsteczka DNA lub RNA znajdująca się w kapsydzie.

Historia koncepcji

Zgodnie z najbardziej popularną wersją, chromosomy zostały odkryte w 1882 roku przez niemieckiego anatoma Waltera Fleminga. Chociaż "odkryte" - mówi głośno, tylko zebrali i zamówili wszystkie informacje na ich temat. W 1888 r. Niemiecki histolog Heinrich Waldeyer zaproponował po raz pierwszy, że nowe struktury nazywane są chromosomami. Trudno odpowiedzieć, kiedy i przez kogo zostały wykonane pierwsze opisy i rysunki. Kilka lat po ich otwarciu prawa Mendla, sugerował, że chromosomy odgrywają ważną rolę genetyczną. Teoria chromosomów została potwierdzona w 1915 roku przez ludzi, którzy założyli klasyczną genetykę. Byli to G. Moller, K. Bridges, A. Sturtevant i T. Morgan. Ostatni w 1933 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za to, że uzasadnił rolę chromosomów w dziedziczności.

Ploidy

Całkowita liczba identycznych chromosomów wskazuje na ich ploidalność. Istnieje haploidalny, poliploidalny i diploidalny zestaw chromosomów. Teraz mówimy o pierwszym i trzecim.

diploidalny zestaw charakterystycznych chromosomów Haploidalny zestaw chromosomów

Zacznijmy od haploid. Jest to zbiór całkowicie różnych chromosomów, tj. W haploidalnym organizmie istnieje kilka takich struktur nukleoprotein, które nie są do siebie podobne (zdjęcie). Haploidalny zestaw chromosomów jest charakterystyczny dla roślin, alg i grzybów.

Diploidalny zestaw chromosomów

Ten zestaw jest takim zbiorem chromosomów, w którym każdy z nich ma bliźniaka, tj. Te struktury nukleoprotein są ułożone parami (zdjęcie). Diploidalny zestaw chromosomów jest charakterystyczny dla wszystkich zwierząt, w tym dla ludzi. Przy okazji, o tym drugim. Osoba zdrowa ma 46, tj. 23 pary. Jednak jego płeć determinują tylko dwie, określane jako płeć, X i Y. Ich lokalizacja jest określana nawet w łonie matki. Jeśli schemat takich chromosomów XX narodzi się jako dziewczyna, jeśli zostaną one ułożone w formie XY, urodzi się chłopiec. Można jednak zaobserwować i naruszać ploidalność, prowadząc do negatywnych zmian w stanie fizycznym i psychicznym ciała, takich jak:

  • diploidalny zestaw chromosomów Zespół Downa - dodatkowy, 47. chromosom w 21 parze;
  • Zespół Kleinfeltera - dodatkowy chromosom X płeć, tworzący schemat XXY (znaleziony u chłopców);
  • Zespół Shereshevsky'ego-Turnera - brak jednego z chromosomów płciowych, w wyniku czego schemat ich umiejscowienia X0 (X-zero).

Choroby te mają charakter genetyczny i są nieuleczalne. Dzieci i dorośli z jednym z tych lub wielu podobnych zespołów chromosomalnych prowadzą niepełny tryb życia, a niektórzy nie osiągają nawet dorosłości.

Wniosek

Zobacz, jak ważne są chromosomy dla wszystkich organizmów. Różne gatunki zwierząt i roślin mają różną liczbę i liczbę zestawów tych struktur nukleoprotein.