Jaka jest rola niszczycieli w społecznościach ekologicznych? Definicja i rodzaje rozkładaczy

22.04.2019

Jaka jest rola niszczycieli w społecznościach ekologicznych? Niszczyciele są zwykle nazywane pasożytami, które z powodzeniem przetwarzają to, czego ludzie nie mogli przetworzyć. W przypadku, gdy w trakcie ich żywotnej działalności każdy rodzaj organizmu, czy to producenci, konsumenci, czy niszczyciele, używał tych samych substancji do przetrwania, stały przepływ substancji w naturze byłby niemożliwy.

Co to są niszczyciele w biologii? Definicja

Wszystkie żywe organizmy nie są od siebie odizolowane, każde z nich regularnie lub okresowo współdziałają ze sobą. Konsekwencje takiego związku mogą być różne, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Skład biocenozy obejmuje organizmy o różnych poziomach organizacji, od bakterii po kręgowce.

jaka jest rola niszczycieli w społecznościach ekologicznych

Niszczyciele to organizmy heterotroficzne, zwane także destruktorami lub destruktorami. Jaka jest rola niszczycieli w społecznościach ekologicznych? Te maleńkie stworzenia są ważnym elementem łańcucha pokarmowego. Zajmują się rozkładem martwych roślin i zwierząt do stanu prostych związków mineralnych.

Dlaczego potrzebujemy niszczycieli w naturze?

Jaka jest rola niszczycieli w społecznościach ekologicznych? Po pierwsze, podają ilość substancji mineralnych, których potrzebują producenci, czyli dostarczają im żywność. Po drugie, mogą syntetyzować glukozę z substancji nieorganicznych. Po trzecie, rośliny mogą być włączone w dietę niszczycieli. Po czwarte, są one kolejnym źródłem energii dla agrocenoz.

Mówiąc prościej, robią brudną robotę naturalnego świata. Odpowiadają za niszczenie martwych i umierających organizmów, a podczas procesu uwalniają składniki odżywcze do gleby. Przykłady niszczycieli obejmują bakterie, grzyby, niektóre owady i ślimaki, co oznacza, że ​​nie zawsze są mikroskopijne. Niektóre grzyby jedzą martwe pnie drzew.

niszczyciele w biologii

Dekompozyty mogą niszczyć martwe szczątki, ale mogą również ucztować na gnijącym ciele, gdy jest ono jeszcze w żywym organizmie. Chrząszcze dungowe niszczyć odchody innych zwierząt. Na przykład ślimaki i robaki mogą być konsumentami, ponieważ czasami jedzą rośliny.

Wszystko w naturze jest ze sobą powiązane

Niszczyciele rozkładają detrytus (martwa materia organiczna) na składniki odżywcze, proste związki mineralne, a następnie wchłaniane przez producentów. Te chemikalia stają się częścią gleby i mogą być następnie wykorzystywane przez żyjące rośliny i zwierzęta, które je konsumują. Tak działa natura: producenci, organizmy wytwarzające żywność i konsumenci, producenci, którzy je wchłaniają, przechodzą przez określone etapy cyklu życia, następnie umierają, a detrytus tworzy się - substancję, którą destruktory stopniowo przekształcają w składniki odżywcze. Istnieją trzy rodzaje dekompozytorów:

  1. Niszczyciele, które zamawiam. Są one również nazywane mechanicznymi. Zniszczają one detrytus mechanicznie. Dekompozycja, jako taka, jeszcze się tutaj nie dzieje. Przykładem mogą być owady i ich larwy, robaki, a nawet niektóre ssaki.
  2. Rozkaz Destroyer II nazywa się gminizatorami. Zajmują się częściowym rozkładem detrytusu i jego przekształceniem w próchnicę. Przykładem mogą być grzyby, pierwotniaki, a także stosunkowo duże mikroorganizmy większe niż 0,1 milimetra.
  3. Niszczyciele III rzędu nazywane są mineralizatorami. Zajmują się zapewnieniem całkowitego rozkładu próchnicy w stosunku do składników odżywczych. Te mikroorganizmy są bardzo małe, mniej niż jedną dziesiątą milimetra. Pod koniec życia wszystkie rodzaje destruktorów, podobnie jak producenci i konsumenci, stają się odpadami, a zatem - pokarmem dla własnego gatunku.
rola niszczycieli

W naturze istnieją stworzenia, których główną funkcją jest niszczenie materii organicznej. Jaka jest rola niszczycieli w społecznościach ekologicznych? Przeznaczone są do rozkładania szczątków zwierząt i roślin (tkanek organicznych) na nieorganiczne minerały i gazy. Podsumowując, należy stwierdzić, że te, nawet w pewnym sensie, pożyteczne istoty, zgodnie z genialną ideą przyrody, dostarczają niezbędnych substancji innym uczestnikom procesu życiowej aktywności i zamykają obieg substancji w przyrodzie.