Infrastruktura to zespół wzajemnie połączonych struktur usług lub obiektów.

31.03.2019

Żadna gałąź gospodarki nie może istnieć bez infrastruktury. Zapewnia normalne funkcjonowanie nie tylko firmy, ale także miasta jako całości. Spójrzmy na pojęcie infrastruktury w bardziej szczegółowy sposób.

Znaczenie "infrastruktury"

Sam termin "infrastruktura" to dwa łacińskie słowa: fnfra (przetłumaczone "poniżej") i structura (tłumaczenie - "struktura lub lokalizacja"). Po raz pierwszy zaczęto ją stosować w latach pięćdziesiątych XX wieku, aby wyznaczyć zestaw ogólnych przepisów mających na celu zapewnienie pozytywnego rozwoju przedsiębiorczości i zaspokajania potrzeb ludności.

Infrastruktura to zespół branż i działów w przedsiębiorstwie, firmie lub mieście. Został zaprojektowany w celu stworzenia wszystkich niezbędnych warunków niezbędnych do normalnego funkcjonowania obiektu (na przykład kraju, produkcji, obrotu, pracy, turystyki, rynku itd.).

Zasadniczo jest on podzielony na produkcyjny i społeczny, aw zależności od skali infrastrukturą może być:

 • przedsiębiorstwa (firmy);
 • przemysł;
 • miasta;
 • kraje

Infrastruktura miejska

Infrastruktura miasta jest kompleksem instytucji i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za terminowe i normalne świadczenie usług na rzecz ludności w 2008 roku narzędzia (ścieki i woda, zaopatrzenie w ciepło, zasilanie, transport i drogi, komunikacja inżynieryjna itd.), a także sektor turystyczny, rozrywkowy i handlowy.

Oznacza to, że jest to zbiór warunków dla rozwoju życia mieszkańców danego rozliczenie i odwiedzających.

infrastruktura miasta

Im większe miasto pod względem wielkości i liczby ludności, tym więcej usług powinien zapewniać, a także jego infrastruktura. To jest naturalny porządek rzeczy.

Rodzaje infrastruktury miejskiej

Istnieją takie podstawowe rodzaje infrastruktury miejskiej, jak:

 • budownictwo mieszkaniowe i społeczne lub społeczne - oddziały i przedsiębiorstwa, które mają zapewnić funkcjonalne życie ludności;
 • transport - kompleks instytucji i branż transportu drogowego i towarowego, a także utrzymywanie we właściwym stanie wszystkich powiązanych branż;
 • inżynieria - zestaw inżynierii systemów i instytucji technicznych;
 • ekonomiczny - zespół różnych branż i działań mających na celu służyć produkcji i gospodarce;
 • informacyjne - struktury i podsystemy o charakterze informacyjnym i organizacyjnym;
 • rynek - kompleks organizacji i normy organizacyjne i prawne stworzony w celu zapewnienia ciągłego przepływu usług i towarów, papierów wartościowych, pieniędzy i waluty, pracy.
 • tourist - zbiór instytucji i przedsiębiorstw, których istnienie ma na celu zaspokojenie zdrowia i wypoczynku potrzeby ludzi ;
 • wojskowy - kompleks obiektów i struktur, które są częścią głównej części wydziałów stacjonarnych, zaprojektowanych do szkolenia żołnierzy i prowadzenia ewentualnych operacji wojskowych.

infrastruktura jest

Infrastruktura transportowa

Transport jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki miasta i państwa jako całości.

Infrastruktura transportowa to ogromny kompleks usług i udogodnień, w tym wszystkie rodzaje transportu struktury i jednostki transportowe. Zapewniają szybki i bezpłatny transport pasażerów i ładunków.

infrastruktura transportowa

Ponadto infrastruktura transportowa odgrywa ważną rolę w zapewnianiu sfery handlu i gospodarki surowcami, materiałami, gotowymi produktami i towarami, a także pracą.

Obiekty infrastruktury transportu

Obiekty infrastruktury transportu miejskiego obejmują:

 • wszystkie istniejące i planowane sposoby komunikacji (sieć drogowa, off-streetowa i dalekobieżna);
 • jednostki transportowe;
 • zaplecze techniczne i magazyny (parki naprawcze, skład, terminale ładunkowe, urządzenia energetyczne);
 • stacje i stacje do transportu pasażerów i towarów;
 • agencje biletowe i spedycyjne;
 • centra logistyczne;
 • sieci inżynieryjne i komunikacja.

infrastruktura

Jednostkami transportowymi są samochody i samochody, które w zależności od miejsca przeznaczenia dzielą się na:

 • Transport pasażerski, który obejmuje samochody, autobusy, tramwaje, trolejbusy, metro, pociągi elektryczne, transport wodny i naziemny jednoszynowy.
 • Transport wykorzystywany do przewozu towarów podzielony jest na introwacje i regionalne. Intercity to ciężarówka, specjalne trolejbusy i tramwaje. Regionalny transport towarowy to także ciężarówka, a także pociągi, samoloty i śmigłowce oraz jednostki pływające.
 • Transport specjalny to pojazdy sanitarne, awaryjne i użytkowe, karetki pogotowia, pożar i tak dalej.

Można śmiało powiedzieć, że stopień rozwoju infrastruktury transportowej zależy od poziomu rozwoju gospodarki i turystyki zarówno w danej miejscowości i regionie, jak i kraju jako całości.