Żadna gałąź gospodarki nie może istnieć bez infrastruktury. Zapewnia normalne funkcjonowanie nie tylko firmy, ale także miasta jako całości. Spójrzmy na pojęcie infrastruktury w bardziej szczegółowy sposób.

Znaczenie "infrastruktury"

Sam termin "infrastruktura" to dwa łacińskie słowa: fnfra (przetłumaczone "poniżej") i structura (tłumaczenie - "struktura lub lokalizacja"). Po raz pierwszy zaczęto ją stosować w latach pięćdziesiątych XX wieku, aby wyznaczyć zestaw ogólnych przepisów mających na celu zapewnienie pozytywnego rozwoju przedsiębiorczości i zaspokajania potrzeb ludności.

Infrastruktura to zespół branż i działów w przedsiębiorstwie, firmie lub mieście. Został zaprojektowany w celu stworzenia wszystkich niezbędnych warunków niezbędnych do normalnego funkcjonowania obiektu (na przykład kraju, produkcji, obrotu, pracy, turystyki, rynku itd.).

Zasadniczo jest on podzielony na produkcyjny i społeczny, aw zależności od skali infrastrukturą może być:

 • przedsiębiorstwa (firmy);
 • przemysł;
 • miasta;
 • kraje

Infrastruktura miejska

Infrastruktura miasta jest kompleksem instytucji i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za terminowe i normalne świadczenie usług na rzecz ludności w 2008 roku narzędzia (ścieki i woda, zaopatrzenie w ciepło, zasilanie, transport i drogi, komunikacja inżynieryjna itd.), a także sektor turystyczny, rozrywkowy i handlowy.

Oznacza to, że jest to zbiór warunków dla rozwoju życia mieszkańców danego rozliczenie i odwiedzających.

infrastruktura miasta

Im większe miasto pod względem wielkości i liczby ludności, tym więcej usług powinien zapewniać, a także jego infrastruktura. To jest naturalny porządek rzeczy.

Rodzaje infrastruktury miejskiej

Istnieją takie podstawowe rodzaje infrastruktury miejskiej, jak:

 • budownictwo mieszkaniowe i społeczne lub społeczne - oddziały i przedsiębiorstwa, które mają zapewnić funkcjonalne życie ludności;
 • transport - kompleks instytucji i branż transportu drogowego i towarowego, a także utrzymywanie we właściwym stanie wszystkich powiązanych branż;
 • inżynieria - zestaw inżynierii systemów i instytucji technicznych;
 • ekonomiczny - zespół różnych branż i działań mających na celu służyć produkcji i gospodarce;
 • informacyjne - struktury i podsystemy o charakterze informacyjnym i organizacyjnym;
 • rynek - kompleks organizacji i normy organizacyjne i prawne stworzony w celu zapewnienia ciągłego przepływu usług i towarów, papierów wartościowych, pieniędzy i waluty, pracy.
 • tourist - zbiór instytucji i przedsiębiorstw, których istnienie ma na celu zaspokojenie zdrowia i wypoczynku potrzeby ludzi ;
 • wojskowy - kompleks obiektów i struktur, które są częścią głównej części wydziałów stacjonarnych, zaprojektowanych do szkolenia żołnierzy i prowadzenia ewentualnych operacji wojskowych.

infrastruktura jest

Infrastruktura transportowa

Transport jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki miasta i państwa jako całości.

Infrastruktura transportowa to ogromny kompleks usług i udogodnień, w tym wszystkie rodzaje transportu struktury i jednostki transportowe. Zapewniają szybki i bezpłatny transport pasażerów i ładunków.

infrastruktura transportowa

Ponadto infrastruktura transportowa odgrywa ważną rolę w zapewnianiu sfery handlu i gospodarki surowcami, materiałami, gotowymi produktami i towarami, a także pracą.

Obiekty infrastruktury transportu

Obiekty infrastruktury transportu miejskiego obejmują:

 • wszystkie istniejące i planowane sposoby komunikacji (sieć drogowa, off-streetowa i dalekobieżna);
 • jednostki transportowe;
 • zaplecze techniczne i magazyny (parki naprawcze, skład, terminale ładunkowe, urządzenia energetyczne);
 • stacje i stacje do transportu pasażerów i towarów;
 • agencje biletowe i spedycyjne;
 • centra logistyczne;
 • sieci inżynieryjne i komunikacja.

infrastruktura

Jednostkami transportowymi są samochody i samochody, które w zależności od miejsca przeznaczenia dzielą się na:

 • Transport pasażerski, który obejmuje samochody, autobusy, tramwaje, trolejbusy, metro, pociągi elektryczne, transport wodny i naziemny jednoszynowy.
 • Transport wykorzystywany do przewozu towarów podzielony jest na introwacje i regionalne. Intercity to ciężarówka, specjalne trolejbusy i tramwaje. Regionalny transport towarowy to także ciężarówka, a także pociągi, samoloty i śmigłowce oraz jednostki pływające.
 • Transport specjalny to pojazdy sanitarne, awaryjne i użytkowe, karetki pogotowia, pożar i tak dalej.

Można śmiało powiedzieć, że stopień rozwoju infrastruktury transportowej zależy od poziomu rozwoju gospodarki i turystyki zarówno w danej miejscowości i regionie, jak i kraju jako całości.