Jak wysłać pieniądze z Tele2 na Tele2 innego abonenta?

10.05.2019

Firmy świadczące usługi komunikacyjne zapewniają swoim klientom różnorodne możliwości i oferują szereg dodatkowych usług: nieograniczony dostęp do Internetu, powiadomienia o zmianie numerów itp. Transfer mobilny można dodać do listy takich usług. Dzięki niemu możesz uzupełnić konto o inny numer, niezależnie od tego, który operator go obsługuje. Ta usługa jest dość wygodna i dostępna dla wszystkich klientów. Jak przesłać pieniądze z Tele2 na Tele2, a także do liczby innych operatorów komórkowych, zostaną omówione w tym artykule. Poniżej przedstawiamy opis funkcji i niektóre z niuansów tej usługi.

jak przesłać pieniądze z tele2 na tele2

Ogólny opis

Zasada świadczenia usługi jest następująca: subskrybent, który chce przesłać pieniądze z salda na inny numer, wysyła odpowiednie żądanie (więcej informacji na temat sposobu wysyłania pieniędzy z telefonu na telefon Tele2 i inni operatorzy zostaną opisane poniżej). Idzie do operatora telefonii komórkowej. System sprawdza: czy możliwe jest przekazanie, jeśli spełnione są ustanowione warunki, itp. W przypadku, gdy pieniądze są przekazywane zgodnie z zasadami, pieniądze są przekierowywane na określoną liczbę z salda inicjatora transferu na określony numer, odpowiadająca prowizja jest pobierana. Oba numery otrzymują powiadomienie SMS, że operacja się powiodła. W sytuacji, gdy niemożliwe jest przekazanie pieniędzy, klient inicjujący przelew, informacja jest również wysyłana w wiadomości z uzasadnieniem.

Funkcje i ograniczenia mobilnego tłumaczenia

Oto opis niektórych niuansów danej usługi, które subskrybent Tele2 musi zapamiętać. Możesz przesłać pieniądze z numeru na numer, jeśli spełnione są następujące warunki:

wyślij pieniądze z telefonu na telefon tele2

  • obie liczby (z których i na które dokonywany jest transfer) nie są na warunkach korporacyjnych, tj. są zarejestrowane dla osób fizycznych;
  • natychmiast po zakupie karty SIM, pieniądze nie mogą zostać z niej przeniesione - to ograniczenie będzie obowiązywać przez sześćdziesiąt dni (aby go ominąć, wystarczy doładować konto)
  • Nie można udostępnić salda, jeśli aktywowana jest "Obiecana płatność" na danym numerze - należy odczekać, aż działanie zostanie zawieszone, a dopiero później wykonać przelew);
  • na rachunku abonenta, który dokonuje przelewu, powinien pozostać po operacji co najmniej 10 rubli (należy pamiętać, że za każdy przelew naliczana jest opłata);
  • Tylko jeden przelew może zostać dokonany na jedną liczbę dziennie;
  • w ramach jednej transakcji dopuszczalne jest przeniesienie z 10 do 1000 rubli;
  • nie można przenieść mniej niż dziesięć rubli;
  • prowizja za przelewy w sieci zależy od kwoty płatności i może wynosić od 5 do 30 rubli (jeśli przelew zostanie dokonany na tysiąc rubli, wówczas zostanie wstrzymane 2,5%);
  • jeśli transfery z karty SIM nigdy wcześniej nie były wykonywane lub po upływie tego czasu minęło wiele czasu, będziesz musiał wprowadzić żądanie transferu na swoim gadżecie co najmniej dwa razy
  • aby wykonać przelew na kartę SIM innego operatora, należy pamiętać, że prowizja wyniesie 5% plus pięć rubli (szczegółowe informacje o koszcie przelewu będą wyświetlane na ekranie gadżetu, tuż przed jego wykonaniem).

Przesyłanie pieniędzy na kartę Tele2 SIM

Posiadacz numeru Tele2 może także odbierać przelewy od innych abonentów, zarówno ich sieci, jak i wszelkich innych. Jak na przykład wysłać pieniądze z MTS do Tele2? Dla klientów operatora MTS opracowano usługę łatwej płatności, dzięki której pieniądze powinny zostać przelane na numer innego operatora. Wcześniej należy go aktywować na swoim numerze, a następnie za pomocą interfejsu internetowego usługi wskazać odbiorcę i wypełnić inne pola.

jak przesłać pieniądze z zapłaty na tel2

Jak sprawdzić, czy usługa jest dostępna?

Przed przekazaniem pieniędzy z Tele2 na Megafon lub na numer innego operatora telekomunikacyjnego, należy wyjaśnić, czy jest to możliwe w tej chwili od bieżącego numeru. Aby to zrobić, musisz wybrać zapytanie * 104 #. Informacje zostaną wysłane do klienta w wiadomości tekstowej.

Jak przesłać pieniądze z Tele2 na Tele2 i numery innych operatorów telekomunikacyjnych

Tak więc, aby wypłacić pieniądze z jednego numeru i przelać je na konto innego, należy wybrać żądanie * 145 * <numer_biorcy> * <kwota płatności> #.

Liczba jest wskazywana przez osiem. Na przykład, aby przelać płatność w wysokości 10 rubli, musisz wybrać: * 145 * 8952XCFPPPP * 10 #.

jak wysłać pieniądze z tele2 do megafonu

To żądanie * 145 # powinno być zapamiętane zarówno przez klientów, którzy są zainteresowani przesyłaniem pieniędzy z Tele2 do Tele2, jak i tych, którzy planują dokonywać płatności w ten sposób na numery innych operatorów telekomunikacyjnych. Jedyną różnicą w realizacji tych dwóch operacji jest wielkość prowizji. Jak wspomniano wcześniej, w przypadku przelewów na numery nie omówione przez Tele2 prowizja będzie nieco wyższa. Należy wziąć to pod uwagę, wskazując na kwotę przelewu, ponieważ nie jest możliwe przekierowanie całego salda. Minimum na koncie powinno pozostać dziesięć rubli. W przeciwnym razie transfer się nie powiedzie.

jak wysłać pieniądze z tele2 na beeline

Poprzez menu * 145 # można również wyświetlić warunki korzystania z usługi, określić, do którego operatora komórkowego należy dany numer. Może to być przydatne, jeśli klient planuje dokonać przelewu, ponieważ wysokość opłaty zależy od tego, czy odbiorca jest subskrybentem swojej sieci, czy nie.

Przelew pieniężny za pośrednictwem konta osobistego

Jak przesłać pieniądze z Tele2 na Beeline przez Internet? Dla abonentów aktywnie korzystających z Internetu i preferujących wykonywanie operacji za pomocą numeru za pośrednictwem interfejsu internetowego, dobrą wiadomością jest to, że transfer mobilny nie jest konieczny do wykonania za pośrednictwem gadżetu. Tutaj obowiązują wszystkie te same warunki, co przy transferze z telefonu komórkowego. Możesz również dokonywać przelewów z karty bankowej na konto mobilne za pośrednictwem konta osobistego na swojej stronie - warunki, na jakich przelewy są dokonywane, powinny być wyjaśnione bezpośrednio na portalu.

tele2 wysyła pieniądze z numeru na numer

Wniosek

W tym artykule opisano sposób przesyłania pieniędzy z Tele2 do Tele2 i numerów innych operatorów, a także warunki korzystania z opcji Mobile Transfer. Praktycznie wszyscy abonenci mogą korzystać z tej usługi, pod warunkiem, że są osobami fizycznymi, a stan ich konta odpowiada pewnym warunkom, które również omówiono wcześniej. Jeśli masz inne pytania związane z usługą Mobile Transfer lub jeśli podczas transferu wystąpią błędy, skontaktuj się z obsługą klienta, korzystając z jednego numeru 611, możesz bezpłatnie zadzwonić z karty SIM operatora alternatywnego.