Skrzydlaty zwroty łacińskie z tłumaczeniem

14.04.2019

W swoim słynnym dziele "Eugeniusz Oniegin" Puszkin powiedział: "Łacina jest obecnie niemodna ..." Jednak dziś maksyma Aleksandra Siergiejewicza nie może być nazwana całkowicie sprawiedliwie. Wszakże wiele łacińskich wyrażeń jest używanych w codziennej komunikacji. Na przykład znaczenie takich zwrotów, jak "pieniądz nie pachnie", "w zdrowym ciele jest zdrowy umysł", jest znane wszystkim i jest nadal aktualne. Wiele z tych starożytnych aforyzmów ma ponad dwadzieścia wieków. Zastanów się nad niektórymi z nich.

Łacińskie frazy

Szkoda pochopnych decyzji

Łacińskie zwroty są dobrym sposobem na poznanie mądrości życia, bez uciekania się do długich badań literatury lub pomocy drogich psychologów. W trudnej sytuacji życiowej człowiek zawsze może sięgnąć do mądrości przeszłości, a czytanie łacińskich cytatów jest jedną z najlepszych metod. Często człowiek musi zmierzyć się z koniecznością podjęcia szybkiej decyzji. W tym przypadku ostrzega nas starożytny rzymski poeta Publiusz Cyr: Velox consilium Sequitur poenitentia ("pośpieszna decyzja następuje po skruchę"). Natychmiastowe podjęcie decyzji, gdy jest to konieczne, jest jednym z najczęstszych błędów w podejmowaniu decyzji. Czasami wydaje się, że natychmiastowa decyzja może być pozytywna i szybko pozbyć się problemu. Jest jednak znaczący minus, o którym ostrzega łacińska fraza: ta decyzja może być bezpodstawna, bez wewnętrznego wsparcia. Podejmując szybkie decyzje, osoba nie rozumie istoty problemu, nie widzi wszystkich istotnych momentów i nie potrafi ich poprawnie ocenić. Oryginalne rozwiązanie nie może być rozwijane w pośpiechu.

w vino veritas

Uzasadnij każdy dochód

Inna znana łacińska fraza: Pecunia non olet ("pieniądze nie pachną"). Dziś wielu używa tego określenia potocznie, ale niewiele osób zna pochodzenie tych słów. Jednak wiek tego aforyzmu wynosi ponad dwadzieścia stuleci. Rzymski historyk Guy Suetonius Tranquill pisze o swoim pochodzeniu. Według jego zapisów, słowa te zostały wypowiedziane przez cesarza Vispasjana, którego panowanie datuje się na I wiek. BC e. Pecunia non olet, - tak cesarz odpowiedział synowi, który oskarżył jego ojca, że ​​nałożył podatek na uliczne latryny. Cesarz przyniósł pieniądze synowi do nosa i zapytał, czy pachnie. Powiedział, że nie. "Ale te pieniądze pochodzą z moczu" - podsumował Wespazjan. Tak więc cesarz rzymski wymyślił wymówkę dla wszystkich, którzy pozwalają sobie na nieczyste dochody.

fortunam suam quisque parat

Czy prawda jest winna?

Innym znanym łacińskim wyrazem jest In vino veritas, co dosłownie oznacza "prawda w winie". Początkowo frazę tę przypisuje się Alkey (lata jego życia przypadają na VI-V wiek pne). Idąc za nim, ten wyraz został odebrany przez Pliniusza Starszego: "Prawda jest w winie, mówi przysłowie". Pisarz w swojej pracy, używając tego zwrotu, chciał podkreślić: wino uwalnia język, wyławia sekret. Jednak z czasem przysłowie to zostało dopracowane przez Guya Pliny'ego Seconda i zaczęło mieć zupełnie inne znaczenie: "Być może prawda leży w winie, ale zdrowie jest w wodzie" (In vino veritas, in aqua sanitas).

skrzydlate zwroty łacińskie

Stwórz swoje przeznaczenie

Innym znanym łacińskim wyrazem jest Fortunam suam quisque parat. Często można go zobaczyć na tatuażach, statusach i różnych profilach. Co oznaczają te słowa? "Każdy sam sobie samemu nadaje przeznaczenie" - tak chciał powiedzieć nieznany łaciński autor. Rzeczywiście, życie każdej osoby jest tylko w jego rękach - każdy współczesny psycholog może to potwierdzić. Z natury (lub od Boga) każdy otrzymuje pewien "bagaż", ale to, jak dana osoba sobie z nim poradzi, zależy tylko od niego. Każdy z nas definiuje nasze własne jutro poprzez nasze działania, myśli, działania. Oczywiście często zdarza się, że osoba stara się myśleć pozytywnie, pracować nad sobą i poprawić swoje życie, ale kłopoty zdarzają się na jego drodze. Są lekcjami, których los nam daje, Bogiem lub uniwersalnym umysłem (każdy może nazwać tę siłę na swój własny sposób).

Łacińskie frazy

Wezwanie starożytnych Rzymian: uwierz we własną siłę

Wychodząc z każdej sytuacji, osoba może nabyć pewne umiejętności, lepiej zrozumieć, jak działa świat wokół niego. I nadal tworzy swoje przeznaczenie, ponieważ nie można zaprzeczyć, że przyszłość zależy od dzisiejszych działań. Ten, kto poświęca dziś czas na pracę, jutro nie zasiądzie bez kawałka chleba. Fortunam suam quisque parat - wyrażenie to może być używane przez każdego, kto bez wątpienia wierzy we własną siłę i uparcie dąży do osiągnięcia swojego celu. Trzeba pamiętać los nawet w spokojnych czasach, ponieważ ten, kto myśli, że wszystko w jego życiu jest dobre i nie podejmuje się niczego dla dalszego wzrostu i rozwoju, może zostać zaskoczony. Dlatego ważne jest, aby zawsze być czujnym i używać mądrości, która jest włączona do tego łacińskiego cytatu. Czasami jest błędnie tłumaczone jako "każdy sam znajduje swoje przeznaczenie". Jednak nie jest to dokładne znaczenie, a wyrażenie ma zupełnie inne znaczenie.

każdy znajduje własne przeznaczenie

Memento mori

Oto kolejna słynna wypowiedź, która przeszła z czasów starożytnych do współczesności. Co oznaczają te słowa? Ich dosłowne tłumaczenie z łacińskiego brzmi przerażająco: "Pamiętaj o śmierci". Ale skrzydlate zwroty łacińskie z tłumaczeniem są używane, ponieważ są wypełnione ukrytym znaczeniem i najczęściej za nimi kryje się historia. W tym przypadku słowa te zostały użyte, aby przypomnieć zwycięzców o ulotności życia, o śmiertelności wszystkich żywych istot.

Kiedy zwycięzca wszedł do miasta, stał za nim specjalnie wyszkolony niewolnik, który trzymał złotą koronę nad głową. I ten niewolnik powtórzył: Memento mori, to znaczy "Pamiętaj o śmierci". Rzymianie przypomnieli swoim dowódcom, że chwała jest ulotna, a ludzkie życie nie jest wieczne. To łacińskie wyrażenie znaleziono w pismach wczesnego chrześcijańskiego pisarza Quintana Tertuliana, żyjącego na przełomie I i II wieku. A w filmie krajowym był używany jako żart: "Moment na morzu".

W zdrowym ciele ...

Oto inny dobrze znany wyraz, który często można usłyszeć w życiu codziennym: "Zdrowy umysł jest w zdrowym ciele" (Mens sana in corpore sano). W dzisiejszych czasach wyrażenie to jest często używane do motywowania siebie lub innych do uprawiania sportu lub kultury fizycznej. Ale początkowo to zdanie na język łaciński miał nieco inne znaczenie. Zostało to po raz pierwszy wspomniane w dziesiątej satyry starożytnego rzymskiego poety Decimusa Junius Juvenal. Napisał następujące wiersze:

  • "Musimy modlić się, aby umysł był zdrowy w zdrowym ciele.
    Poproszę, żebyś nie wiedział, że boisz się śmierci.

Tak więc, bardziej precyzyjnie, to zdanie będzie brzmiało tak: "W zdrowym ciele jest zdrowy umysł; więc zapytajmy go. " Później został zmieniony przez Johna Locke'a, angielskiego psychologa i filozofa, który wprowadził tylko część tego zdania do jednej ze swoich prac. Popularny był zwrot po tym, jak został użyty przez Jeana-Jacquesa Rousseau.

Widzimy, że wiele zwrotów łacińskich uległo pewnym zmianom w czasie. A niektórzy osiągnęli nasze dni bez utraty znaczenia. Ale każdy, jeśli chce, może nauczyć się ich prawdziwego znaczenia i korzystać z mądrości starożytnych Rzymian w ich codziennym życiu.