Jak obliczyć podatek transportowy? Podatek od transportu dla emerytów: świadczenia

20.02.2019

Co roku dziesiątki tysięcy Rosjan stają się szczęśliwymi właścicielami pojazdów silnikowych i jednostek pływających. W dzisiejszych czasach słowa klasyka, że ​​samochód nie jest luksusem, ale środkiem transportu, mają znaczenie jak nigdy przedtem. W związku z tym kwestia sposobu obliczania podatku transportowego nie jest tak rzadko.

Pomimo mieszanych opinii na temat podatek drogowy musi być opłacony przez wszystkich właścicieli, bez wyjątku, niezależnie od formy własności. Być może w niedalekiej przyszłości w mediach pojawią się wieści o zniesieniu podatku od pojazdów, ale jak dotąd tak się nie stało, każdy właściciel samochodu jest zainteresowany otrzymywaniem obiektywnych i wiarygodnych informacji.

jak obliczyć podatek samochodowy

Esencja podatkowa

Podatek samochodowy - podatek związany z regionem, kwota odsetek od niego, a także okres jego płatności i terminy składania sprawozdań są ustalane przez organy ustawodawcze podmiotów Federacji Rosyjskiej. Tak więc, w różnych miejscowościach, jest znacząco różny. I faktycznie, właściciele tego samego samochodu mogą płacić podatek w dwóch lub trzech razy mniej niż w innych regionach. Oprócz tych punktów, ustawodawcy regionalni określają korzyści dla korzystania z podatku drogowego oraz warunki uzyskania tych świadczeń. Niektóre niezabezpieczone grupy ludności są całkowicie wolne od konieczności płacenia podatków, a niektórzy lokalni prawodawcy zapewniają znaczne rabaty.

W rzeczywistości, prawodawcy twierdzą, że środki pieniężne, które trafiają do budżetu regionalnego w formie opłat drogowych, są wykorzystywane do utrzymania normalnego stanu nawierzchni dróg i budowy nowych autostrad.

Jednak na podstawie zasady opodatkowania taki moment nie jest do końca jasny, dlaczego faktyczne wykorzystanie pojazdów nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu podatku. I w konsekwencji szkody, jakie powoduje na powierzchni drogi regionu. W końcu często zdarza się, że samochód jest zaparkowany, a właściciel wciąż za to płaci. Podczas gdy w innej sytuacji podobny transport jest używany niemal przez całą dobę, a obciążenia podatkowe są takie same w obu przypadkach.

Płatnicy

Podatnicy określają obywateli i organizacje - właścicieli jednostek transportowych, zarejestrowanych w kontroli drogowej. Pojazdy objęte prawem są uznawane za takie rodzaje transportu :

 • Samochody o mocy silnika ponad stu litrów. c.
 • Motocykle, skutery.
 • Autobusy.
 • Samoloty, śmigłowce.
 • Jachty, żaglowce, łodzie, skutery wodne, łodzie motorowe.

Wszystkie te rodzaje transportu są wymagane do rejestracji państwowej w policji drogowej.

podatek transportowy dla emerytów

Stawka podatku drogowego

Przepisy federalne określają przybliżone stawki podatkowe dla różnych rodzajów transportu. Rzeczywista kwota do zapłaty jest ustalana przez krawędzie i regiony Federacji Rosyjskiej, pod warunkiem, że stawki nie powinny być zmniejszane lub zwiększane o więcej niż dziesięć razy.

W sytuacji, gdy w dowolnym regionie lub regionie Federacji Rosyjskiej nie jest zatwierdzona odpowiednia ustawa o podatku transportowym regulująca stawki, w takim temacie obowiązują stawki określone w Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej.

Przykład według regionu

Aby przeanalizować różnice w wysokości kwot należnych w różnych regionach Rosji, opracowano tabelę zbiorczą, w której przeanalizowano stawki podatku transportowego w regionach Federacji Rosyjskiej na przykładzie samochodu osobowego z moc silnika 150 koni mechanicznych.

Numer produktu

Przedmiot Federacji Rosyjskiej

Stawka podatkowa

Podatek za 150 litrów. c.

1

Moskwa

45

6750

2

rok Petersburg

50

7500

3

Republika Adygei

40

6000

4

Republika Ałtaju, Republika Karaczajo-Czerkieska, Kemerowo

14

2100

5

Republika Baszkirii, Republika Dagestanu, Republika Mari Eł, Republika Tatarstanu, region Wołogdy, obwód Leningradzki, obwód Nowogród, region Orzeł

35

5250

6

Republika Buriacji

19,50

2925

7

Republika Inguszetii, Kraj Zabajkalski, Nowosybirsk

10

1500

8

Kabardino-Balkarian Republic, Republic of Karelia, Perm Territory, Vladimir Region, Woroneż Region, Kirov Region, Penza Region, Saratov Region, Tambov Region, Tyumen Region, Uljanowsk Region, Kirov Region

30

4500

9

Republika Kałmucji

47

7050

10

Republika Komi

20

3000

11

Republika Mordovia

25,9

3885

12

Republic of Sakha (Yakutia)

13

1950

13

Republika Osetii Północnej-Alania, Republika Chakasja, Stawropol Terytorium, Obwód Kaliningradzki, obwód murmański, Omsk Region, Orenburg Region, Rostov Region

15

2250

14

Republika Tywy, Republika Czeczeńska

11

1650

15

Udmurt Republic, Altai Territory, Volgograd Region, Iwanowo Region, Ryazan Region, Chelyabinsk Region

20

3000

16

Republika Czuwaski

19

2850

17

Kamczacka Krai, Archangielsk Region

24

3600

18

Region Krasnodar, region Biełgorod, region Kaluga, obwód pskowski

25

3750

19

Region Krasnojarski

14,50

2175

20

Primorsky Krai

26

3900

21

Terytorium Chabarowskie, obwód smoleński, żydowski region autonomiczny

16

2400

22

Region Amur, region Sachalin, region Tver

21

3150

23

Astrakhan Region, Kurgan Region

27

4050

24

Region Bryansk

18

2700

25

Region Kurski

22

3300

26

Region Lipetsk, Chanty-Mansyjsk Autonomiczny Okrug-Yugra, Chukotka Autonomous Okrug, Sewastopol

7

1050

27

Irkuck

14,50

2175

28

Region Kostroma

26,80

4020

29

Region Magadan, region Tomsk

8

1200

30

Region Moskwy

34

5100

31

Nizhny Novgorod region

31,50

4725

32

Region Samara

33

4950

33

Region Swierdłowsku

9,40

1410

34

Region Tula

25,40

3810

35

Region Jarosław

28.10

4215

36

Nenets Autonomous District

0

0

37

Dystrykt autonomiczny Yamalo-Nenets

24,50

3675

Jak wynika z powyższej analizy, opłata za transport w różnych regionach i regionach może się znacznie różnić. Właściciele samochodów w Autonomicznym Dystrykcie Nenets nie będą musieli w ogóle płacić żadnych kwot. Ale właściciele samochodu w Petersburgu będą musieli zapłacić 50 rubli za każdą moc.

Wszystkie te stawki są zatwierdzane na poziomie regionalnym. W każdym regionie i na terytorium Federacji Rosyjskiej wprowadzono własne przepisy dotyczące podatku transportowego. Przepisy podatkowe przewidują moment, w którym region nie przyjmie odpowiednich aktów prawnych. Wtedy stopa w tym temacie pozostaje na poziomie zalecanym przez prawo federalne. Na przykład, dla samochodu o pojemności silnika 150 KM, ustala się stawkę 3,5 rubli za litr. z., czyli rocznie trzeba zapłacić 525 rubli. Ale w rzeczywistości w tej chwili nie ma takich regionów, które nie przyjęłyby odpowiedniego prawa.

Podatek dla obywateli i przedsiębiorstw

Istnieją różnice w procedurze obliczania i przekazywania podatku w zależności od formy własności właściciela. W związku z tym właściciele pojazdu - osoby prawne muszą obliczać i przekazywać środki do budżetu regionalnego, korzystając z własnych zasobów, a inspektorat podatkowy wykonuje tę pracę dla osób fizycznych i corocznie informuje właściciela transportu na piśmie o kwocie należnej.

Oprócz niezależnego obliczania i przekazywania płatności podatnicy - osoby prawne muszą złożyć deklarację inspektorom do 1 lutego następnego roku.

podatek transportowy według regionów

Zarząd

Jeżeli powiadomienie o wysokości płatności na rzecz właściciela - osoba fizyczna nie przybyła, nie oznacza to, że płatność podatku transportowego jest opcjonalna. Dług dla właściciela nadal będzie obliczany automatycznie, aw przypadku braku zapłaty właściciela transportu może być poważny problem. Na przykład problemy z podróżowaniem za granicę. A niewiedza na temat tego, że istnieje podatek od transportu, nie złagodzi sytuacji w żaden sposób i nie będzie można odejść, zanim wszystkie należne płatności zostaną wypłacone.

Aby nie doszło do tak nieprzyjemnej sytuacji, zaleca się, aby w przypadku braku powiadomienia samodzielnie skontaktować się z inspekcją. W Internecie można dokonać takiego kroku w Internecie podczas kontroli. Dołącz do wiadomości zeskanowanych dokumentów tytułowych do transportu.

Terminy płatności podatku transportowego dla osób fizycznych są określone w okresie do 1 października roku następującego po roku sprawozdawczym. Powiadomienia przychodzą od kwietnia do września. Jeżeli do końca września koperta z inspekcji nie nadejdzie, należy skontaktować się z organami podatkowymi, nie pogarszając sytuacji.

Warto zauważyć, że w sytuacji opóźnienia w płatnościach właściciel jest zwykle karany w wysokości 20% kwoty podatku, która nie została dotrzymana w terminie. Możliwe jest również naliczanie odsetek każdego dnia za opóźnienie.

Jak obliczyć podatek transportowy

Jeśli właściciel transportu nie jest obywatelem, ale przedsiębiorstwem, podatek musi być obliczany niezależnie według poniższego wzoru:

 • Kwota podatku od pojazdu = liczba koni mechanicznych w pojeździe x stawka podatku x (liczba miesięcy posiadania pojazdu w okresie sprawozdawczym: 12).

Ponadto, jeżeli koszt pojazdu przekracza 3 miliony rubli, obliczenia należy stosować do współczynników mnożenia, zgodnie z paragrafem 2 artykułu 362 Ordynacji podatkowej. Takie współczynniki pomnożenia zostały wprowadzone dla pojazdów kosztujących od trzech milionów rubli i mogą podnieść wartość podatku transportowego z 10 do 300%, tj. Maksymalnie trzy razy.

prawo podatkowe w transporcie

Przykład

Poniżej przedstawiono w sposób jasny sposób obliczania podatku drogowego od samochodu w sytuacji posiadania go przez cały rok, niepełny rok, aw wariancie, gdy jego wartość przekracza trzy miliony rubli.

1. Obliczanie podatku drogowego bez uwzględnienia korekt dotyczących rosnących współczynników za pełny kalendarzowy rok własności.

Antares LLC posiada w swoim bilansie pojazd - samochód osobowy Toyota Land Cruiser Prado, wyprodukowany w 2010 roku, wart 2,8 mln rubli. Zarejestrowany w policji drogowej w Moskwie transport został dostarczony w 2012 roku. Pojemność silnika wynosi 185 litrów. c. Podatek zostanie obliczony w następujący sposób.

 • Wartość podatku od pojazdu = liczba koni mechanicznych w pojeździe (185) x stawka podatku (w Moskwie dla samochodów o pojemności silnika od 150 KM do 200 KM to 45 x liczba miesięcy posiadania pojazdu w roku sprawozdawczym: 12 (12: 12 = 1):

  185 x 45 x 1 = 8325.

Zapłata podatku transportowego w tym przykładzie powinna zostać dokonana w wysokości 8325 rubli.

2. Obliczenie podatku transportowego bez użycia współczynników wzrostu dla niekompletnego roku kalendarzowego własności.

Antares LLC nabyła w 2014 roku pojazd Toyota Land Cruiser Prado, wyprodukowany w 2010 roku o wartości 2,8 mln rubli. Samochód został zarejestrowany w policji drogowej w Moskwie w kwietniu 2014 r. Pojemność silnika to 185 litrów. c. Jak obliczyć podatek transportowy w tej sytuacji przedstawia wzór:

 • Wartość podatku od pojazdu = liczba koni mechanicznych w pojeździe (185) x stawka podatku (w Moskwie dla samochodów o pojemności silnika od 150 KM do 200 KM to 45 x liczba miesięcy posiadania pojazdu w roku sprawozdawczym: 12 (9: 12 = 0,75).

  185 x 45 x 0,75 = 6244.

3. Obliczenie podatku transportowego, biorąc pod uwagę rosnący współczynnik dla pełnego roku kalendarzowego własności.

Antares LLC posiada w bilansie samochód marki Mercedes-Benz Viano, wyprodukowany w 2013 roku, wart 4,3 mln rubli. Zarejestrowany w Moskiewska policja drogowa Transport dostarczony w 2013 roku. Pojemność silnika to 258 litrów. c. Podatek zostanie obliczony w następujący sposób:

 • Wartość podatku od pojazdu = liczba koni mechanicznych w pojeździe (258) x stawka podatku drogowego (w Moskwie w przypadku samochodów o pojemności silnika 250 KM wynosi 150) x liczba miesięcy posiadania pojazdu w roku sprawozdawczym: 12 (12: 12 = 1) х wzrost współczynnika (dla tego transportu, zgodnie z ustępem 2 artykułu 362 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej jest równa 1.3).

  258 x 150 x 1 x 1,3 = 50 310.

4. Obliczanie podatku transportowego z zastosowaniem współczynnika rosnącego dla niekompletnego roku kalendarzowego własności.

Antares LLC nabył w 2014 roku pojazd marki Mercedes-Benz Viano, wyprodukowany w 2013 roku o wartości 4,3 mln rubli. Samochód został zarejestrowany w policji drogowej w Moskwie w czerwcu 2014 r. Pojemność silnika to 258 litrów. c. Jak obliczyć podatek transportowy w tym przypadku przedstawia wzór:

 • Wysokość podatku od pojazdu = liczba koni mechanicznych w pojeździe (258) x stawka podatku (w Moskwie w przypadku samochodów o pojemności silnika 250 KM, która ma 150 lat) x liczba miesięcy posiadania pojazdu w roku sprawozdawczym: 12 (9: 12 = 0,75) x współczynnik korygujący dla samochodów o wartości ponad trzech milionów rubli (1.3).

  258 x 150 x 0,5 x 1,3 = 25 155.

podatek transportowy Moskwa

Opodatkowanie podatku od transportu

Prawo federalne przewiduje możliwość ustanowienia przez władze regionalne różnych ulg podatkowych. Aby wprowadzić takie korzyści w sytuacji, w której należy wprowadzić, w jakiej ilości lub dla których grup ludności decydują prawodawcy regionów. Co do zasady prawie wszystkie regiony określiły w swoich dokumentach regulacyjnych obniżony podatek drogowy dla emerytów, weteranów wojennych, osób niepełnosprawnych i innych najmniej chronionych grup ludności.

Możliwe jest zapoznanie się z pełną listą świadczeń stosowanych w danym regionie na stronie internetowej Twojej inspekcji. Jako przykład rozważ korzyści drogowe dla regionu Federacji Rosyjskiej - Terytorium Stawropola.

Zgodnie z ustawą o terytorium Stawropola "w sprawie podatku transportowego" (w wersji aktu prawnego nr 10 -2013 z 10.10.2013) obowiązek przeniesienia składek na transport jest całkowicie usunięty z poniŜej zaludnienia, przedsiębiorstw i pojazdów w wysokości jednej jednostki pojazdu:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby dotknięte promieniowaniem podczas katastrofy w Czarnobylu.
 • Weterani wojenni zaangażowani w różne lokalne konflikty.
 • Uczestnicy II wojny światowej.
 • Publiczne stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i przedsiębiorstw komercyjnych, których założycielami są w pełni takie stowarzyszenia publiczne, w przypadku gdy liczba pracowników niepełnosprawnych stanowi co najmniej połowę wszystkich pracowników.
 • Pojazdy używane przez przedsiębiorstwa i przedsiębiorców indywidualnych do dostarczania swoich pracowników do miejsca pracy iz powrotem, pod warunkiem że liczba miejsc dla pasażerów jest nie mniejsza niż 20.
 • Stowarzyszenia i struktury religijne.

Wielkość transferu podatku drogowego jest częściowo zmniejszona dla następujących kategorii ludności i pojazdów:

 • Podatek transportowy dla emerytów, którzy posiadają samochód osobowy o pojemności do 100 litrów. s., zmniejszone o 50% w stosunku do jednej jednostki transportu.

Aby móc skorzystać z powyższych korzyści, osoby i organizacje podatników powinny złożyć list do inspektorów podatkowych wymieniających wymagane świadczenia i załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające, że mają takie prawo.

Podatek transportowy (Moskwa) zapewnia świadczenia drogowe nieco szersze, z wyjątkiem wymienionych obywateli i przedsiębiorstw, obejmują one takie grupy ludności i organizacje:

 • Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem pasażerskim na trasach miejskich (bez taksówek) dla wszystkich pojazdów zaangażowanych w taką działalność.
 • Mieszkańcy SSE "Zelenograd" na wszystkich pojazdach stojących na ich równowadze przez okres pięciu lat od momentu prawidłowej rejestracji pojazdu.
 • Byli więźniowie nieletni obozów koncentracyjnych i gett.
 • Jeden z rodziców niepełnosprawnego dziecka lub jeden z rodziców dużej rodziny.
 • Wszyscy właściciele samochodów o mocy poniżej 70 KM na jednej jednostce takiego transportu.

Z kolei podatek transportowy dla emerytów w Moskwie będzie większy niż na terytorium Stawropola i będzie stanowił 100% ogólnej stawki.

zaległości podatkowe z tytułu transportu

Porównanie praktyk innych krajów

Rosja jest daleka od jedynego kraju, w którym właściciele samochodów muszą dzielić się z państwem środkami na prawo do własnego transportu. W wielu krajach są analogiczne do naszego podatku drogowego. Ale są kraje, w których takie opłaty są anulowane. Przykładem jest Francja. Tam podatek drogowy istniał przez ponad pół wieku i został zniesiony około 15 lat temu pod naciskiem opinii publicznej. Szczególnie interesujący jest fakt, że podatek nie utrzyma dróg w dobrym stanie, a nie będzie budował nowych. Początkowo wprowadzono go w celu wsparcia emerytów o niskich dochodach w kryzysie ... Ale kryzys minął, a podatek pozostał przez pół wieku.

Rachunki i trendy

Podatek transportowy w 2014 r. Wywołał wiele kontrowersji i debat. W wielu regionach Rosji kierowcy prowadzili wiece o zniesieniu podatku. Takie działania odbywają się regularnie przez wiele lat. A teraz wydaje się, że sytuacja, która stała się już nawykowa, kiedy obywatele działają, a rząd ich nie słyszy, zmieni się.

W maju 2015 r. Ustawa została przekazana Dumie Państwowej w celu zniesienia podatku transportowego. Jest możliwe, że już wkrótce kwestia, w jaki sposób obliczyć podatek samochodowy od samochodu, całkowicie straci na aktualności. Autorzy tej inicjatywy proponują rozwiązywanie pytań dotyczących finansowania budowy dróg i utrzymania dróg nie na koszt właścicieli samochodów, ale z powodu dostosowania akcyzy na paliwo. Zgłoszony projekt ustawy został zarejestrowany i przesłany do komisji budżetowej i podatkowej w celu dalszego rozpatrzenia i podjęcia decyzji o poddaniu jej pod głosowanie posłów.

podatek samochodowy

Ale choć ustawa nie przyjęła statusu ustawy, obywatele nadal otrzymują powiadomienia o potrzebie zapłaty podatku, który jest wysyłany przez podatek. Podatek od transportu zawsze był jednym z kontrowersyjnych i powodujących gwałtowne kontrowersje w społeczeństwie. Pozostaje mieć nadzieję, że jego odwołanie nie jest daleko, państwo usłyszy milionową armię właścicieli samochodów, a odpowiednie prawo zostanie przyjęte.