Czym jest informacja i jaką rolę odgrywa we współczesnym świecie

28.02.2019

Co to jest informacja?

We współczesnym społeczeństwie informacja stała się od dawna niemal najdroższym towarem, nie bez powodu mówią, że ci, którzy ją posiadają, posiadają świat. Jednak pomimo popularności tej koncepcji, nie ma jasnego pojęcia, jakie informacje są - czym jest informacja obejmuje tak szeroki obszar wiedzy. W ogólnych przypadkach stosuje się następujące sformułowanie: zbiór wszelkich danych zapisanych na nośniku materialnym, przechowywanych i przesyłanych w przestrzeni i czasie. Aby zdefiniować pojęcie "informacji" w węższym sensie, należy wziąć pod uwagę kontekst - oczywiste jest, że dziennikarz lub biolog określa ten termin inaczej niż fizyk lub programista.

Formy informacji

Pomimo wielu opracowanych klasyfikacji, informacje można podzielić na dwa typy: analogowy i dyskretny, w jakimkolwiek innym stanie w naszym materialnym świecie, nie może on istnieć. Jaka jest między nimi różnica? Informacje analogowe zmieniają się w sposób ciągły, mogą być reprezentowane w postaci melodii, mowy, odczuć ciepła itp. Informacje dyskretne (lub cyfrowe), odpowiednio, zmienia się krokowo. Jest to raczej symboliczna reprezentacja: nuty, litery, kod maszynowy. Sekwencja zer i jedynek jest tym, czym są informacje w programie komputerowym.

Rola informacji w życiu człowieka

Ludzie postrzegają świat za pomocą zmysłów, analizując sygnały dźwiękowe, wizualne, smakowe i dotykowe pochodzące z zewnątrz. Bez nich informacje i ich właściwości człowiek nie mógłby zrobić prawdziwego obrazu tego, co się dzieje. Ponadto, jak wielu prawdopodobnie pamięta ze szkoły, w historii ludzkości nastąpiły cztery jakościowe skoki w rozwoju, z których każda drastycznie zmieniła oblicze ludzkości i jej sposób myślenia i była związana z wynalazkiem szczególnej metody przechowywania i przekazywania informacji:

  • wynalazek pisania;
  • wynalezienie druku;
  • odkrycie sposobów wykorzystania energii elektrycznej, które służyły jako podstawa do wynalezienia radia i telegrafu;
  • Wynalezienie komputerów elektronicznych (komputerów) i ich późniejsza ewolucja.

Informacje i ich właściwości

Zbiór informacji, jak każde zjawisko, ma wiele cech. Dlatego teraz, biorąc pod uwagę, jakie informacje są, przejdziemy do studiowania jego dyskretne informacje
cechy. Informatyka (nauka zajmująca się problemami otrzymywania, przechowywania, przekazywania i wprowadzania w życie informacji) identyfikuje następujące właściwości:

1. Obiektywność - odzwierciedlenie rzeczywistego obrazu tego, co dzieje się w świecie zewnętrznym.

2. Wiarygodność - informacja musi zawierać rzeczywisty stan rzeczy. Niezawodność różni się od obiektywności tym, że może być subiektywna, na przykład, odzwierciedlać prawdziwe myśli człowieka, jego stan psychiczny i światopogląd.

3. Dokładność - maksymalna bliskość do obecnego stanu obiektu lub zjawiska.

4. Kompletność - informacja powinna wystarczyć do podjęcia właściwej decyzji na jej podstawie.

5. Trafność - świeżość informacji, ich zapotrzebowanie w nowoczesnych warunkach.

6. Dostępność - oznacza nie tylko łatwość pozyskiwania danych, ale także ich jasność.