Badanie autotechniczne: cel i procedura. Niezależne badanie

04.03.2019

W razie wypadku często trudno jest ustalić, kto był winowajcą, jaka jest przyczyna wypadku i jakie są okoliczności tego incydentu. W takich warunkach przeprowadza się badanie autotechniczne, którego głównym celem jest poszukiwanie przyczyny wypadku, a także oszacowanie szkody, w tym celu pojazdy biorące udział w wypadku są dokładnie sprawdzane.

Pojęcie wiedzy specjalistycznej

Jest reprezentowana przez różne egzaminy sądowe, które są wymagane do uzyskania dowodów na konkretny przypadek. Egzamin autotechniczny jest wyznaczany w przypadku poważnego wypadku, a także nie ma możliwości korzystania z zeznań świadków lub bezpośrednich uczestników. Często procedura jest przypisywana, jeśli odczyty sterowników się różnią.

Głównym celem tego procesu jest identyfikacja ważnych okoliczności wypadku. Po jego przeprowadzeniu ekspert formułuje specjalny wniosek, na który sędzia zawsze zwraca uwagę. Często na podstawie informacji zawartych w tym dokumencie podejmowana jest odpowiednia decyzja sądu.

badanie autotechniczne

Co można zbadać?

Sądowe badanie autotechniczne jest reprezentowane przez kompleksowe badania, dlatego specjalista zaangażowany w ten proces musi mieć unikalną wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach działalności. Obejmuje to wiedzę o różnych pojazdach, kryminalistyce i medycynie.

Badanie przeprowadza się w odniesieniu do różnych pojazdów, które obejmują:

 • osobowe samochody obywateli lub samochodów należących do różnych firm;
 • motocykle;
 • maszyny używane w rolnictwie;
 • transport publiczny.

Pamiętaj, aby wyznaczyć mianowany profesjonalny egzamin, ponieważ tylko pod takimi warunkami można uzyskać wiarygodne i istotne informacje. Jeżeli jeden z uczestników procesu nie zgadza się z wynikami procedury, mogą oni zostać poddani niezależnemu badaniu. Jeżeli informacje nie zgadzają się z tymi dwoma dokumentami, sąd może wziąć pod uwagę wyniki drugiej inspekcji.

Podczas przeprowadzania tego badania ekspert powinien nie tylko badać same samochody, ale także kontrolować miejsce wypadku, oceniać informacje zawarte w protokole, a także uczestników przesłuchań lub świadków. Jest kilka rodzaje ekspertyz każdy z nich ma swoją własną charakterystykę, a najważniejszy jest uważany za kompleksowy test, obejmujący zaangażowanie kilku ekspertów naraz.

Autotechnical Expertise Center

Regulacja legislacyjna

Procedura prowadzenia ekspertyzy autotechnicznej regulowana jest przez różne akty prawne, które obejmują:

 • Uchwała plenum Sądu Najwyższego nr 25;
 • Federalna ustawa nr 73;
 • liczne artykuły KPCh.

Dlatego eksperci powinni być nie tylko ekspertami w różnych dziedzinach nauki, ale także muszą brać pod uwagę wymogi prawodawstwa.

Rodzaje ekspertyz

Sądowe badanie autotechniczne przedstawiono w kilku wersjach. Jest on reprezentowany przez kompleksowe badania, na podstawie których identyfikuje się wszystkie okoliczności wypadku.

Wybór konkretnego rodzaju badań zależy od rodzaju informacji, jakie należy uzyskać, a także od niuansów wypadku.

Badanie okoliczności incydentu

Takie badanie ma na celu zidentyfikowanie kilku ważnych czynników. Należą do nich:

 • określa się mechanizm rozwoju wypadków;
 • ustalono, gdzie samochody były przed kolizją;
 • prędkość, z jaką poruszają się samochody, zostaje wykryta;
 • obliczył czas, jaki zajęłoby właścicielom samochodów zatrzymanie samochodu;
 • określa się, czy kierowcy przestrzegają zasad ruchu;
 • czy obywatele mogą uniknąć kolizji;
 • ustalić przyczynę wypadku i jego winowajcę.

Takie badanie autotechniczne uważa się za trudne. Wymaga to zbadania stanu maszyn i samego miejsca, w którym doszło do kolizji.

niezależne badanie

Analiza stanu technicznego maszyn

Takie badanie jest uważane za najbardziej popularne. Znajdź odpowiedzi na liczne pytania z egzaminu autotechnicznego. Dlatego na podstawie tego procesu ujawniają się okoliczności:

 • czy samochody były nietknięte;
 • co było winą pojazdu;
 • w przypadku wykrycia usterki w samochodzie, jej cechy są badane w celu ustalenia, czy jest to przyczyną wypadku;
 • ujawnia się dokładnie, kiedy doszło do takiej awarii, oraz czy kierowca mógł uniknąć wypadku przy naprawie w odpowiednim czasie.

Na podstawie wyników takiego badania możliwe jest ustalenie przyczyny wypadku. Jeżeli kierowca korzystał z samochodu bez regularnej kontroli technicznej, co spowodowało poważną awarię, która spowodowała wypadek, jest on uznawany za przyczynę wypadku.

Transport i badania trasologiczne

Takie autotechniczne badanie samochodu pozwala zidentyfikować wszystkie okoliczności konkretnego wypadku. Na podstawie uzyskanych danych i materiałów ekspert ma możliwość ustalenia różnych istotnych czynników:

 • określa miejsce, w którym nastąpił wypadek;
 • identyfikuje trajektorię samochodów przed natychmiastową kolizją;
 • ustalono, czy jeden z dwóch pojazdów został ustalony;
 • wymienia wszystkie obrażenia zadawane przez samochody lub osoby w wypadku.

Na podstawie uzyskanych danych można sprawdzić, czy informacje przekazywane przez uczestników procesu są wiarygodne. Często dane uzyskane po dochodzeniu są sprzeczne z informacjami przekazywanymi sądowi przez jednego z uczestników wypadku. Prowadzi to do tego, że pewne świadectwo jest uznawane za fałszywe.

badanie autotechniczne

Inżynieria i badanie psychofizjologiczne

Jego głównym celem jest badanie stanu psychicznego obu kierowców. Na podstawie uzyskanych wyników można uzyskać odpowiedzi na różne pytania:

 • czy kierowca odpowiednio ocenił sytuację na drodze;
 • czy może zareagować w porę na niebezpieczeństwo;
 • określa czas, w którym właściciel samochodu zareagował na określoną przeszkodę;
 • Pokazuje, czy kierowca mógł zapobiec wypadkowi, na który są brane pod uwagę wszystkie czynniki, które miały na niego wpływ.

Takie badanie wymaga interakcji eksperta z kierowcami samochodów.

Kto składa petycję?

Potrzeba wiedzy autotechnicznej powstaje, gdy istnieje wiele pytań, na które może odpowiedzieć tylko specjalista. Proces aplikacji wyróżnia się kilkoma cechami:

 • może zostać złożony przed bezpośrednią rozprawą sądową lub już w trakcie rozprawy;
 • jest zwykle składany przez sędziego lub badacza, a prawnik jednego z uczestników wypadku drogowego może również nalegać na taką procedurę;
 • Dozwolone jest składanie wniosku w formie ustnej, ale zaleca się wystawienie go na piśmie, ponieważ w przeciwnym razie informacje zawarte w konkluzji mogą zostać zakwestionowane.

Często wyniki badań prowadzą do sporów lub nowych sporów. W takich warunkach można powołać powtórne badanie autotechniczne lub dodatkowe badania.

Jak wygląda petycja?

W ramach dochodzenia prowadzone są różne dochodzenia, prowadząc określone postępowania prawne. Bez uzasadnionej i prawidłowo sporządzonej petycji wyniki niezależnego badania eksperta uznaje się za nielegalne, dlatego wniosek nie ma mocy prawnej.

W prawodawstwie nie ma jasno określonej formy petycji, dlatego w jej tworzeniu stosuje się standardowe zasady zarządzania urzędami. Podczas tworzenia dokumentu brane są pod uwagę pewne wymagania:

 • petycja powinna składać się z trzech części;
 • część wprowadzająca zawiera informacje o stronach wypadku, a także dane osoby, która przygotowała dokument;
 • część opisowa składa się z przyczyn, na podstawie których wymagane jest sprawdzenie, i tutaj wskazano, jaki rodzaj badań powinien zostać zrealizowany;
 • zostaną podane pytania, na które ekspert będzie musiał odpowiedzieć podczas oceny i badania materiałów i dokumentów przedłożonych mu przez sąd lub funkcjonariuszy policji drogowej;
 • jeżeli badanie zostanie przeprowadzone przez prywatnego eksperta, ważne jest, aby podać wszystkie swoje dane we wniosku;
 • określa, kto zapłaci za badanie.

Na koniec umieszcza się datę sporządzenia dokumentu, a osoba zaangażowana w tworzenie wniosku musi ją podpisać.

przegląd przeglądu autotechnicznego

Cele badawcze

Wyznaczenie egzaminu autotechnicznego jest wymagane w celu ustalenia prawdy w dochodzeniu w sprawie karnej wszczętej po złożonym wypadku.

Zgodnie z wynikami tego badania, śledczy otrzymują, a sąd udziela odpowiedzi na wiele pytań. Ustala się, czy wypadek był wypadkiem, czy jest sprawcą incydentu. Przyczyna kolizji została ujawniona.

Na podstawie tych informacji na kierowcę, który jest uznawany za przyczynę wypadku, nakłada się odpowiednią karę.

Proces badania

Samo badanie jest podzielone na kilka następujących po sobie etapów. Wskazane jest, aby początkowo kontaktować się z ośrodkiem w celu przeprowadzenia badań autotechnicznych, ponieważ tylko doświadczeni i profesjonalni eksperci pracują w takiej instytucji. Procedura jest podzielona na kilka etapów:

 • eksperci sprawdzają wszystkie uszkodzenia znajdujące się w skrzyni biegów, silniku, układzie hamulcowym lub innych ważnych elementach samochodu, ponieważ w przypadku stwierdzenia poważnych uszkodzeń ocenia się, czy pojawiły się przed wypadkiem, czy po nim;
 • Często przyczyną awarii są różne wady i naruszenia integralności różnych istotnych systemów maszyny;
 • w przypadku wykrycia wady fabrycznej ekspert stwierdza, czy w jakikolwiek sposób wpłynął na zdarzenie, które miało miejsce;
 • różne naruszenia, które pojawiły się po incydencie, są analizowane, a także ustalono, gdzie dokładnie trafił inny samochód;
 • wszystkie charakterystyczne awarie są określone;
 • ujawnia się połączenie między wadami obecnymi przed wypadkiem i tymi, które pojawiły się w wyniku wypadku.

Aby przeprowadzić ten proces, ekspert musi mieć naprawdę zróżnicowaną wiedzę na temat różnych maszyn. W razie potrzeby mogą przyciągnąć innych specjalistów. Kompleksowe badanie jest uważane za najbardziej efektywne i niezawodne, ponieważ korzystając z wiedzy i doświadczenia kilku specjalistów, możliwe jest zidentyfikowanie prawdziwej przyczyny wypadku.

specjalistyczne badanie autotechniczne

Jaką dodatkową wiedzę można przeprowadzić?

Autotechniczne badanie wypadku można przeprowadzić jednocześnie z kilkoma innymi badaniami. Należą do nich:

 • badanie dochodzeniowe;
 • ocena stanu psychicznego kierowców.

Wyniki uzyskane po przeprowadzeniu tych badań pozwolą w pełni docenić niuanse incydentu.

Dlaczego przeprowadzane jest badanie śladów?

Główne cele tego badania to:

 • szczegółowy obraz wypadku;
 • określa się, w którym kierunku iz jaką prędkością poruszają się samochody;
 • pokazuje dokładne miejsce, w którym samochody były już po kolizji.

Niuanse tej analizy obejmują fakt, że nie ma potrzeby, aby przejść bezpośrednio do miejsca, w którym doszło do wypadku. Ekspert autotechniczny analizuje różne materiały prezentowane na zdjęciach lub nagraniach wideo. Dodatkowo wykorzystywane są informacje zawarte w raporcie wypadku lub innej dokumentacji związanej z incydentem.

Klient musi upewnić się, że niezbędne dokumenty i materiały zostaną przekazane specjaliście do zbadania. Zadania eksperta nie obejmują niezależnego zbierania różnych dowodów, dlatego zajmuje się przetwarzaniem otrzymanych informacji.

Badanie stanu psychicznego właścicieli samochodów

Ta procedura ma na celu ocenę stanu emocjonalnego właścicieli samochodów przed natychmiastowym wypadkiem, podczas wypadku i po wypadku. W tym celu specjalista komunikuje się bezpośrednio z kierowcą, a także używa zeznań. Wyniki takiego badania mogą mieć wpływ na przebieg śledztwa.

Jeśli osoba znajdowała się w stanie wzbudzenia przed wypadkiem lub miał zaburzenia psychiczne odnotowane przez lekarza prowadzącego, może to być podstawą do uznania go za winnego wypadku.

Stan afektu może być wykorzystywany jako okoliczność łagodząca dla sprawcy.

auto badanie techniczne

Jakie pytania stawia ekspert?

Przed złożeniem wniosku o badanie sąd musi ustalić, na które pytania powinien odpowiedzieć specjalista. Najczęściej ekspert powinien znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • określa się, w jakim stanie technicznym były samochody przed wypadkiem;
 • identyfikuje przyczynę usterki;
 • oszacował, które czynniki wpłynęły na wystąpienie zdarzenia;
 • oblicza się szybkość i kierunek ruchu samochodów przed wypadkiem;
 • określa się, czy kierowcy mogli uniknąć kolizji, gdyby szybko zostali kierowani i podjęli określone środki, aby zapobiec wypadkowi;
 • wszystkie inne czynniki, które przyczyniły się do wystąpienia zdarzenia, zostały zidentyfikowane.

Często podczas przeprowadzania badania eksperci znajdują inne ważne informacje, które są koniecznie przekazywane do sądu nawet w przypadku braku odpowiedniego pytania.

Niuanse końcowe

Recenzję badania autotechnicznego powinni przygotować sami eksperci. Wniosek musi zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania postawione przez sąd. Zasady tworzenia dokumentu obejmują:

 • sporządzone na piśmie;
 • Część wodna zawiera podstawowe informacje na temat eksperta i samego klienta;
 • narracja dostarcza odpowiedzi na wszystkie pytania;
 • na końcu wskazuje się, kto dokładnie jest winowajcą wypadku.

Właściwie sporządzony dokument jest prawnie wiążący, dlatego też jest łatwo akceptowany przez sąd.

Warunki i koszt procedury

Wielu ekspertów twierdzi, że będzie w stanie przeprowadzić badanie w ciągu kilku dni, ale w praktyce specjaliści muszą spędzić około dwóch tygodni na studiowanie licznych dokumentów i materiałów.

Koszt egzaminu zależy od różnych czynników, ale ekspert będzie musiał zapłacić co najmniej 5 tysięcy rubli. Jeśli odpowie na wiele pytań i zbada wiele materiałów, kwota ta może wzrosnąć do 20 tysięcy rubli.

Wniosek

Aby znaleźć odpowiedzi na liczne pytania dotyczące wypadku drogowego, należy przeprowadzić badania autotechniczne. Ich zapotrzebowanie powstaje, jeśli występują trudności w ustaleniu przyczyny wypadku, a także jeśli konsekwencje wypadku są poważne, dlatego odbywa się sesja sądowa.

Takie badanie powinno być prowadzone wyłącznie przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Na podstawie audytu sporządzono wniosek, który zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania sędziego.