Jak napisać esej? Pisanie w języku rosyjskim

11.06.2019

Nie wszyscy studenci uwielbiają pisać eseje, ale nie wszyscy pracują. Jeśli łatwo jest komuś przekazać swoje myśli w zrozumiałym, kompetentnym języku, to taka praca wydaje się trudna innej osobie. I jak napisać esej dla takich studentów?

W tym artykule opiszemy, jak poprawnie i łatwo pisać ten rodzaj pracy. Podzielimy się tym, na czym powinny składać się eseje, jak przygotować plan na przyszłość tekstu, jak pisać na dany temat lub obraz. Dzięki naszym informacjom nauczysz się poprawnie i znacząco pisać!

Co to jest esej?

S.I. Ożeńow uważał, że esej jest dziełem, które pokazuje wiedzę studenta na dany temat, a także umiejętność wyrażania myśli. Trudno się z tym nie zgodzić. Ale chcę też dodać, że ten rodzaj pisania jest również sekwencją fabuły. Pomaga uchwycić cel pracy, jej główną ideę. Dlatego możemy uzupełnić tę definicję w następujący sposób: "Pisanie jest dziełem, które demonstruje wiedzę studenta na dany temat i zdolność do konsekwentnego wyrażania własnych myśli". jak napisać esej

Na tej podstawie możemy wywnioskować, że ten rodzaj pracy pisemnej stanowi pewną strukturę, której należy przestrzegać, aby tekst był kompletny.

Uczniowie często piszą esej o języku rosyjskim lub literaturze (i innych przedmiotach). Ich wyniki w nauce zależą od umiejętności pisania i przekazywania myśli. Ale to nawet nie jest najważniejsze. Po pierwsze, eseje uczą was wyrażania myśli, dzielenia się nimi i wyrażania siebie. Te umiejętności są bardzo ważne dla udanej interakcji z innymi. Dlatego musimy pracować nad tym, musimy rozwijać umiejętności pisania.

Co to oznacza?

Aby rozwinąć umiejętności pisania, musisz zacząć pamiętać, z czego składa się ta kompozycja. Pomoże nam to nauczyć się konsekwentnie komunikować nasze myśli. W ten sposób nasz tekst okaże się nie tylko znaczący, ale i skonstruowany logicznie.

Esej składa się z trzech części. To jest wstęp, główna część i konkluzja. Wszystkie te elementy muszą być obecne w tekście. Jeśli brakuje jednego z nich, zredukuje to jakość eseju i jego ocenę. komponowanie planu

Przejdźmy przez te części. Zadaniem wprowadzenia jest wprowadzenie tematu i przekazanie pewnych informacji na jego temat. Również tutaj możesz zainteresować czytelnika.

Główna część - tutaj student musi pokazać całą swoją wiedzę na zadany temat. Tutaj powinien umieć analizować, opisywać. Jednocześnie nie zapominaj o logicznym i konsekwentnym wyrażaniu swoich myśli.

Na zakończenie wyciągnięto wniosek, w którym wyróżnia się główna idea całego eseju.

Tekst, składający się ze wszystkich powyższych elementów, będzie kompletny, spójny i piśmienny. Pokaże zdolność ucznia do prawidłowego i logicznego wyrażania swoich myśli.

Jak napisać esej?

W szkole dzieci uczą się różnych tematów. Niektórym z nich powierza się zadanie napisania eseju. W ten sposób nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób uczniowie nauczyli się omawianych tematów. A uczniowie piszą esej na temat języka rosyjskiego i innych przedmiotów, a słabo przedstawiają końcowy rezultat ich pracy pisemnej. Wynika to z faktu, że wiele osób po prostu zaczyna pisać oświadczenie, treść omawianego tekstu, pomijając trzy główne części tekstu (wprowadzenie, część główna i wniosek). Rezultatem jest "surowa" i niekonsekwentna praca, w której główna idea nie jest jasno wyrażona. esej na zdjęciu

Nauczyciele języka rosyjskiego i literatury uczą dzieci w szkole, jak poprawnie pisać esej. Niemniej jednak uczniowie nadal piszą stwierdzenia bez kompozycyjnego podziału tekstu. To błąd. A skoro tak trudno pisać w kompozycji, to może warto nauczyć się planować tekst? Ta metoda pomogła pisać eseje, artykuły, prace wielu osobom. Jest to jedna z głównych zasad pisania tekstu.

Przygotowujemy plan pisania

Załóżmy, że dostałeś zadanie w rosyjskiej literaturze, aby napisać artykuł o konflikcie pokoleń na powieści I.S. Turgieniew "Ojcowie i synowie". I myślisz: "Co napisać?" Najpierw musisz sporządzić plan pisemny na piśmie. Musi być zbudowany poprawnie. Oznacza to, że powinno ono być napisane na podstawie trzech głównych części tekstu.

Zrób plan. W pierwszej części, we wstępie, piszemy o problem ojców i dzieci że jest wieczna i jest rozważana w wielu dziełach literackich. Następnie przejdź do głównej części. Tutaj piszemy, jak wątek konfliktu dwóch pokoleń ujawnia się w powieści Turgieniewa. Piszemy o związku między Bazarowem i Pavelem Petrovichiem Kirsanovem i jego rodzicami. Przeprowadzamy ich analizę, odnotowujemy ich różnice, pozytywne i negatywne strony obu frontów. esej o języku rosyjskim

Ta główna część jest podzielona na 2-4 części. W pierwszym pisze o Bazarowie i Pavelu Pietrowiczu. W drugim - o ich różnicach, podobieństwach i cechach. W trzecim - o stosunkach Bazarowa z jego rodzicami. W czwartym, jak rodzice bohatera naprawdę kochają swojego syna.

Można wejść głębiej w temat i dotknąć wtórnego bohatera Arkadego, w którym nie ma wyraźnego konfliktu między pokoleniami w porównaniu z Bazarowem.

W końcowej części piszemy poniżej. Konflikt międzypokoleniowy jest jednym z najważniejszych tematów w literaturze. Roman Turgieniew pokazał nam pozytywne i negatywne strony obu frontów. Autor nie mówi do czytelników ani dla starszych, ani dla młodszego pokolenia. W ten sposób pokazuje, że problem ten jest wieczny, klasyczny i istotny dla wszystkich czasów. Że w rzeczywistości jest nierozwiązywalny.

Jak napisać esej na zdjęciu

Na przykładzie powieści Turgieniewa o Ojcach i Synach dowiedzieliśmy się, jak przygotować plan dla przyszłego tekstu. Teraz nauczymy się pisać esej na temat obrazu.

Taka praca pomaga dzieciom rozwijać wyobraźnię, uczy się analizować, myśleć. Dlatego nauczyciele dają takie zadania. Zwłaszcza młodsze klasy. napisz esej na ten temat

Kiedy musisz napisać esej na temat tego obrazu, musisz także trzymać się kompozycji w tekście. We wstępie piszemy, jakie zdjęcie znajduje się przed tobą. Na przykład: "Przede mną obraz V. Vasnetsova" Warriors ... "". Dalej piszemy o tym, co jest na niej przedstawione. To będzie wstęp. Potem przychodzi główna część. Tutaj opisujemy cały obraz. Podsumowując, można zauważyć, że autor chciał powiedzieć za pomocą rysunku, co przekazuje, opowiedzieć o swoich uczuciach podczas oglądania obrazu.

Wniosek

Napisanie eseju na temat podany przez nauczyciela nie jest tak naprawdę trudne. W tym przypadku najważniejsze jest zapamiętanie kompozycyjnego podziału tekstu i wykonanie z niego planu.

Mówi się, że wszystko pochodzi z doświadczeniem. Również z pismami. Im więcej napiszesz, tym lepsze będzie twoje pisanie. Więc nie bój się pisać. Napisz je sam bez zaangażowania rodziców. Nie kopiuj ich z kolekcji gotowych prac. Pracując niezależnie, nauczysz się poprawnie wyrażać swoje myśli i jest to właściwa droga do udanej komunikacji!