Jaka jest rola nauki we współczesnym społeczeństwie

19.05.2019

Wychodząc z jaskiń Stone Age, ludzkość przeszła niesamowitą ścieżkę rozwoju, duchową i mentalną, przed siadaniem na monitorach komputerów i laptopów, ucząc się komunikowania się za pomocą komunikacji głosowej i wideo na przestrzeni milionów kilometrów, wyjrzała poza Układ Słoneczny i udała się na inne planety statku kosmicznego świętych dziewictw Natury, odkrywaj i rozumiesz wiele jego praw i tajemnic.

Nauka i czas

rola nauki we współczesnym społeczeństwie Rola nauki we współczesnym społeczeństwie jest niezmiernie wielka, ale źródła jej wpływu pochodzą stąd, z minionych stuleci. Miniony wiek XX nie jest na nic zwany stuleciem rewolucja naukowa i technologiczna (NTR). Jego wielki przełom był wyraźnie widoczny we wszystkich krajach regionu zachodnio-wschodniego. Sfera ludzkiej działalności, od pracochłonnych, stawała się coraz bardziej zaawansowana technologicznie, w związku z czym zmieniły się technologie procesów produkcyjnych. Ale ostatecznie wszystkie te innowacje nie powstały same, ale mają solidne podstawy odkryć i osiągnięć, które przyszły do ​​nas z odległej przeszłości. A jeśli porównamy rolę nauki we współczesnym społeczeństwie i na przykład sto lub nawet dwieście lat temu, można wyciągnąć pewną analogię. Więc "żarówka Edisona" lub silnik parowy Postrzegany jako Wielki Przełom przez naszych poprzedników; z nie mniej entuzjazmem i entuzjazmem przyjęto wiadomość o stworzeniu atomowych lodołamaczy i innych technicznych wynalazków ludzkości z pierwszej połowy XX wieku. A jeśli w latach 50. tego samego stulecia, fabryczna metoda produkcji stała się głównym trybem produkcji, to pod koniec tego procesu automatyzacja zastąpiła człowieka w większości procesów. Dzisiejsza wysoka lub nanotechnologia jest kolejnym żywym przykładem roli nauki we współczesnym społeczeństwie.

Nauka i społeczeństwo

rola nauki w społeczeństwie Nauka i produkcja, nauka i kultura pracy, potencjał naukowy i umysłowy - wszystko to są boki tej samej monety. Dlatego intensywny rozwój myśli naukowej stawia przed społeczeństwem poważne żądania i roszczenia. We wszystkich sferach pracy pracownicy stali się niezbędni, dysponując ogromnym zasobem wiedzy nie tylko w swojej specjalności, ale także w wielu powiązanych dziedzinach. Na przykład współczesny tokarz powinien wiedzieć, jak działa jego maszyna - najbardziej złożony system techniczny. Ponadto potrzebuje wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, matematyki, chemii, zrozumienia różnych procesów technologicznych. Ale to zwykły zawód roboczy! Co więcej, stale rosnąca rola nauki w społeczeństwie doprowadziła do wzrostu liczby pracowników umysłowo-umysłowych, którzy nie tylko znają się na swojej dziedzinie, ale mają wykształcenie encyklopedyczne. I nawet na poziomie, że tak powiem, na poziomie, na przykład, aby w pełni korzystać z komputera lub najnowszego urządzenia telefonu komórkowego, musisz być w stanie wykonać takie operacje, które wymagają obszernych informacji w językach obcych i ojczystych, tej samej matematyki i wiele więcej.

Nauka i cywilizacja

rola nauki we współczesnym świecie I wreszcie, rola nauki we współczesnym świecie jest znacząca i poważna w tym sensie, że jest w stanie poradzić sobie z wieloma najpoważniejszymi problemami społecznymi, poczynając od zwalczania chorób, epidemii, a skończywszy na poszukiwaniu alternatywnych źródeł paliwa, które są przyjazne dla środowiska i bezpieczne zarówno dla natury, jak i środowiska. osoba Dziś poziom rozwoju myśli naukowej i technicznej w danym kraju jest swoistym wskaźnikiem poziomu cywilizacyjnego, gospodarczego, edukacyjnego i kulturowego. Im wyższa jest gospodarka państwa, tym lepiej rozwija się jego NTB, duchowy i moralny potencjał społeczeństwa i na odwrót. Jest to dialektyczna relacja, której nie należy kwestionować. Taka jest rola nauki we współczesnym społeczeństwie.

NTP i jego minusy

Nie należy jednak zapominać o takim niuansie: z postępem naukowym i technicznym, a dokładniej z niezdolnością i niechęcią do kompetentnego korzystania z jego dobrodziejstw, świat doszedł do najstraszniejszych ekologicznych katastrof i nieszczęść. To i zanieczyszczenie środowiska i niekontrolowane promieniowanie oraz globalne przeludnienie Ziemi, oraz ocieplenie klimatu. Ale nauka, racjonalne wykorzystanie jej przez człowieka, również powinna pomóc poradzić sobie z nimi.