Jak wejść w tryb awaryjny (Windows 7)?

01.03.2020

Jeśli komputer nie uruchamia się w zwykły sposób, w jego pracy wystąpiły awarie lub pewne błędy, możesz spróbować pobrać go w trybie awaryjnym. W tej wersji system operacyjny użyje standardowych ustawień, które umożliwią włączenie urządzenia technicznego.

Koncepcja i różnice w stosunku do zwykłego przebiegu

Tryb awaryjny w systemie Windows 7 to specjalny stan diagnostyczny komputera osobistego, który umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłowym działaniem lub konfiguracją określonego zainstalowanego programu lub sprzętu komputerowego. W tym trybie system operacyjny wykorzystuje minimalny zestaw sterowników niezbędnych do normalnego uruchomienia urządzenia technicznego. Są to sterowniki monitorów, myszy, dyski, klawiatury i standardowe usługi. Jeśli urządzenie nie uruchamia się, na przykład po zainstalowaniu nowego nieznanego oprogramowania, to po uruchomieniu systemu operacyjnego w trybie bezpiecznym przy minimalnych usługach można go usunąć.

wygraj 7 trybów bezpieczeństwa

Tryb awaryjny (Windows 7) odróżnia się od zwykłego rozruchu zgodnie z następującymi podstawowymi parametrami:

 • Większość sterowników nie ładuje się.
 • Zamiast zwykłych sterowników urządzeń wideo uruchamiane są standardowe tryby VGA.
 • Pulpit ma rozszerzenie o rozdzielczości 640x480 pikseli i dodatkowe napisy "Tryb awaryjny" we wszystkich rogach monitora.

tryb awaryjny Windows 7

Sposoby na rozpoczęcie

W Win 7 tryb bezpieczny można uruchomić na dwa główne sposoby:

 • Zaloguj się, gdy uruchomisz system operacyjny bezpośrednio przed jego załadowaniem.
 • Zaloguj się z działającego systemu operacyjnego w trybie pracy, zmieniając metodę uruchamiania w menu "Konfiguracja systemu".

Zaloguj się przy starcie systemu operacyjnego

Aby ustawić tryb awaryjny (Windows 7) w ten sposób, należy włączyć komputer i kilkakrotnie nacisnąć klawisz F8 podczas ładowania. Jeśli po tym oknie powitalnym systemu operacyjnego i odpowiedniego logo korporacji pojawiło się na ekranie, oznacza to, że moment naciśnięcia klawisza został pominięty i trzeba powtórzyć wskazane czynności ponownie, to znaczy wyłączyć komputer, włączyć go ponownie, naciskając przycisk F8.

tryb awaryjny w Windows 7

Funkcje startowe

Jeśli nie możesz przejść do trybu awaryjnego w ten sposób, musisz zwrócić uwagę na następujące punkty:

 • W niektórych klawiaturach, najczęściej na laptopach, klawisze funkcyjne oznaczone literą F mogą być domyślnie wyłączone. W związku z tym, naciskając przycisk F8, nie można uzyskać żadnego wyniku. Aby zmienić tę sytuację, należy nacisnąć specjalny przycisk (zwykle Fn) i trzymając go, użyć odpowiedniego klawisza funkcyjnego.
 • Jeśli w urządzeniu jest zainstalowany więcej niż jeden system operacyjny, należy wybrać odpowiednią opcję za pomocą strzałek na klawiaturze, a następnie nacisnąć Enter.
 • Aby korzystać z klawiszy strzałek na cyfrowej części klawiatury, należy się upewnić, że tryb Num Lock jest wyłączony, co sygnalizuje odpowiednia kontrolka w górnej lub dolnej części klawiatury.

tryb awaryjny w Windows 7

Działania po wejściu w tryb awaryjny

Po uruchomieniu urządzenia i po naciśnięciu przycisku F8 przechodzi do trybu awaryjnego, można przejść do następujących czynności:

 • Przejdź do menu systemowego "Zaawansowane opcje uruchamiania" i wybierz "Tryb awaryjny".
 • Następnie system operacyjny załaduje się w nowym trybie, który wskaże niestandardowy projekt pulpitu, jego rozszerzenie i odpowiadający mu napis w rogach ekranu.

Zaloguj się z systemu operacyjnego w trybie pracy, korzystając z dodatkowych konfiguracji

Aby uruchomić tryb awaryjny (Windows 7) w drugi sposób, należy wykonać następujące czynności:

 • Korzystając z menu "Start", wprowadź polecenie msconfig w polu wyszukiwania. Jeśli system wymaga uprawnień administratora i prosi o podanie hasła, musisz wprowadzić wszystkie dane i poczekać na potwierdzenie.
 • Następnie okno "Ustawienia systemu" otworzy się automatycznie. W tym celu należy znaleźć zakładkę "Pobierz" i zaznaczyć pole "Tryb awaryjny" z minimalnymi wymaganiami i kliknąć OK.
 • Następnie system operacyjny zaoferuje ponowne uruchomienie komputera, co nastąpi w trybie awaryjnym.
 • Po usunięciu wszystkich problemów należy ponownie wejść do okna "Ustawienia systemu" i usunąć zaznaczony wcześniej znacznik wyboru.

Złe uruchamianie komputera w trybie awaryjnym

Jeśli komputer uruchamia się w trybie awaryjnym bez żadnego działania ze strony użytkownika, to przede wszystkim należy określić możliwą przyczynę tego wyniku. Mogą to być nowo zainstalowane programy lub nowy sprzęt. Jeśli mówimy o nowym oprogramowaniu, najczęściej o grach, to sytuację można rozwiązać za pomocą zakładki "Dodaj / Usuń programy" w Panelu sterowania. Wszystkie nowe aplikacje powinny zostać usunięte, a następnie ponownie uruchomić komputer. Prawdopodobieństwo, że system operacyjny zostanie uruchomiony w zwykły sposób, bez konsekwencji poprzedniego niepowodzenia w pracy, jest dość wysokie. Jeśli po zainstalowaniu nowego sprzętu uruchomiono tryb awaryjny, należy ponownie otworzyć Panel sterowania i usunąć urządzenie lub sterowniki. Następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli po wykonaniu tych czynności system operacyjny uruchomi się normalnie, błąd jest związany z określonym konfliktem sprzętowym. Jeśli problem z uruchomieniem trybu awaryjnego nie jest połączony z nowym sprzętem lub nowo zainstalowanym oprogramowaniem, rejestr prawdopodobnie zostanie uszkodzony. Oznacza to w większości przypadków konieczność ponownej instalacji całego systemu operacyjnego.

wygraj 7 trybów bezpieczeństwa

Co można poprawić w tym trybie?

Po zalogowaniu się do systemu operacyjnego w trybie awaryjnym można wykonać szereg czynności, które pozwalają naprawić niektóre błędy i inne problemy z systemem operacyjnym:

 • Sprawdź urządzenie pod kątem obecności wirusów. Dość często wirusy, których program antywirusowy nie może usunąć w trybie standardowym, można łatwo i łatwo zniszczyć w bezpieczny sposób. Ponadto można zainstalować program antywirusowy, będąc bezpośrednio w trybie bezpieczeństwa.
 • Uruchom przywracanie systemu. Jeśli, z powodu pewnych działań użytkownika, komputer przestał działać stabilnie, a następnie uruchamiając funkcję odzyskiwania systemu, komputer można przywrócić do tego stanu i do parametrów, które były przed awariami w jego działaniu.
 • Zaktualizuj sterowniki sprzętu. W przypadku rozpoznawania niestabilnej pracy komputera przez sterowniki systemowe, mogą one zostać zaktualizowane. Możesz pobrać najnowsze wersje oprogramowania z oficjalnych stron internetowych producentów sprzętu.
 • Usuń wcześniej zainstalowane oprogramowanie. Jeśli problemy z systemem operacyjnym wystąpią po zainstalowaniu określonego oprogramowania, możesz usunąć odpowiedni program w trybie awaryjnym.
 • Usuń baner na pulpicie. Tryb awaryjny (Windows 7) to najbardziej niezawodny sposób na pozbycie się banera reklamowego.
 • Sprawdź, czy system operacyjny ulega awarii podczas normalnego rozruchu. Jeśli w trybie awaryjnym nie ma niebieskiego ekranu śmierci, restartuj w sposób automatyczny itp., Najprawdopodobniej problem występuje w programie. Jeśli jest odwrotnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że awarie są spowodowane problemami sprzętowymi.

tryb awaryjny w Windows 7

Wniosek

Tryb awaryjny to specjalny warunek komputera, który pozwala poprawić liczbę błędów systemu operacyjnego lub konsekwencje nieprawidłowego zainstalowania oprogramowania i dodatkowych urządzeń. Możesz pobrać urządzenie w trybie awaryjnym na różne sposoby, z których każdy ma swoją własną charakterystykę.