Czym jest pranie pieniędzy? Walka z praniem brudnych pieniędzy. Programy prania pieniędzy

25.03.2019

Proces prania pieniędzy jest nam znany z pierwszej ręki. Program ten otrzymał ostatnio specjalną dystrybucję. Pranie pieniędzy odnosi się do procesu prania brudnych pieniędzy lub innych dóbr materialnych, które zostały uzyskane nielegalnie, w tym w wyniku przestępstwa. Zanalizuj te wartości, aby móc z nich korzystać w przyszłości. Ta procedura pomaga w wypłacaniu pieniędzy szara strefa do prawa, tym samym oszukując państwo. Co więcej, różne sposoby prania pieniędzy mają inny wpływ na gospodarkę.

Historyczne tło rozwoju

pranie pieniędzy Po raz pierwszy pranie pieniędzy rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych w czasach prohibicji. Jak wiecie, w tym okresie w Stanach Zjednoczonych prowadzono szeroko zakrojoną walkę z alkoholem, prostytucją i hazardem. W konsekwencji wszystkie dochody pochodzące z tych działań zostały zakazane. Aby móc swobodnie korzystać z dochodu z działalności shadow, lokalne kartele przestępcze zorganizowały pralnie we wszystkich większych miastach kraju. Był to rodzaj osłony, ponieważ wieczorami w piwnicach tych pralni otwierano kasyna i burdele. Właśnie z powodu tego schematu prania pieniędzy przy pomocy pralni pojawiła się nazwa "pranie brudnych pieniędzy". Obecnie stosuje się podobny schemat. Warto jednak zauważyć, że teraz cienie skorumpowanych urzędników nie otwierają pralni, ale salony piękności, centra fitness, kompleksy handlowe i rozrywkowe oraz supermarkety. Jednak nie jest konieczne natychmiastowe podejrzenie wszystkich sieci handlowych w praniu pieniędzy, większość z nich działa całkowicie legalnie. A powyższy schemat jest coraz mniej używany.

Jaka jest skala prania pieniędzy?

Bardzo trudno jest znaleźć dokładną kwotę środków otrzymanych niesprawiedliwymi środkami, a następnie zalegalizowanych. Pranie brudnych pieniędzy nie pasuje do standardowego systemu gospodarczego, więc nigdy nie poznamy dokładnie żadnych danych. Możemy jednak przynajmniej częściowo rozważyć tę sytuację. Aby analizować statystyki nielegalnych operacji za pomocą pieniędzy, MFW musiał pracować dość produktywnie. W rezultacie w przedłożonym sprawozdaniu eksperci z Funduszu Walutowego zabrali głos w liczbach, które wskazują, że średnia wyprana kwota wynosi od 5 do 7% całkowitego PKB wszystkich krajów świata. Według statystyk z 1996 r. Obroty nielegalnymi pieniędzmi oszacowano na około 2 tryliony dolarów, co przekracza budżet takich krajów świata, jak Polska, Hiszpania, Arabia Saudyjska i inne. Należy również zauważyć, że bardzo często "brudne" pieniądze nadal biorą udział w nielegalnych działaniach. Tak więc w niektórych krajach na Bliskim Wschodzie pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu są ze sobą ściśle powiązane.

Skutek prania pieniędzy w legalnym biznesie

przeciw praniu brudnych pieniędzy Uważa się, że uczciwość rynku finansowego opiera się na zasadzie, że ta struktura jest całkowicie legalna i działa we właściwej dziedzinie prawa. Jeśli jednak przynajmniej jedna organizacja jest podejrzana o pranie pieniędzy, wówczas jej wiarygodność kredytowa, a jednocześnie reputacja bardzo szybko spadają. W rezultacie zmniejsza się publiczne zaufanie do instytucji bankowych i kredytowych, co negatywnie wpływa na ogólną sytuację gospodarczą na świecie. Nawiasem mówiąc, nadal najbardziej popularnym sposobem na osłabienie konkurenta na rynku jest jego pranie brudnych pieniędzy. I nawet jeśli instytucja nie jest zaangażowana w zacieniony sektor gospodarki, jej wiarygodność spadnie. Jak mówi przysłowie: "Albo oszukał kogoś, albo został oszukany, ogólnie rzecz biorąc, była tam mroczna historia".

Wpływ prania pieniędzy na rozwój gospodarczy

program prania pieniędzy Przestępcy nieustannie szukają nowych skutecznych sposobów legalizacji nielegalnie pozyskanych funduszy. Pranie brudnych pieniędzy odbywa się według ściśle określonego schematu z własnymi zawiłościami i niuansami. Zasadniczo ich głównymi ofiarami są kraje rozwijające się, które nie mają jeszcze wystarczająco skutecznego mechanizmu walki. W rezultacie państwa o dość silnej gospodarce są zmuszone pozostawać w kategorii "rozwoju" przez dość długi czas.

Przy okazji z upadek ZSRR Oszuści przeszli na byłe kraje socjalistyczne, ponieważ ich gospodarki były szczególnie podatne na pranie pieniędzy. Wynik tego widzimy do tej pory. Żadnego z krajów byłego ZSRR nie można jeszcze uznać za rozwinięty, ponieważ znaczna część gospodarki jest własnością przestępców cieni. Jak najbliżej wyjścia z tej strefy, tylko Rosja i kraje bałtyckie. Pozostaje tylko stworzyć wszystkie warunki dla legalnego mechanizmu zwalczania prania pieniędzy. Ciekawostka: według danych MFW od 2000 r. Kraje byłego ZSRR stanowiły około 50% wszystkich transakcji w pieniądzach wstecznych. Jednak dane za 2012 r. Pokazały, że liczba ta spadła do 21%, co wskazuje na pozytywny trend w walce z nielegalnym handlem pieniędzmi. Szczególnie Rosji udało się przeciwdziałać nielegalnym pieniądzom. Pranie pieniędzy w Rosji nie jest już tak łatwym zadaniem z powodu wprowadzonych zmian w systemie prawnym.

Cechy ekonomiczne krajów rozwijających się w zakresie nielegalnego obiegu pieniędzy

Z reguły rozwijające się gospodarki stają się głównymi ofiarami struktur cienia. Wynika to z wrażliwości samego systemu prawnego i gospodarczego. Głównymi warunkami wstępnymi powstawania systemów obiegu pieniądza w regionie są:

1. Istnienie "czarnej" gospodarki, a co za tym idzie, wysokiego cienia dochód ludności.

2. Brak mechanizmów monitorowania działalności operacyjnej struktur związanych z przepływem środków.

3. Wysoki poziom korupcji urzędników lokalnych.

4 Istnienie w krajowych gospodarkach stref wolnego handlu.

5. "Luki" w systemie prawnym, które umożliwiają pranie pieniędzy za pośrednictwem banku w sposób zgodny z prawem.

6. Dostęp instytucji finansowych do rynków papierów wartościowych i metali szlachetnych.

Najpopularniejsze popularne programy prania pieniędzy

metody prania pieniędzy

Minęło wiele lat od pojawienia się pierwszych nielegalnych systemów obiegu pieniędzy. Od tego czasu cała szara strefa uległa znacznej poprawie i rozwojowi zgodnie ze światowymi trendami gospodarczymi. A kryminaliści nieustannie poszukują nowych metod nielegalnego obiegu funduszy. Obecnie najpopularniejszymi sposobami legalizowania nielegalnych pieniędzy są:

1. Offshore. Jest to najpopularniejszy program prania pieniędzy. Najpopularniejszymi krajami do tej operacji są Bahamy, stany Karaibów i Panama. W tych regionach nie ma systemu prawnego, który karałby nielegalne działania. Poza tym nie ma żadnych ograniczeń co do liczby depozytów i ich kwoty. Korzystając z kilku banków offshore, przestępcy mogą całkowicie mylić funkcjonariuszy organów ścigania i pozostać "czystymi" przed prawem.

2. Otwieranie wielu depozytów. W wielu krajach na świecie obowiązują ograniczenia dotyczące liczby depozytów i wysokości ich wkładu. Na przykład w USA należy ustalić wszystkie depozyty przekraczające 10 tysięcy dolarów. Aby ominąć tę zasadę, oszuści rejestrują jednocześnie kilka depozytów na fałszywych osobach.

3. Pranie pieniędzy za pośrednictwem firm frontowych. Bardzo często, aby legalizować nielegalne pieniądze, otwierane są firmy produkujące smoczki, których działalność zawodowa jest trudna do wyśledzenia. Najczęściej takie firmy korzystają z usług domowych i salonów kosmetycznych.

4. Hazard i loteria. Jest to najczęstszy system prania pieniędzy. W końcu, grając w kasynie, nie wymaga się od ciebie paszportu i dokumentacji finansowej. I możesz łatwo trafić do banku w formie kilku milionów dolarów.

Dodatkowe systemy prania nielegalnych środków

Kryminaliści wymyślają najprostsze, ale skuteczne systemy legalizacji pieniędzy. W niektórych przypadkach absolutnie niemożliwe jest prześledzenie transferu środków zgodnie z prawem. Ale najbardziej efektywnymi systemami są te, w których forma pieniądza zmienia się z gotówki na bezgotówkową i odwrotnie. Programy takie obejmują wypłatę gotówki za pośrednictwem terminali elektronicznych, wygrane w loterii, a także zakup zwycięskich losów od właścicieli za kwotę znacznie przekraczającą wysokość samych wygranych.

pranie pieniędzy i finansowanie terrorystów Jednym z najpopularniejszych programów legalizacji funduszy są operacje z antykami. Taki system prania pieniędzy uznawany jest za jeden z najczęstszych. Przypuśćmy, że jeśli znajdziesz zdjęcie Salvadora Dali, warte kilka milionów "zielonych" na strychu, możesz łatwo sprzedać je całkowicie legalnie. To samo dotyczy biżuterii w stylu vintage. I w tym przypadku są kupowane przez faktyczną wagę złota, przynajmniej udokumentowaną. W rzeczywistości sprzedawca otrzyma znacznie większą ilość pieniędzy w kopercie.

Jak przebiega proces legalizacji nielegalnych środków?

Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju oszustwa gospodarczego, pranie pieniędzy odbywa się na kilku etapach. Tacy wieloetapowi oszuści unikają uwagi egzekwowanie prawa. Ogólnie rzecz biorąc, całą procedurę prania pieniędzy można podzielić na następujące etapy:

1. Zdobywanie pieniędzy za pomocą środków kryminalnych.

2. Wprowadzenie nielegalnych dochodów do systemu finansowego. Może istnieć ogromna liczba zmian, w szczególności podział kwoty pieniędzy na mniejsze depozyty, zakup antyków, metali szlachetnych, zakup papierów wartościowych itp.

3. Przenoszenie kapitału. Na tym etapie pieniądze są usuwane ze źródła zysku poprzez lokowanie depozytów strefy offshore i na inne sposoby.

4. Ostatni etap integracji. Na tym etapie pieniądze znów pojawiają się na horyzoncie, ale w formie absolutnie legalnej. Oszuści mogą kupować biżuterię, otwierać fałszywe interesy i wiele więcej.

Zwalczanie nielegalnego handlu

przeciw praniu brudnych pieniędzy Aby gospodarka była czysta z nielegalnych pieniędzy, władze państwowe są zobowiązane do podjęcia szeregu środków w celu zapobieżenia nielegalnemu obiegowi wartości materialnych. Zasadniczo jest to zwalczanie prania pieniędzy, a zestaw środków zmierzających do tego celu jest rodzajem regulatora czystości gospodarki narodowej. Przede wszystkim walka zaczyna się w samym państwie. Polityka prowadzona przez urzędników ogranicza zdolność pracodawców do wypłacania pensji pracownikom w kopertach, a także walczy z korupcją urzędników państwowych. Trudno jest ocenić skuteczność tych polityk. Odkąd stracili jeden system prania pieniędzy, przestępcy natychmiast grupują się i wymyślają nowego. W tym przypadku szczególną uwagę zwraca się na karty bankowe, ponieważ pranie pieniędzy za pośrednictwem kart bankowych jest coraz powszechniejsze w praktyce.

Główne zadania związane z walką z szarej strefy

Walka z praniem pieniędzy od dawna stanowi swoistą spiralę polityki. Dlatego nic dziwnego, że sam kompleks ma główne cele i cele, wśród których można wyróżnić:

- opracowanie systemu prawnego, który przeciwdziałałby oszustwom kryminalnym;

- tworzenie administracyjnych mechanizmów kontrolujących pranie pieniędzy, pojawianie się właściwych organów;

- nadzór nad wszystkimi instytucjami finansowymi, które mają dostęp do kanałów pieniężnych;

- wdrożenie międzynarodowej polityki współpracy w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu obiegowi funduszy.

Mechanizmy zwalczania nielegalnych pieniędzy

brudne pranie brudnych pieniędzy W celu zwalczania nielegalnego obiegu kapitału właściwe organy korzystają z następujących narzędzi:

- Zgłaszanie osób prawnych i osób fizycznych, ze wskazaniem ich poziomu dochodów i pochodzenia;

- regularne kontrole na miejscu organizacji bankowych i kredytowych;

- działalność audytorska firm prywatnych;

- zwalczanie prania pieniędzy poprzez współpracę z lokalnymi władzami;

- dobrowolne przekazywanie informacji przez strony trzecie, w tym za wynagrodzeniem.